ระดมทุนและบริจาค
ค้นหาจากช่วงเวลา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ พร้อมหมึกพิมพ์ให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 คุณอดิศร อาศิรกานต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 100 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ มูลค่ารวม 2,190,000 บาท ให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 2 มุม B สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด มอบเก้าอี้ AirLumba Mood จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในศูนย์โรคไต ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

23 มิถุนายน 2565 คุณยศรา ลิมป์ไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด มอบเก้าอี้ AirLumba Mood จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในศูนย์โรคไต ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นพ.ปรัชญา พุมอุทัยวิรัตน์ แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคไต และ อ.ดร.กภ.ภูริพัฒน์ วาวเงินงาม อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด มอบเก้าอี้ AirLumba Mood จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในศูนย์โรคไต ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

23 มิถุนายน 2565 คุณยศรา ลิมป์ไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด มอบเก้าอี้ AirLumba Mood จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในศูนย์โรคไต ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นพ.ปรัชญา พุมอุทัยวิรัตน์ แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคไต และ อ.ดร.กภ.ภูริพัฒน์ วาวเงินงาม อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณวารีวรรณ วรรัตนธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ มาเจสติค สกลนคร และบริษัทในเครือ ศรีสกล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คุณวารีวรรณ วรรัตนธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ มาเจสติค สกลนคร และบริษัทในเครือ ศรีสกล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในธันวาคม พ.ศ. 2565 นี้ โดยมีโดยมี ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พันโท นพ. ผดุงชาญ นิวัฒน์ภูมินทร์ หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นพ. จอนาตัน ตั้งศรีวิมล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยแพทย์ (คุณหมอเจ้าของไข้) และนางกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ […]

คุณจักรกริช เจริญเมธาชัย บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน 9 ตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

9 มิถุนายน 2565 : คุณจักรกริช เจริญเมธาชัย บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน 9 ตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคุณกิตติพงษ์ บุญชูเศรษฐ์ (พี่ชาย) เป็นผู้แทนเข้ามอบฯ  การนี้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ  ร่วมต้อนรับและรับมอบ ณ ชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ประธานบริษัท HIP BIOtech มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) จำนวน 10,000 ชุด และหน้ากาก KN 95 จำนวน 10,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการควบคุมโรคโควิด-19

    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ ประธานบริษัท HIP BIOtech มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) จำนวน 10,000 ชุด และหน้ากาก KN 95 จำนวน  10,000 ชุด  มูลค่า 850,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคบูชา “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง สมทบทุนสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์และทรงเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทรงมีพระดำริโปรดให้จัดสร้างเป็นแห่งที่สอง อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อเป็นสถานที่ไว้เคารพสักการะบูชาของประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ เป็นขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ✨ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคบูชา “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง สมทบทุนสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมทำบุญบริจาคบูชา“พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์”🔸พระบูชาขนาดหน้าตัก ๕.๗ นิ้ว บริจาคบูชา ๕๐,๐๐๐ บาท🔸พระบูชาขนาดหน้าตัก ๓.๗ นิ้ว บริจาคบูชา ๓๐,๐๐๐ บาท🔸พระกริ่งทองฐานทอง บริจาคบูชา ๔๐,๐๐๐ บาท🔸พระกริ่งทองฐานเงิน บริจาคบูชา ๑๖,๐๐๐ บาท🔸พระกริ่งเงินฐานเงิน บริจาคบูชา ๒,๒๐๐ บาท🔸พระกริ่งเงินฐานบรอนซ์ บริจาคบูชา ๑,๖๐๐ […]

🙏🏻 มาริโอ้ เมาเร่อ 🧡 ชวนทำบุญวันวิสาขบูชา กับของขวัญแห่งการ”ให้” จากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ

🙏🏻 คุณมาริโอ้ เมาเร่อ #repost @mario_mm38 🧡 ชวนทำบุญวันวิสาขบูชา กับของขวัญแห่งการ”ให้” จากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ🐯ร่วมบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลลาย “เสือ” จากภาพวาดฝีพระหัตถ์องค์สิริศิลปิน ผ่านทาง LINE Myshop @bhadrafoundation รายได้สมทบทุนเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.จุฬาภรณ์บริจาค 700 บาท คลิก📲 https://shop.line.me/@bhadrafoundation/product/1000662006 แจ้งขอรับเสื้อเชิ้ตตามแบบที่คุณมาริโอ้ใส่ได้ทาง lineshop @bhadrafoundation*รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เมื่อสแกนบริจาค QR E-Donation ผ่านโมบายแบงกิ้งℹ🐯 ขั้นตอนการขอรับของที่ระลึกผ่านทาง LINE Shop @bhadrafoundation กดปุ่ม Buy Now รายการของที่ระลึกที่ท่านประสงค์จะขอรับผ่านการร่วมบริจาคตามมูลค่าผลิตภัณฑ์+ค่าจัดส่ง 50 บาท กรอกที่อยู่ในการจัดส่งของ แนบหลักฐานการบริจาคเงินที่ท่านได้ร่วมบริจาคผ่านการสแกน QR ในระบบ E-Donation รอรับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านคุณ

คุณวันทนีย์ เกตุผาสุก มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คุณวันทนีย์ เกตุผาสุก มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 นี้ โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ร่วมสร้างเครื่องมือทางการแพทย์กับศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ร่วมบริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ธนาคารทหารไทย 236-1-00491-0 หรือ ธนาคารกรุงเทพ 942-3-00099-2 *ลดหย่อนภาษีได้2เท่า ติดต่อแจ้งขอรับใบเสร็จได้ทาง LINE […]

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริจาคเงินสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน 9 ตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2 พฤษภาคม 2565 คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน 9 ตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 100,000 บาท โดยมีคุณวัลลภา สังฆโสภณ ที่ปรึกษาสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ กับโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ กับโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกอากาศในรายการเช้าข่าวเข้ม และรายการข่าวเด่นทั่วไทย เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. และเวลา 17.00 น. ทางช่อง 77 TOP NEWSและ Face book TOP News โครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรอง การดูแลสุขภาพ และการเข้ารับการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถลดความรุนแรง ลดระยะเวลาการรักษา และลดอัตราผู้เสียชีวิตลงได้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นทั้งหมด 5 จังหวัด 5 สนาม ได้แก่สนามที่ 1 จ.ชลบุรี วันที่ 24 เม.ย. 2565สนามที่ 2 จ.ลพบุรี วันที่ 29 […]

บันทึกเทปสกู๊ปโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผ่านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ร่วมกับงานคนไข้ในพระอนุเคราะห์ ฝ่ายโครงการตามพระดำริ และมูลนิธิยังมีเรา สำนักข่าว TOP NEWS  ผู้จัดโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ คนไข้ในพระอนุเคราะห์ นางสุนีย์  ปิยะวรรณรัตน์  (โรคมะเร็งลำไส้) และญาติคนไข้ เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าวประกอบโครงการปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง โดยมีคุณธราวุฒิ ฤทธิอักษร ผู้ประกาศข่าวและทีมงานเข้าร่วมดำเนินงาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  โดยสกู๊ปที่ถ่ายทำในวันนี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ข่าว TOP NEWSและ Face book TOP News ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นี้ โครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง  จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรอง […]

1 2 6