การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
ค้นหาจากช่วงเวลา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยบัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า และคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมงานกันอย่างอบอุ่น โดยมี นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่มาร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กิจกรรมในงานฯ มีการแสดง “รวมศิลป์จตุรภาคี” โดยชมรมนาฏยไทย สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่ออวยพรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่มาร่วมงาน การบรรยายพิเศษ “วิชาชีพ…วิชาชีวิต” โดย นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ นายกสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการเพลงคณะขับร้องประสานเสียง Bangkok Voices การบรรยายพิเศษนี้มีเนื้อหาสอนหลักสมดุลของชีวิต ทั้งเรื่องงานและความสุขเพื่อเป็นแนวทางให้บัณฑิตใหม่เตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงาน รวมทั้งโลกของการใช้ชีวิตจริง ช่วงชวนคุย “ศิษย์เก่าเล่าให้น้องฟัง” โดยศิษย์เก่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการให้แนวทางเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานตามสาขาวิชาชีพของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติตนเมื่อออกไปสู่สังคมภายนอก […]

จุดจอดรถสำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564-2565

🚙🅿️ จอดรถได้ที่: ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ โดยบัณฑิตจะได้สิทธิรับบัตรจอดรถ ฟรี สำหรับวันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2566 (บัณฑิต 1 ท่าน ได้บัตรจอดรถฟรี 1 ใบต่อวัน) 🪪🪪 บัณฑิตจะต้องนำบัตรจอดรถที่ได้รับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยื่นคู่กับบัตรจอดรถที่ได้รับจากไอทีสแควร์คืนให้กับเจ้าหน้าที่ตอนนำรถออก❌กรณีบัณฑิตไม่มีบัตรจอดรถราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยื่นคืนแก่เจ้าหน้าที่ตอนนำรถออก บัณฑิตจะต้องชำระเงินค่าที่จอดรถเอง 🌐 ติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทาง >> https://www.chulabhornchannel.com/cra-graduation/

แนะนำจุดจอดรถสำหรับผู้มาร่วมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

📣 แนะนำจุดจอดรถสำหรับผู้มาร่วมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564-2565 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 🅿️🚙 สามารถจอดรถได้ที่ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ ชั้น 2A 2B 2C และ3A รองรับรถยนต์ได้ถึง 400 คัน 🚌 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีบริการรถเวียนรับ-ส่งจากไอทีแสควร์ มายังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์🚍 จุดจอดรถเวียนรับ-ส่ง ที่ไอทีสแควร์ จอด ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าประตู 3 และ ประตู 4 🌐 ติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทาง >> https://www.chulabhornchannel.com/cra-graduation/

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

📸 📌กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น.สถานที่: หน้าอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ลำดับการถ่ายภาพหมู่ชุดที่ 1 เวลา 13.00-13.40 น. หมู่บัณฑิตรวมทุกวิทยาลัย / คณะชุดที่ 2 เวลา 13.40-14.00 น. หมู่บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีชุดที่ 3 เวลา 14.00-14.20 น. หมู่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดที่ 4 เวลา 14.20-14.40 น. หมู่บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนชุดที่ 5 เวลา 14.40-15.00 น. หมู่บัณฑิตสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 📸 บัณฑิตสามารถดูข้อมูลการสั่งจองเพื่อรับภาพถ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564-2565 ได้ทาง >>🌐 https://bit.ly/GraduatePic

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕

📌🎓พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 🗓️ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 🎓ซ้อมย่อย : วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖🎓📸 ซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ : วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 📃กำหนดการบัณฑิต คลิก >https://www.chulabhornchannel.com/cra-graduation/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ 🌐 ติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทาง >> https://www.chulabhornchannel.com/cra-graduation/

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นประธานในพิธีฯ และมอบขีดหมวกพยาบาล เข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัล WISH AWARD และผู้ที่มีคะแนนสอบรวมยอดสูงสุดของแต่ละรายวิชา วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ และมีวิจารณญาณในการปฏิบัติการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตบริการ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น อยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่า “โลกนี้เป็นห้องเรียน (The world is our classroom)” ที่ผสานการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) การเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self –directed learning) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation based learning) […]

ทีมอาจารย์และนักวิจัยจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้า 3 รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากเวทีนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF2023) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

