วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ การนี้ ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก และฉายพระรูปร่วมกับกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรรมการประจำส่วนงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร จากนั้น พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอพระราชทานเบิกศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อกราบทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า […]

ภาพบรรยากาศการจัดประกวดนางนพมาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖”

ภาพบรรยากาศการจัดประกวดนางนพมาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖” ภายใต้แนวคิดพรหมลิขิตจักนำพาเราย้อนเวลามาพานพบกันอีกครั้ง ณ บริเวณลานองค์พระพุทธโสธร สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๗ (ศูนย์ราชการฯ) ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศนางนพมาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี2566 ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5 คุณวริษา เหล็กกล้า ตัวแทนจากสายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13 คุณสุทัสสา เอื้อวัฒนสกุล ตัวแทนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7 คุณกุลิสรา ตรีโชติ ตัวแทนจากสํานักงานผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์ปฏิบัติการลักษณะพิเศษ และรางวัลขวัญใจมหาชน ผู้เข้าประกวดหมายเลข 2 คุณเรณุกา วันดี ตัวแทนจากสายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากสาวงาม ๑๓ ผู้เข้าประกวดจากตัวแทนแพทย์ พยาบาล บุคลากร นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยบัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า และคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมงานกันอย่างอบอุ่น โดยมี นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่มาร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กิจกรรมในงานฯ มีการแสดง “รวมศิลป์จตุรภาคี” โดยชมรมนาฏยไทย สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่ออวยพรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่มาร่วมงาน การบรรยายพิเศษ “วิชาชีพ…วิชาชีวิต” โดย นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ นายกสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการเพลงคณะขับร้องประสานเสียง Bangkok Voices การบรรยายพิเศษนี้มีเนื้อหาสอนหลักสมดุลของชีวิต ทั้งเรื่องงานและความสุขเพื่อเป็นแนวทางให้บัณฑิตใหม่เตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงาน รวมทั้งโลกของการใช้ชีวิตจริง ช่วงชวนคุย “ศิษย์เก่าเล่าให้น้องฟัง” โดยศิษย์เก่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการให้แนวทางเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานตามสาขาวิชาชีพของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติตนเมื่อออกไปสู่สังคมภายนอก […]

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย และให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนด้านการให้บริการสาธารณสุขในท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างทั่วถึง     สำหรับ การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ชนบท ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในเบื้องต้น โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 144 คน ปัญหาสุขภาพที่พบมากคือ ระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งระบบผิวหนัง โดยมีผู้ป่วยที่ส่งต่อ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาอย่างละเอียด และต่อเนื่อง จำนวน 17 คน

บรรยากาศการประกวดกระทงภายใต้หัวข้อความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ในกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖”

ภาพบรรยากาศการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ในกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖” ภายใต้แนวคิดพรหมลิขิตจักนำพาเราย้อนเวลามาพานพบกันอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รางวัลรางวัลประเภทสวยงาม🥇รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กลุ่ม ๖ ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม, ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด, ฝ่ายบริหารโครงการ, ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์, ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์ และ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กลุ่ม ๕ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, ฝ่ายบริหารพัสดุ, ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ฝ่ายพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลสารสนเทศ, ฝ่ายอำนวยกการระบบสารสนเทศ, ฝ่ายบริการกลาง, ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์, ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย, ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กลุ่ม ๔ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์🏅และรางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่ม ๓ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รางวัลประเภทสร้างสรรค์🥇รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน ๕๐๐ ผืน และกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ชุดพร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเชิญไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน โอกาสนี้ นายบำรุง สังข์ขาว รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี รับมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนและเยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงจำนวน ๓ ราย ตามลำดับ ทั้งนี้ ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในสุขภาวะอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://www.chulabhornchannel.com/news-activities/