ระดมทุนและบริจาค
ค้นหาจากช่วงเวลา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคบูชา “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง สมทบทุนสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์และทรงเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทรงมีพระดำริโปรดให้จัดสร้างเป็นแห่งที่สอง อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อเป็นสถานที่ไว้เคารพสักการะบูชาของประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ เป็นขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ✨ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคบูชา “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง สมทบทุนสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมทำบุญบริจาคบูชา“พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์”🔸พระบูชาขนาดหน้าตัก ๕.๗ นิ้ว บริจาคบูชา ๕๐,๐๐๐ บาท🔸พระบูชาขนาดหน้าตัก ๓.๗ นิ้ว บริจาคบูชา ๓๐,๐๐๐ บาท🔸พระกริ่งทองฐานทอง บริจาคบูชา ๔๐,๐๐๐ บาท🔸พระกริ่งทองฐานเงิน บริจาคบูชา ๑๖,๐๐๐ บาท🔸พระกริ่งเงินฐานเงิน บริจาคบูชา ๒,๒๐๐ บาท🔸พระกริ่งเงินฐานบรอนซ์ บริจาคบูชา ๑,๖๐๐ […]

🙏🏻 มาริโอ้ เมาเร่อ 🧡 ชวนทำบุญวันวิสาขบูชา กับของขวัญแห่งการ”ให้” จากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ

🙏🏻 คุณมาริโอ้ เมาเร่อ #repost @mario_mm38 🧡 ชวนทำบุญวันวิสาขบูชา กับของขวัญแห่งการ”ให้” จากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ🐯ร่วมบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลลาย “เสือ” จากภาพวาดฝีพระหัตถ์องค์สิริศิลปิน ผ่านทาง LINE Myshop @bhadrafoundation รายได้สมทบทุนเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.จุฬาภรณ์บริจาค 700 บาท คลิก📲 https://shop.line.me/@bhadrafoundation/product/1000662006 แจ้งขอรับเสื้อเชิ้ตตามแบบที่คุณมาริโอ้ใส่ได้ทาง lineshop @bhadrafoundation*รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เมื่อสแกนบริจาค QR E-Donation ผ่านโมบายแบงกิ้งℹ🐯 ขั้นตอนการขอรับของที่ระลึกผ่านทาง LINE Shop @bhadrafoundation กดปุ่ม Buy Now รายการของที่ระลึกที่ท่านประสงค์จะขอรับผ่านการร่วมบริจาคตามมูลค่าผลิตภัณฑ์+ค่าจัดส่ง 50 บาท กรอกที่อยู่ในการจัดส่งของ แนบหลักฐานการบริจาคเงินที่ท่านได้ร่วมบริจาคผ่านการสแกน QR ในระบบ E-Donation รอรับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านคุณ

คุณวันทนีย์ เกตุผาสุก มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คุณวันทนีย์ เกตุผาสุก มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 นี้ โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ร่วมสร้างเครื่องมือทางการแพทย์กับศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ร่วมบริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ธนาคารทหารไทย 236-1-00491-0 หรือ ธนาคารกรุงเทพ 942-3-00099-2 *ลดหย่อนภาษีได้2เท่า ติดต่อแจ้งขอรับใบเสร็จได้ทาง LINE […]

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริจาคเงินสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน 9 ตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2 พฤษภาคม 2565 คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน 9 ตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 100,000 บาท โดยมีคุณวัลลภา สังฆโสภณ ที่ปรึกษาสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ กับโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ กับโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกอากาศในรายการเช้าข่าวเข้ม และรายการข่าวเด่นทั่วไทย เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. และเวลา 17.00 น. ทางช่อง 77 TOP NEWSและ Face book TOP News โครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรอง การดูแลสุขภาพ และการเข้ารับการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถลดความรุนแรง ลดระยะเวลาการรักษา และลดอัตราผู้เสียชีวิตลงได้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นทั้งหมด 5 จังหวัด 5 สนาม ได้แก่สนามที่ 1 จ.ชลบุรี วันที่ 24 เม.ย. 2565สนามที่ 2 จ.ลพบุรี วันที่ 29 […]

บันทึกเทปสกู๊ปโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผ่านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ร่วมกับงานคนไข้ในพระอนุเคราะห์ ฝ่ายโครงการตามพระดำริ และมูลนิธิยังมีเรา สำนักข่าว TOP NEWS  ผู้จัดโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ คนไข้ในพระอนุเคราะห์ นางสุนีย์  ปิยะวรรณรัตน์  (โรคมะเร็งลำไส้) และญาติคนไข้ เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าวประกอบโครงการปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง โดยมีคุณธราวุฒิ ฤทธิอักษร ผู้ประกาศข่าวและทีมงานเข้าร่วมดำเนินงาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  โดยสกู๊ปที่ถ่ายทำในวันนี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ข่าว TOP NEWSและ Face book TOP News ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นี้ โครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง  จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรอง […]