🎉ทีมอาจารย์และนักวิจัยจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้า 3 รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากเวทีนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF2023) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สำหรับผลงานนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 🥇รางวัล Gold Prize และ special prize จาก WIPO National Award for Creativityจากผลงาน : ไอเซดาร์ ลิเวอร์: ยกระดับการดูแลสุขภาพในชนบทด้วยการคัดกรองมะเร็งตับด้วยการเรียนรู้เชิงลึกระยะไกล (AICEDA Liver: Enhancing Rural Healthcare with Remote Deep Learning-Assisted Liver Cancer Screening)โดยผู้ที่ได้รับรางวัลคือ🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน🔹ดร.ทศพร […]

นักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล Best presentation ในเวที The 7th International Student Science Forum (ISSF 2023)

นักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล Best presentation ในเวที The 7th International Student Science Forum (ISSF 2023) ซึ่งจัดโดยสมาคมนักศึกษาเวียดนามในนครโฮจิมินห์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยาวชนจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และนโยบายทางสังคมในส่วนรวม โดยในปีนี้มีหัวข้อหลักเป็นบทบาทของเยาวชนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (The Role of Youth in Digital Transformation) สำหรับผลงานนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมเวทีการประชุมวิชาการนักศึกษานานาชาติดังกล่าว ประกอบด้วย Digiyouth: The Development of an Interactive Dashboard for Monitoring and Analysing STEM-related Students in Thailand’s Eastern Economic […]

โครงการจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนอัมพรไพศาล จ.นนทบุรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 : โครงการจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนอัมพรไพศาล จ.นนทบุรี โดยกิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโครงการฯ ได้แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับสมัครรุ่นแรกในปีการศึกษา 2567นี้ ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสมรรถนะในการทำวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนในภารกิจหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนคล้าย Pre-Medical School สามารถต่อยอดในการเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหรือวิชาชีพอื่นสายการแพทย์ได้ บูรณาการองค์ความรู้ด้วยศาสตร์ด้านการวิจัย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการของประเทศเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมอบความรู้เทคนิคการทำแฟ้มผลงานในรอบ Portfolio ให้กับนักเรียนสายวิทย์-คณิต ชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 และมีกิจกรรมสันทนาการให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย

DigiFam Awards ปี ๔ สัมฤทธิ์ผลทั้งจำนวนผลงาน และจุดมุ่งหมาย “รณรงค์เรื่องการใช้สื่อดิจิทัลด้วยทัศนคติที่ดี” ยอดผลงานเข้าร่วมการประกวดสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการ มากกว่า ๑,๘๐๐ ชิ้น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๔  ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทุนการศึกษารวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ หัวข้อของการประกวดคือ “เปิดใจก่อนเปิดจอ Smart Swipe” DigiFam Awards ปี ๔ เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ส่งผลงานสื่ออินโฟกราฟิก เข้าร่วมประกวดเป็นปีแรก หลังการนำร่องให้เยาวชนรุ่นนี้ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอในครั้งที่ผ่านมา นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวในงานมอบรางวัลว่า “จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อรณรงค์เรื่องการใช้สื่อดิจิทัลด้วยทัศนคติที่ดี มีมารยาทในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีวิจารณญาณในการเลือกรับและส่งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวม พิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้ามา แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ค้นพบทางออกที่จะใช้สื่อในทางที่ดี” นอกเหนือจากการประกวดแล้ว DigiFam Awards ปี ๔  จัดกิจกรรมด้านวิชาการ เผยแพร่แนวคิดการใช้สื่อที่ดี และแนะนำเทคนิคการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอ ทั้งรูปแบบออนไซต์และ ออนไลน์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงทางวิชาการให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล […]

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

ประชาสัมพันธ์ ✨ ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ✨✅ฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566✅พิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566📍ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์👉รับชมคลิปขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ : https://shorturl.at/nuvS4🌐 ติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทาง >> https://www.chulabhornchannel.com/cra-graduation/

ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

✨ประชาสัมพันธ์✨ ✨ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ✅ฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566✅พิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566📍ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์รับชมคลิประเบียบการแต่งกายได้ที่ : https://youtu.be/DIsuRsejb1k🌐 ติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทาง >> https://www.chulabhornchannel.com/cra-graduation/

1 2 31