ระดมทุนและบริจาค
ค้นหาจากช่วงเวลา

ผจก. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า มอบอาหารว่างเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ผ่านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 คุณสุรชัย ภูน้อย ผจก. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า มอบอาหารว่างเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ผ่านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯโดยมี นางกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผู้บริหารบริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ผ้าเปียกและโฟมล้างมือ ให้แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2 มีนาคม 2566 : คุณกิตติเลิศ ภัทราประยูร คุณสิริสุดา พิพัฒนศิริกุล พร้อมด้วยคุณสุมิต บุตรน้ำเพ็ชร ผู้บริหารบริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ผ้าเปียกและโฟมล้างมือ PROMPT ให้แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ PROMPT (ชนิดขวด) จำนวน 60 ขวด (ชนิดแกลลอน) จำนวน 24 แกลลอน โฟมล้างมือ PROMPT (ชนิดขวด)จำนวน 600 ขวด (ชนิดถุงเติม) จำนวน 120 ถุง และผ้าเปียก PROMPT BABY WET WIPES จำนวน 2,400 ห่อ โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท  สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิ ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตัวแทนจากคุณศรัณย์ นิมิหุต มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ “ สานหัวใจ สร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ”

15 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนจาก คุณศรัณย์ นิมิหุต มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโครงการ “ สานหัวใจ สร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ” โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ชมรมกอล์ฟ ปตท.สผ. มอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

13 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมกอล์ฟ ปตท.สผ. มอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 319,453.49 บาท โดยมี นายแพทย์ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

คุณสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ “ สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล”

31 มกราคม 2566 คุณสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ “ สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณคัมภิรา ปัจเจก มอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ “ สานหัวใจ สร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล”

25 มกราคม 2566 คุณคัมภิรา ปัจเจก มอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ “ สานหัวใจ สร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยนายแพทย์ปรัชญ์ โฆสรัสวดี แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคุณพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี และกลุ่มเพื่อนคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงที่มีกำหนดจะเริ่มเปิดให้บริการ 9 มกราคม 2566 นี้

18 ธันวาคม 2565 : คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี และกลุ่มเพื่อนคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 750,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงที่มีกำหนดจะเริ่มเปิดให้บริการ 9 มกราคม 2566 นี้ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณกระสินธุ์ ธารากิจ คุณฐิตาพร ธารากิจ และคุณสินาภรณ์ ธารากิจ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

เมื่อวันที่  8  ธันวาคม 2565   คุณกระสินธุ์ ธารากิจ คุณฐิตาพร ธารากิจ และคุณสินาภรณ์ ธารากิจ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566 นี้ โดยมีคุณดนุชา ยินดีพิธ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณสุนทรีย์ ต่อวัฒนชัยและครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 คุณสุนทรีย์ ต่อวัฒนชัยและครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน  300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566 นี้ โดยมีวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณพวงทอง จั่นเจริญ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566

8 ธันวาคม 2565 คุณพวงทอง จั่นเจริญ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566 นี้ โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และจารึกชื่อในอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล”

6 ธันวาคม 2565 บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด โดยคุณภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และจารึกชื่อในอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล”  จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566 นี้ โดยมี พล.อ.ตรี นพ สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ  ห้องมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ร่วมสร้างเครื่องมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ร่วมบริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ธนาคารทหารไทย 236-1-00491-0 […]

1 2 9