ระดมทุนและบริจาค
ค้นหาจากช่วงเวลา

มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย คุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู และคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้มอบ เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด 4 มอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 เตียง มูลค่า 2,250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี นายแพทย์ สมเกียรติ ลลิตวงศา รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นางสาวรัตนา จุลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และนางสาวอินทิรา อยู่ยืน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

สโมสรไลออนส์กรุงเทพ บัวหลวง เข้ามอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ บัวหลวง นำโดยคุณซิว บ่วย นายยกสโมสรฯ และคณะเข้ามอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000.-บาท โดยมีคุณวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ“Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง” เชื่อมต่อทุกการรักษากับโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน เปิดรับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบเพิ่มจำนวน 150 ราย เข้าถึงการเปลี่ยนลิ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

22 พฤศจิกายน 2565 : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจ “Happy Heart Connect  เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง” เชื่อมต่อทุกการรักษาเปลี่ยนลิ้นหัวใจสู่ผู้ป่วยทั่วประเทศ กับโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโครงการเพิ่มอีกจำนวน 150 ราย เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมเปิดเวทีเสวนาให้ความรู้ “นวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจ และโครงการ TAVR สัญจรเพื่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยผ่านโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ” จากทีมแพทย์ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดย นพ.ดํารงค์ สุกิจปัญญาโรจน์, พญ.ธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์, นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ, นพ.วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์, นพ.พิเชษฐ์ เลิศปันณะพงษ์ และ พว.เนตรนภิส ศรีรัตนา พร้อมด้วยกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมระดมทุนจำหน่ายเสื้อการกุศล Happy Heart Connect เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรงด้วยหัวใจแห่งการให้ที่ได้พระเอกหนุ่ม มาริโอ้ […]

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบรถวีลแชร์ จำนวน 39 คัน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 : ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ชั้น 1 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยนางกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบรถวีลแชร์ จำนวน 39 คัน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ต้องนั่งรถเข็น ตลอดจนให้บริการผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการทั่วไปในโรงพยาบาล โดยมีคุณวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบและพร้อมส่งมอบต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ผู้บริหารกลุ่มเบญจจินดา มอบเงินสมทุบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

3 พฤศจิกายน 2565  ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด โดยคุณสันติ เมธาวิกุล UIH’s Managing Director คุณปภาพรต ภู่ประเสริฐ  YAS/UD’s Managing Director และคุณรุจิรา เดชสุภา Senior Department Director, Corporate People Service มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล BCG Race for the Challenge สบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 800,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราพร เหล่าธรรมทัศน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 2 มุม B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ […]

คุณสุวิทย์ กิตติวัฒนศักดิ์ และครอบครัว มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

25 ตุลาคม 2565 คุณสุวิทย์ กิตติวัฒนศักดิ์ และครอบครัว มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 500,000 บาท โดยมีนางกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ครอบครัว ขันธวิทย์ มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ครอบครัว ขันธวิทย์ มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 320,000 บาท โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล หัวหน้าสายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และนางกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยคุณนิษฐานันท์ อนัญชนินทร์ เข้ามอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยคุณนิษฐานันท์ อนัญชนินทร์ เข้ามอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566 นี้ การนี้ คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท และคุณนิษฐานันท์ อนัญชนินทร์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 2 มุม B อาคาร สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว […]

คุณฐานิดา ปัจจัตตะ และคุณประภากรณ์ เทียนประทุม บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม2565 ที่ผ่านมา คุณฐานิดา ปัจจัตตะ และคุณประภากรณ์ เทียนประทุม บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ ท่านละ 100,000 บาท รวม 200,000 บาทโดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และคุณพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์ พยาบาลอาวุโส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมศิลปินดารา ชวนเสพงานศิลป์ร่วมทำบุญกับผลิตภัณฑ์การกุศล ๙ เฉดสีมงคล จาก ๙ ผลงาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ.จุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมศิลปินดารา ชวนเสพงานศิลป์ร่วมทำบุญกับผลิตภัณฑ์การกุศล ๙ เฉดสีมงคล จาก ๙ ผลงาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ.จุฬาภรณ์ ให้ศิลป์สร้างแรงบันดาลใจเพื่อทุกชีวิตดังพระดำรัสองค์สิริศิลปินความตอนหนึ่งว่า “ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคน”ขอเชิญชวนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพในนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” จำนวน ๙๐ ภาพ ที่นำมาจัดแสดงและสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนฯในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT บน Coral Wall พร้อมทั้งนำผลงานศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรมในฝีพระหัตถ์ขององค์ “สิริศิลปิน” กว่า ๑๐๐ ผลงานมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการโดยถ่ายทอดลวดลายสีสันความงดงามของผลงานศิลปะในฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่า ผสมผสานกับการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ประหนึ่งมีชีวิตผ่านการเชื่อมมิติศิลปะในโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งยุคหลากหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน การจัดแสดงแบ่งออกเป็น ๕ โซน ได้แก่🔸โซน “สิริศิลปิน” The Artist of Auspicious Grace หมายถึง ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะ งดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี […]

งานแถลงข่าวนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

20 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2552 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร และรองศาสตราจารย์วิรัญ ดวงรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการเปิดนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยบอกเล่าถึงความเป็นมา และถอดรหัสงานศิลป์อันทรงคุณค่าจากลวดลายสัญลักษณ์ของผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” แห่งองค์สิริศิลปิน ผ่านการบูรณาการสื่อความหมายผสมผสาน ๓ หลักปรัชญาแนวคิด ความจริง-ความดี-ความงาม ให้ศิลป์สร้างแรงบันดาลใจเพื่อทุกชีวิตดังพระดำรัสองค์สิริศิลปินความตอนหนึ่งว่า “ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคน” และคุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Venture Director, KASIKORN X (KX) บอกเล่าถึงความร่วมมือและการบริจาคสะสมภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบ NFT ผ่าน Coral Wall พร้อมด้วยเหล่าศิลปินดาราชื่อดัง อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ, […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเข้าเฝ้าถวายเข็มวิทยฐานะทองคำ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ […]

1 2 8