วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ภาพบรรยากาศการจัดประกวดนางนพมาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖”

ภาพบรรยากาศการจัดประกวดนางนพมาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖” ภายใต้แนวคิดพรหมลิขิตจักนำพาเราย้อนเวลามาพานพบกันอีกครั้ง ณ บริเวณลานองค์พระพุทธโสธร สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๗ (ศูนย์ราชการฯ) ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศนางนพมาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี2566 ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5 คุณวริษา เหล็กกล้า ตัวแทนจากสายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13 คุณสุทัสสา เอื้อวัฒนสกุล ตัวแทนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7 คุณกุลิสรา ตรีโชติ ตัวแทนจากสํานักงานผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์ปฏิบัติการลักษณะพิเศษ และรางวัลขวัญใจมหาชน ผู้เข้าประกวดหมายเลข 2 คุณเรณุกา วันดี ตัวแทนจากสายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากสาวงาม ๑๓ ผู้เข้าประกวดจากตัวแทนแพทย์ พยาบาล บุคลากร นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยบัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า และคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมงานกันอย่างอบอุ่น โดยมี นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่มาร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กิจกรรมในงานฯ มีการแสดง “รวมศิลป์จตุรภาคี” โดยชมรมนาฏยไทย สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่ออวยพรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่มาร่วมงาน การบรรยายพิเศษ “วิชาชีพ…วิชาชีวิต” โดย นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ นายกสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการเพลงคณะขับร้องประสานเสียง Bangkok Voices การบรรยายพิเศษนี้มีเนื้อหาสอนหลักสมดุลของชีวิต ทั้งเรื่องงานและความสุขเพื่อเป็นแนวทางให้บัณฑิตใหม่เตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงาน รวมทั้งโลกของการใช้ชีวิตจริง ช่วงชวนคุย “ศิษย์เก่าเล่าให้น้องฟัง” โดยศิษย์เก่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการให้แนวทางเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานตามสาขาวิชาชีพของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติตนเมื่อออกไปสู่สังคมภายนอก […]

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย และให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนด้านการให้บริการสาธารณสุขในท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างทั่วถึง     สำหรับ การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ชนบท ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในเบื้องต้น โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 144 คน ปัญหาสุขภาพที่พบมากคือ ระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งระบบผิวหนัง โดยมีผู้ป่วยที่ส่งต่อ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาอย่างละเอียด และต่อเนื่อง จำนวน 17 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน ๕๐๐ ผืน และกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ชุดพร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเชิญไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน โอกาสนี้ นายบำรุง สังข์ขาว รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี รับมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนและเยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงจำนวน ๓ ราย ตามลำดับ ทั้งนี้ ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในสุขภาวะอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://www.chulabhornchannel.com/news-activities/

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖” ภายใต้แนวคิดพรหมลิขิตจักนำพาเราย้อนเวลามาพานพบกันอีกครั้ง

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖” ภายใต้แนวคิดพรหมลิขิตจักนำพาเราย้อนเวลามาพานพบกันอีกครั้ง ณ บริเวณลานองค์พระพุทธโสธร สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๗ (ศูนย์ราชการฯ) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายรัฐกิจ มานะทัต รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ รองคณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี นายบุรินทร์ ตระการวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คุณรัตนา จุลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมเปิดงานและร่วมลอยกระทงพร้อมกัน โดยปีนี้มีการจัดกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ และการจัดประกวดนางนพมาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมในวันลอยกระทงเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อันเป็นประเพณีไทยที่ดีงาม สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพในงานคลินิกลอยฟ้าปีที่ 18 “สุขภาพดีทุกวัย ในยุคดิจิทัล”

27 พฤศจิกายน 2566 : นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 “สุขภาพดีทุกวัย ในยุคดิจิทัล“ ซึ่งจัดโดยบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทบีทีเอส และพันธมิตรเข้าร่วมพิธี ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้าแยกลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ร่วมออกบูธให้บริการตรวจสุขภาพ การแพทย์บูรณาการ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน พร้อมให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรม และบริการอัลตร้าซาวด์บรรเทาอาการปวดด้วย งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น .- 16.00 น. โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 02 […]