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ชวนทำบุญสร้างการแพทย์ไทยกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สมทบทุนพร้อมรับของขวัญแห่งการ”ให้”ที่มาพร้อมไอเดียสุดสร้างสรรค์ มอบให้คุณหรือส่งต่อแก่คนที่คุณรัก

✨ AR SIRISINLAPIN Art for Life Mystery Box 🎁 สำหรับผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ทุกยอดบริจาค 5,000 บาท รับชุดของขวัญแห่งการให้ “กล่องปริศนา อินเตอร์แอคทีฟ เออาร์ อาร์ตบ๊อก” (มีให้เลือก 2 ลาย)💫🐯สร้างสรรค์เรื่องราวผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์สิริศิลปิน ด้วยเทคโนโลยีเออาร์ให้ภาพบนกล่องมีชีวิตเคลื่อนไหวเสมือนจริง พร้อมบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากลายภาพฝีพระหัตถ์ “เสือ” คอลเลคชัน “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” ในกล่องจำนวน 5-8 ชิ้น (ไม่สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ในกล่องได้) ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยและสร้างการแพทย์ไทย🔰วิธีการบริจาคและขอรับ “กล่องปริศนา อินเตอร์แอคทีฟ เออาร์ อาร์ตบ๊อก” ผ่านทาง LINE MyShop @bhadrafoundation (มีค่าจัดส่งเพิ่มเติม 50 บาท)📲สแกนบริจาค 5,000 บาท ด้วย QR E-Donation ผ่าน Mobile […]

คุณณัฐพล-คุณสกนธ์-คุณนฤมล เรืองนุ่ม พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 15 ล้านบาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

คุณณัฐพล-คุณสกนธ์-คุณนฤมล เรืองนุ่ม พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 15 ล้านบาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในธันวาคม พ.ศ. 2565 นี้ เพื่อเป็นกุศลแก่ พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ – นางสมบัติ เรืองนุ่ม โดยมีคุณนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์ อนุกรรมการจัดหารายได้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และนางกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ร่วมสร้างเครื่องมือทางการแพทย์กับศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง […]

🧡มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ชวนทำบุญปีใหม่ไทย ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สมทบทุนพร้อมรับของขวัญแห่งการ”ให้”ที่มาพร้อมไอเดียสุดสร้างสรรค์ มอบให้คุณหรือส่งต่อแก่คนที่คุณรัก✨ AR SIRISINLAPIN Art for Life Mystery Box 🎁

🧡มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ชวนทำบุญปีใหม่ไทย ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สมทบทุนพร้อมรับของขวัญแห่งการ”ให้”ที่มาพร้อมไอเดียสุดสร้างสรรค์ มอบให้คุณหรือส่งต่อแก่คนที่คุณรัก✨ AR SIRISINLAPIN Art for Life Mystery Box 🎁สำหรับผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ทุกยอดบริจาค 5,000 บาทรับชุดของขวัญแห่งการให้ “กล่องปริศนา อินเตอร์แอคทีฟ เออาร์ อาร์ตบ๊อก” (มีให้เลือก 2 ลาย)💫🐯สร้างสรรค์เรื่องราวผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์สิริศิลปิน ด้วยเทคโนโลยีเออาร์ให้ภาพบนกล่องมีชีวิตเคลื่อนไหวเสมือนจริง พร้อมบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากลายภาพฝีพระหัตถ์ “เสือ” คอลเลคชัน “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” ในกล่องจำนวน 5-8 ชิ้น (ไม่สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ในกล่องได้)ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยและสร้างการแพทย์ไทย🔰วิธีการบริจาคและขอรับ “กล่องปริศนา อินเตอร์แอคทีฟ เออาร์ อาร์ตบ๊อก” ผ่านทาง LINE MyShop @bhadrafoundation (มีค่าจัดส่งเพิ่มเติม 50 บาท)📲สแกนบริจาค 5,000 บาท ด้วย QR E-Donation […]

มูลนิธิยังมีเรา เปิดโครงการ ” ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง ” สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 : พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ ” ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง ” สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิยังมีเรา ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศล จัดตั้งโดย บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลโครงการ “ยังมีเรา ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง” ร่วมกับ 4 องค์กร ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย […]

คุณวินัย และคุณราษี ศิริสุทธิเดชา บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 9 มีนาคม 2565  คุณวินัย และคุณราษี ศิริสุทธิเดชา บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 1,100,000 บาท โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ร้านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณวรนันท์ สุเภากิจ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

9 มีนาคม 2565  คุณวรนันท์ สุเภากิจ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 230,900 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงปภาวี เจณณวาสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

1 2 6