องค์กรและเพื่อสังคม
ค้นหาจากช่วงเวลา

โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สาขาศูนย์พักพิงนครชัยบุรินทร์

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สาขาศูนย์พักพิงนครชัยบุรินทร ์เปิดให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแก่สัตว์เลี้ยงอย่างมีมาตรฐานโดยทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามและทำนัด โทร. 044-300-730 กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการ กรุณาสวมหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ และเว้นระยะห่างในระหว่างการเข้ารับบริการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” จำนวน 50,000 เม็ด ให้แก่กลุ่มจิตอาสา”เราต้องรอด” เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

18 มีนาคม 2565 : ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” จำนวน 50,000 เม็ด ให้แก่กลุ่มจิตอาสา”เราต้องรอด” เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในความดูแลทั้งในส่วนของศูนย์พักคอย 4 แห่ง และผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านได้อย่างทันท่วงที โดยมี คุณได๋ ไดอานา จงจินตนาการ และทีมงานเราต้องรอด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ 💊 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้โรงพยาบาล มูลนิธิ หน่วยอาสา และองค์กรนิติบุคคลที่มีสถานพยาบาลในหน่วยงาน ลงทะเบียนขอรับจัดสรรยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ชนิดยาเม็ดทางเว็บไซต์ https://favipiravir.cra.ac.th เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อแบ่งเบาสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน และช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อให้ได้รับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์อย่างทันท่วงที สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยและทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ❤️ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในวิกฤตโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ในโครงการ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกิยรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมด้วยพลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดน่าน นำบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอกูเพียง จังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา […]

มูลนิธิยังมีเรา เปิดโครงการ ” ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง ” สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 : พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ ” ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง ” สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิยังมีเรา ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศล จัดตั้งโดย บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จำกัด ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลโครงการ “ยังมีเรา ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง” ร่วมกับ 4 องค์กร ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ มอบแก่ราษฎรจังหวัดยะลาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ มอบแก่ราษฎรจังหวัดยะลาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 500 ถุง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา อำเภอยะลา จังหวัดยะลา ทั้งนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดยะลาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใยที่องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรจังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

15 มีนาคม 2565 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรจังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 500 ถุง โดยมี นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ นายอำเภอหนองจิก เป็นผู้แทนในการรับมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ จังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเขีย ทำให้ในช่วงวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 มีฝนหนักหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 12 อำเภอ 82 ตำบล 351 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 15,458 ครัวเรือน 59,847 ราย […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด มอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 :  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด มอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้อันเชิญสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้ มีนายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เกษตรกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในครั้งนี้

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก ณ หอประชุมโรงเรียนพบพระวิทยาคม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 800 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้แทนในการรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้     โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และกระเป๋ายาพระราชทาน มอบให้จำนวน 3 ราย ได้แก่  นายอ้าย วันยอด อายุ 83 ปี  นางสัปยุท กันพรม อายุ […]

นิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ “สิริศิลปิน” พระสมัญญา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีความหมายว่า “ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง”

นิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ “สิริศิลปิน” พระสมัญญา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีความหมายว่า “ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง”🦋 พระอัจฉริยภาพอีกหนึ่งแขนงของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ โดยทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพระราชทานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน พร้อมผลงานศิลปะเหนือจิตนาการ ผสมผสานกับลักษณะของงานศิลปะแบบนาอีฟ(Naive Art) โดยไม่ใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใดๆ แต่สร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณ และความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึก ทรงใช้ “เสือ” แทนสัญลักษณ์ ของเจ้าป่า หรือพระราชา ซึ่งเปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปกครองเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ เป็นราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา ห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา ลวดลายของเสือมีการใช้ตัวอักษรต่างๆ และสัญลักษณ์ DNA หรือชื่อย่อทางสารพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ […]

20 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย

20 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้รับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ โอกาสนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และกระเป๋ายาพระราชทาน มอบให้ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางหนูขิ่น พันธ์โสดา อายุ 83 ปี  นางสายบัว บัววังโปร่ง อายุ 83 ปี ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันสูง  นางสนอง เชื้อบุญมี […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ   การนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง และผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 2 หลัง และจากสถานการณ์อุทกภัยข้างต้น ราษฎรหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ ที่องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์ ตำบล โคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ ในการนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 5 ราย จากสถานการณ์อุทกภัยข้างต้น ราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

1 2 3