วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ โรคตาในผู้สูงอายุ ” เป็นวันที่ 2

6 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ โรคตาในผู้สูงอายุ ” บรรยายโดย นายแพทย์ปัณณ์ธนารัช กะสีวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางตาให้แก่กำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 130 นาย พร้อมทั้งออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีพลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพินิตประชานารถ ในศาลาว่าการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา ”ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

4 กุมภาพันธ์ 2566 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาได้พาน้องๆนักศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินทางไปทัศนศึกษาและร่วมทำกิจกรรมโครงการ “ รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา ” ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์  ถนนราชดำเนินกลาง พระนคร กรุงเทพมหานคร โครงการ “รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา” จัดขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนกระบวนการทางความคิดที่พระองค์ทรงใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบผ่านการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจของประเทศไทย     นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นนิทรรศการบอกเล่าถึงเรื่องราวยุครัตนโกสินทร์ผ่านสื่อผสมเทคโนโลยีทันสมัยหลายรูปแบบ อาทิ มัลติมีเดียแอนิเมชัน สื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช โดยแบ่งนิทรรศการเป็น 9 ห้อง จัดแสดงการ กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หุ่นจำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ภาพยนตร์แอนิเมชั่นตำนานพระแก้วมรกต มหรสพในมุมมอง 360 องศา พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล พระราชพิธีสำคัญ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ ห้องสมุดรวบรวมหนังสือหายาก และสื่อมัลติมีเดียสาระทุกแง่มุม […]

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Notification Re : Extended Application for Admission to Bachelor of Nursing Science (International program) For 2023 Academic YearLink http://nurse.pccms.ac.th/?p=13137

ปิดฉากการแข่งขันลงแล้วอย่างสวยงาม สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-30 มกราคม 2566

ปิดฉากการแข่งขันลงแล้วอย่างสวยงาม สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอนำภาพบรรยากาศการแข่งขันมาให้ชมกัน ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน แข่งขันกีฬาจำนวน 35 ชนิด พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 7 ชนิด คือ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ กรีฑา เทควันโด เอแม็ท และครอสเวิร์ด ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีเป็นตัวแทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมโค้ชและผู้จัดการทีมที่เป็นบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 39 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้   ขอขอบคุณตัวแทนนักกีฬาและทีมโค้ช ผู้จัดการทีม รวมถึงบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49  “นนทรีย์เกมส์” ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะ

คุณสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ “ สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล”

31 มกราคม 2566 คุณสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ “ สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 : วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2 จำนวน 114 คน ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2 พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการรับหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นับเป็นการสืบสานวัฒธรรมและประเพณีอันดีงาม แสดงถึงความพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล “เข็มสัญลักษณ์” พระนามย่อ “จุฬาภรณ์” ถือเป็นเกียรติยศที่ได้ย่างก้าวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลใต้ร่มพระบารมีของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “หมวกพยาบาล” เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล เสริมสร้างความสง่างาม ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนโยน บริสุทธิ์ สร้างความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ เชื่อมั่นในองค์ความรู้ […]