องค์กรและเพื่อสังคม
ค้นหาจากช่วงเวลา

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพในงานคลินิกลอยฟ้าปีที่ 18 “สุขภาพดีทุกวัย ในยุคดิจิทัล”

27 พฤศจิกายน 2566 : นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 “สุขภาพดีทุกวัย ในยุคดิจิทัล“ ซึ่งจัดโดยบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทบีทีเอส และพันธมิตรเข้าร่วมพิธี ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้าแยกลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ร่วมออกบูธให้บริการตรวจสุขภาพ การแพทย์บูรณาการ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน พร้อมให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรม และบริการอัลตร้าซาวด์บรรเทาอาการปวดด้วย งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น .- 16.00 น. โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 02 […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญถวายผ้าพระกฐิน ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี และสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถ ณ วัดธรรมมณฑล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีทำบุญถวายผ้าพระกฐิน ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ และเพื่อสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถหลังแรกให้แก่วัดธรรมมณฑล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ ศาลาการเปรียญวัดธรรมมณฑล ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมตามลำดับ วัดธรรมมณฑล เดิมเป็นสำนักสงฆ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เพิ่มเติมจำนวน 1,300 ชุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพร้อมสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ นายอัครพันธ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย เป็นการเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวน 1,300 ชุด โดยมีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีและกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ จากสถานการณ์เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ห้วงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา มีบ้านเรือนราษฎรพื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสบเมย ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความเป็นอยู่ของผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพร้อมสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพร้อมสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 500 ชุด มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวโดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพพระราชทาน เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายปิลันท์ แนวทอง ผู้แทนนายอำเภอสบเมย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ เข้ารับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา มีบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย จำนวน 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน ราษฏรได้รับผลกระทบ […]

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด โดยได้มอบถุงใส่ยาจากเปลือกห่อกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย และกระดาษถ่ายเอกสาร ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ได้จัดโครงการ “Idea I Do พับเพื่อโลก” โดยได้มอบถุงใส่ยาจากเปลือกห่อกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย จำนวน 4,000 ถุง และกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม รวมมูลค่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีนางวาสนา เทียมสุวรรณ ที่ปรึกษาฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ นางฐิตารีย์ บุญเชื้อ หัวหน้าฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ และนางพิชชานันท์ ไชยวงษ์ หัวหน้างานธุรการและบริหารงานทั่วไป ฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณ คุณเสริมศรี จางค์ประดิษฐา ร่วมบริจาคถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้ใช้ใส่ยากลับบ้าน

10 สิงหาคม 2566 : คุณเสริมศรี จางค์ประดิษฐา ร่วมบริจาคถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100 ใบ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้ใช้ใส่ยากลับบ้าน โดยมีผู้แทนจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป🌿 ✨ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้คนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช้ใส่ยากลับบ้าน แบ่งปันน้ำใจ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหาโลกร้อน ติดต่อบริจาคถุงผ้าได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 0-2765-5700 ต่อ 8828

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้คนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช้ใส่ยากลับบ้าน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้คนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช้ใส่ยากลับบ้าน ❤️แบ่งปันน้ำใจ ♻️ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ☀️ลดปัญหาโลกร้อน 👉ติดต่อบริจาคถุงผ้าได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์📅ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.📞โทรศัพท์ 0-2765-5700 ต่อ 8828

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมส่งมอบหมอนหลอดกาแฟเพื่อผู้ป่วยในโครงการจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

20 กรกฎาคม 2566 : ดร.ปริยากร สุริยศ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมส่งมอบหมอนหลอดกาแฟเพื่อผู้ป่วยในโครงการจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 105 ใบ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ โดยมีผู้แทนจากฝ่ายการพยาบาลร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หมอนหลอดกาแฟเป็นนวัตกรรมของญี่ปุ่น สามารถระบายอากาศได้ดีทำให้ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับมีอาการดีขึ้น และยังช่วยลดการเกิดแผลกดทับเพิ่มได้ ผู้ป่วยที่ได้รับหมอนหลอดกาแฟสัมผัสได้ถึงความรักความปรารถนาดี ที่จิตอาสาได้ตั้งใจจัดทำชิ้นงานและส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับต้นคอ เพราะหมอนจะช่วยรองรับข้อต่อของกระดูกได้พอดีกับสรีระ และมีการยืดหยุ่นตามสรีระกระดูกคอ จึงเสมือนเป็นการนวดผ่อนคลายต้นคอขณะนอนหลับ เหมาะสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้ เนื่องจากไม่เป็นที่สะสมของไรฝุ่น ไม่อับชื้นและไม่เป็นเชื้อรา สามารถซักล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีอายุการใช้งานนานกว่าหมอนทั่วไป ทั้งนี้ การจัดทำหมอนหลอดกาแฟเพื่อผู้ป่วย เป็น 1 ใน 6 กิจกรรมหลักของโครงการจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 และมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 300 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ สืบสานพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ออกเยี่ยมบ้านคนไข้ ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนเขตดอนเมือง

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ สืบสานพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยออกเยี่ยมบ้านคนไข้ ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนเขตดอนเมือง จำนวน 4 ชุมชน 4 หลังคาเรือน ประกอบด้วย 1.ชุมชนทำนบร่วมใจ 2.ชุมชนโกสุมรวมใจ3 3.ชุมชนประชากร4 และ 4.ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ โดยปัญหาสุขภาพที่พบในชุมชน คนไข้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ซึ่งส่วนมากจะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน การนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยให้คำแนะนำด้านสุขภาพและมอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” หนึ่งเดียวในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

กรุงเทพฯ 3 มีนาคม 2566 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายบุรินทร์ ตระการวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) และพิธีมอบรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีพระประสงค์ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษา วิจัยและสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. และนายเทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ถึงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2562-2565 โดยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากการประเมิน ITA ในระดับ A มาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2565-2570 […]

โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน

โรคลิ้นหัวใจตีบเกิดจากการเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ และอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้หากไม่ได้รับการรักษา การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVR) ทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตได้ดีอีกครั้ง โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสเข้าถึงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติก (1 ลิ้น = 1 ล้านบาท) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายลิ้นหัวใจ *สำหรับการทำหัตถการ TAVR เบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย เป็นคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรง อายุ 70 ปีขึ้นไป หรือ กรณีอายุ 65-70 ปี และมีโรคร่วมที่เสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบแบบเปิดหน้าอก (ผ่านการพิจารณาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกสูง กรณีผู้ป่วยมีโรคมะเร็งร่วมด้วย ต้องไม่อยู่ในภาวะโรคมะเร็งระยะลุกลาม

1 2 6