ระดมทุนและบริจาค
ค้นหาจากช่วงเวลา

ขอขอบคุณ คุณธนชัย แสนใจธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทแซ็ปเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 : คุณธนชัย แสนใจธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทแซ็ปเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 181,390 บาท สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีนางทัชริน กิติญาณทรัพย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอขอบคุณ คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ ในโอกาสมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 : คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ขอขอบคุณ คุณรัตนาวดี เสนาดิสัย ในโอกาสมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 : คุณรัตนาวดี เสนาดิสัย มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีเปิดนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1 กันยายน 2566 : หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีเปิดนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาในการนี้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์การกุศลในงานดังกล่าว โดยนำผลิตภัณฑ์จากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด “เสือ”ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน นำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ๔ กรกฎาคม […]

เลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีเปิดนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS

1 กันยายน 2566 : หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีเปิดนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์การกุศลในงานดังกล่าว โดยนำผลิตภัณฑ์จากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด “เสือ”ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน นำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ๔ […]

อาจารย์วิรุฬ รัชตวาสน์ นายกสมาคมรักษ์สุขภาพไทย มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

30 สิงหาคม 2566 อาจารย์วิรุฬ รัชตวาสน์ นายกสมาคมรักษ์สุขภาพไทย มอบเงินบริจาค จำนวน 37,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิ ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมอบให้กับคนไข้ ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Colosure Dietary Supplement Can 400G มูลค่ากระป๋องละ 197.95 บาท จำนวน 180 กระป๋อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Colosure Dietary Supplement Box 800G มูลค่ากล่องละ 362.73 บาท จำนวน 960 กล่อง รวมมูลค่าทั้งหมด 383,851.80 บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมอบให้กับคนไข้ ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง โดยมี นางวาสนา เทียมสุวรรณ ที่ปรึกษาฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ และนางฐิตารีย์ บุญเชื้อ หัวหน้าฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

เลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 54” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 : หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 54” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์การกุศลในงานดังกล่าว โดยนำผลิตภัณฑ์จากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน นำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการจัดงาน โครงการหลวง 54” ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไออุ่นจากขุนเขา เรื่องเล่าสู่ใจกลางเมือง” Royal Project : The Visionary of Urban Life มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา 91 […]

บริษัท พิมส์ เทคโนโลจิส จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพร พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ : บริษัท พิมส์ เทคโนโลจิส จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพร พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง

คุณแม่สมพร อ่อนศรี มอบเงินบริจาค 120,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

6 กรกฎาคม 2566 : คุณแม่สมพร อ่อนศรี มอบเงินบริจาค 120,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี แพทย์หญิง เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณวิชัย คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล ผู้บริหารบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพร พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ : คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพร พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง

คุณจักรกริช เจริญเมธาชัย มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

8 มิถุนายน 2566 : คุณจักรกริช เจริญเมธาชัย มอบเงินบริจาค 2,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ดร.นิดา รัตนครอง รองหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

1 2 10