การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
ค้นหาจากช่วงเวลา

โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 1

🎉โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 1 📣 15 พฤษภาคม 2566 : นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์สละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค และคณาจารย์ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 1 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 👩🏻‍🎓ทั้งนี้ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ […]

ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ จังหวัดอุบลราชธานี 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 2566 นี้

📢เตรียมพบกับ 🏅การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” 🏅ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 2566 นี้‼️ 🤾🏻‍♀️การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา รวม 63 สถาบัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างสถาบันการศึกษาโดยในปีนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา🏃🏼‍♂️จาก 15 ชนิดกีฬา 🏓ประกอบด้วย🏃🏻‍♀️กรีฑา⚽️ฟุตซอล🏸แบดมินตัน🤽🏻‍♂️วอลเลย์บอล🏊🏻ว่ายน้ำ🎱สนุกเกอร์-บิลเลียด🏓เทเบิลเทนนิส🔘เปตองโดยใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นสนามหลักในการแข่งขัน 🥰ร่วมส่งใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และติดตามภาพบรรยากาศได้ผ่านทาง🔹Viva Engage (Yammer)🔸Line CRA Community 📲ติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ได้ที่ >> https://staffsport.ubru.ac.th/ และ facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100091744773555

โครงการจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ล้างบ่อเต่าและล้างกรงสุนัข ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์

13 พฤษภาคม 2566 : “ โครงการจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ” เสาร์นี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยน้องๆ จิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 2 กลุ่ม เดินทางลงพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ล้างบ่อเต่าและล้างกรงสุนัข บรรยากาศทั้งสองกิจกรรมเป็นอย่างไร รับชมจากภาพได้เลยจ้า !!!! จิตอาสากลุ่มแรก ได้เดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อทำกิจกรรม “ จิตอาสา ล้างบ่อเต่า ” โดยร่วมส่งต่อความรักความหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลที่กำลังจะสูญพันธุ์ ผ่านการทำความสะอาดล้างบ่อเต่าและทำความสะอาดเต่าในโรงเรือน พร้อมรับฟังบรรยายให้ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเลและการอนุบาลเต่าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้น้องๆจิตอาสาได้สัมผัสกับวงจรชีวิตเต่าทะเลและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือสัตหีบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ซึ่งกองทัพเรือได้อนุรักษ์เต่าทะเลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 เป็นต้นมา มุ่งเน้นอนุบาลเต่าทะเลตั้งแต่ออกจากไข่ จนโตพอที่จะปล่อยลงสู่ทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ เป็นแหล่งวิจัยเต่าทะเลเพื่อเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ มีโรงพยาบาลเต่าทะเลเพื่อรักษาเต่าทะเลที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเป็นโรค รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมด้วย จิตอาสากลุ่มที่สอง ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำกิจกรรม […]

พิธีปิดโครงการ เปิดบ้านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ค่ายยุวชนภาคฤดูร้อน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1

12 พฤษภาคม 2566 : ประมวลภาพพิธีปิดโครงการ เปิดบ้านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ค่ายยุวชนภาคฤดูร้อน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ณ CRA HALL สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฐากูร  พานิช  รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ยุวชนที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ โดยในวันนี้ น้องๆ ได้ร่วมแสดงกิจกรรมโชว์ความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ อาทิ การแสดงเต้น Cover dance  โชว์การชกมวยไทย การเล่นฟุตซอล สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โครงการเปิดบ้านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ : ค่ายยุวชนภาคฤดูร้อน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่  1 ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บุตร ธิดา ของบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับการว่ายน้ำ การเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยกิจกรรมตลอดโครงการประกอบด้วย กีฬาว่ายน้ำ กีฬาฟุตซอล  กีฬามวยไทย  Cover dance และการเรียนศิลปะ […]

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 5 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 : วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่5 ที่จะขึ้นฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย จำนวน 62 คน ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี ความตอนหนึ่งว่า “ ในนามของคณบดีและคณาจารย์ทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับมอบหมวก และเข็มเครื่องหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันนี้ นับเป็นความก้าวหน้าของการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานที่จำเป็นและผ่านการฝึกหัดในศูนย์ส่งเสริมและสาธิตทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานแล้ว ก่อนขึ้นศึกษาภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วย นักศึกษาจะได้รับมอบหมวกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบในวิชาชีพการพยาบาล  การจัดพิธีมอบหมวกถือเป็นพิธีที่สำคัญ นอกจากเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของวิชาชีพแล้ว หมวกถือเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้สวมใส่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วย ผู้รับการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูขอให้ทุกคนตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติในการให้บริการ “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” ดังพระราชปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการศึกษาโดยยึดมั่นในพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. […]

