โครงการตามพระดำริ
ค้นหาจากช่วงเวลา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเข็มที่ระลึก “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่ สมาชิกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลถวายรายงานสรุปผลการออกหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวเบิกผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. ๖๓ จังหวัด จังหวัดละ ๑ ราย จำนวนรวม ๖๓ ราย เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี […]

90K/90Days CRA Charity Virtual Run ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล สะสมระยะทาง เป้าหมาย 90 วัน คนละ 90 โล สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมขับเคลื่อนการสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกล สร้างศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาล ๙ ธ ผู้ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ผ่านกิจกรรมการเดิน-วิ่งในโครงการ 90K/90Days CRA Charity Virtual Run ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศลสะสมระยะทาง เป้าหมาย ๙๐ วัน คนละ ๙๐ โล สร้างสรรค์สุขภาพดีเพื่อสังคมไทย สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ สร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๕ นี้ พร้อมทั้งสานต่อพระปณิธานในการต่อยอดการใช้ผลงานศิลปกรรมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่นำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนเสื้อวิ่งโปโลและหน้ากากผ้าที่ระลึก สำหรับผู้บริจาค ๙๐๐ บาทในโปรแกรม ๙ ล้นใจ โดยนำภาพวาดฝีพระหัตถ์จากผลงานวิทยานิพนธ์ชุด“หลากลาย หลายชีวิต” ชื่อภาพ “ความรักที่ไม่สามารถจินตนาการได้สำหรับคนไทย” […]

🖼 สืบสานงานศิลป์สู่การร่วมสร้างสรรค์สุขภาพดีเพื่อสังคมไทย สานต่อพระปณิธานสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

🗳สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ บัญชีธนาคารกรุงเทพประเภทบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชี สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิตเลขที่บัญชี 229-303199-9เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลต่างๆตามพระดำริ🐆บริจาคตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับรูปปั้นประติมากรรม “เสือ” จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ 1 ชุด🔖ส่งหลักฐานการบริจาคขอรับได้ทาง LINE @Bhadrafoundationหรือกรอกข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จและจัดส่งของที่ระลึกได้ทาง https://forms.gle/yM2vNaryaC6WtWQdA📲 ผู้บริจาคด้วยการสแกน QR Code ผ่านระบบบริจาค E-Donation ระบบจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลการบริจาคของท่านให้กับทางกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ขอสงวนสิทธิ์งดออกใบเสร็จทุกกรณี สำหรับท่านที่ทำรายการผ่าน E-donation เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน🙏🏻ขอขอบคุณที่ร่วมสานหัวใจแบ่งปันกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

พบกับดิจิทัลอาร์ตแฟชั่นโชว์การกุศล “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต: SIRISINLAPIN Art for Life Virtual Fashion Show สตรีมมิ่งบนช่องออนไลน์ศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ในวันครบรอบ 12 ปี รพ.จุฬาภรณ์ เวลา 19.00 น. พร้อมกัน 4 ช่องทาง

Youtube CHULABHORN Channel>> https://youtu.be/bhhHytwQ5ps IGTV สิริศิลปิน (@sirisinlapin) Facebook : มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ Facebook : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมบริจาคช้อปของที่ระลึกการกุศลคอลเลคชัน “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” สมทบทุนกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลต่างๆ สานต่อพระปณิธานสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่าน 2 ช่องทางออนไลน์1️⃣ LINE มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ @bhadrafoundation (Add Friend > https://lin.ee/4UEYhQ5PO) > กดเมนู LINE Shop เพื่อเลือกชมและบริจาครับของที่ระลึก2️⃣ Instagram สิริศิลปิน @sirisinlapin > กด View Shop เพื่อเลือกชมและบริจาครับของที่ระลึก

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ   การนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง และผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 2 หลัง และจากสถานการณ์อุทกภัยข้างต้น ราษฎรหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ ที่องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์ ตำบล โคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ ในการนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 5 ราย จากสถานการณ์อุทกภัยข้างต้น ราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

6 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ ในการนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 5 ราย สำหรับจังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,048 หมู่บ้าน 350,262 ครัวเรือน สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับความเสียหาย 9 อำเภอ 57 ตำบล 280 หมู่บ้าน […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองยอ หมู่ 3 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 5 ราย สำหรับจังหวัดสุโขทัย มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 7,392 ครัวเรือน 37,693 คน จากสถานการณ์อุทกภัยข้างต้น ราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตประจำวัน นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปฉีดให้แก่กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ จำนวน 504 คน

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขอนามัยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทรงให้ความสำคัญในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อถวายเป็นพระกุศล และสานต่อพระประณิธาน ที่จะให้ประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และชุมชนกลุ่มเสี่ยง เข้าถึงวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด การนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปฉีดให้แก่กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ จำนวน 504 คน ระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลคลองหลวง ตำบลคลอง 6 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี […]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายแพทย์สมภพ สารวนางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท และนายจรูญ ดวงพร สาธารณสุขอำเภอปราสาท จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (Mobile Team) ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยออกให้บริการ […]

11 กันยายน 2564 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด ในวันนี้ 11 กันยายน 2564 จังหวัดชัยภูมิ โดยหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ คือ อำเภอเทพสถิต อำเภอเนินสง่า และอำเภอหนองบัวระเหว นำโดย นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล สาธารณสุขจังหวัดสตูล ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้นำศาสนา ผู้ด้อยโอกาส และผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงพยาบาลสตูล

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม […]

1 2