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการวัคซีนเสริมสร้างพลังใจ ป้องกันภัยสุขภาพจิต ณ ชุมชนทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ภายใต้ชื่อกิจกรรม วัคซีนเสริมสร้างพลังใจ ป้องกันภัยสุขภาพจิต ณ ชุมชนทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ การจัดกิจกรรมได้นำแนวคิดในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิต มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับประชาชนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพจิตและพลังใจที่ดีขึ้น โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมปลุกพลังใจด้วยตัวเรา 2) กิจกรรมผ่อนคลายความเครียด 3) กิจกรรมหัวใจที่ให้โอกาส 4) กิจกรรมต้นไม้แห่งความหวัง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา รายวิชา ปฏิบัติการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565เป็นการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการให้แก่สังคม และการประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนทุ่งสองห้อง 304 และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความความเข้าใจในการสร้างพลังใจให้กับตนเองมากขึ้น สามารถบอกการปฏิบัติตนในการป้องกันและการจัดการกับภาวะสุขภาพจิตได้ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมทำกิจกรรม และเสนอความต้องการให้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โครงการจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “กวนน้ำยา…ปันน้ำใจให้สถานสงเคราะห์” มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้แก่สถานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี

1 พฤษภาคม 2566 : ฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตัวแทนจากกิจกรรมโครงการจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “กวนน้ำยา…ปันน้ำใจให้สถานสงเคราะห์” ร่วมส่งต่อธารน้ำใจ มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาซักผ้า ให้แก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จ.นนทบุรี 3. สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี และ 4. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โครงการจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมงานอาจารย์แพทย์ อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน 48th International Exhibition of Invention ณ เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

🎉 ขอแสดงความยินดีกับทีมงานอาจารย์แพทย์ อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน 48th International Exhibition of Invention ณ เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยมี 4 ผลงานได้รับรางวัล 🏅1 เหรียญทองเกียรติยศ🥇2 เหรียญทอง🥈1 เหรียญเงิน🎖️1 Special Award ประกอบด้วย1.ผลงานเรื่อง Low-cost screening technology for neonatal jaundice using AI โดย รศ.พญ.นันท์ธิดา ภัทราประยูร ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูร และ อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด ได้รับรางวัล GOLD MEDAL พิเศษ 2.ผลงานเรื่อง QA Pulse: Predictive quality assurance system of linear accelerator in radiation therapy […]

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “ค่ายยุวชนภาคฤดูร้อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1” 25 เมษายน 2566 ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “ค่ายยุวชนภาคฤดูร้อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1” วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  โดยในวันนี้ครูฝึกได้ให้ความรู้และสอนน้องๆ เล่นกีฬาและทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ร่วมกัน สร้างสีสันความสนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม และในช่วงบ่าย ตัวแทนบริษัท โอซูก้า นิวทราซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามอบน้ำดื่ม โพคารี่ สเวท เครื่องดื่มไอออน ดริ้งก์ จำนวน 400 ขวดให้กับศูนย์กีฬาและนันทนาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการดังกล่าว โครงการ ค่ายยุวชนภาคฤดูร้อน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2566 รวมระยะเวลา 8 วัน (ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของสัปดาห์) โดยศูนย์กีฬาและนันทนาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้กับบุตร ธิดา ของบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อาทิ […]

ประกาศสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของบุคลากรรายหนึ่งในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตามที่สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของบุคลากรรายหนึ่งในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสาธารณะนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าบุคลากรดังกล่าวกระทำผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอยืนยันว่าจะเร่งพิจารณาบทลงโทษตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไปในโอกาสแรก ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม “กวนน้ำยา…ปันน้ำใจให้สถานสงเคราะห์” จากน้องๆนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“ จิตอาสา…มาแล้วจ้า… ” กิจกรรมจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์… ฝ่ายกิจการนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวบรวมประมวลภาพบรรยากาศและคลิปวิดีโอกิจกรรม “กวนน้ำยา…ปันน้ำใจให้สถานสงเคราะห์” มาฝากทุกคนกัน โครงการจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฯ ได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน โดยระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2566 นี้ น้องๆ นักศึกษาฯ ได้ร่วมกันกวนน้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาซักผ้า บรรจุขวดผลิตภัณฑ์พร้อมส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี (ปากเกร็ด) และสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 มุม B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจการนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมสมุดทำมือ…ทำด้วยหัวใจ กิจกรรมทำหมอนหลอดกาแฟ…เพื่อผู้ป่วย” เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาเข้าร่วมนั้นสามารถสะสมชั่วโมงจิตอาสาได้อีกด้วย

ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “CRA Sports Day 2022” ประจำปีการศึกษา 2565

9 เมษายน 2566: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา “CRA Sports Day 2022” ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีก่อให้เกิดความรักและความผูกพันระหว่างนักศึกษาทั้งจากคณะเดียวกันและต่างคณะ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้นำและทักษะการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้ก่อเกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ CRA Hall ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กิจกรรม “CRA Sports Day 2022” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ณ CRA Hall อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารไปรษณีย์ไทยอาคารกีฬาในร่ม NT และศูนย์กีฬา DPU มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระดับปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนทั้งสิ้น 700 คน โดยในสองวันแรกเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละประเภทกีฬา ได้แก่ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ฟุตซอล […]

1 2 26