การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
ค้นหาจากช่วงเวลา

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา ”ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

4 กุมภาพันธ์ 2566 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาได้พาน้องๆนักศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินทางไปทัศนศึกษาและร่วมทำกิจกรรมโครงการ “ รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา ” ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์  ถนนราชดำเนินกลาง พระนคร กรุงเทพมหานคร โครงการ “รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา” จัดขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนกระบวนการทางความคิดที่พระองค์ทรงใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบผ่านการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจของประเทศไทย     นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นนิทรรศการบอกเล่าถึงเรื่องราวยุครัตนโกสินทร์ผ่านสื่อผสมเทคโนโลยีทันสมัยหลายรูปแบบ อาทิ มัลติมีเดียแอนิเมชัน สื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช โดยแบ่งนิทรรศการเป็น 9 ห้อง จัดแสดงการ กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หุ่นจำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ภาพยนตร์แอนิเมชั่นตำนานพระแก้วมรกต มหรสพในมุมมอง 360 องศา พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล พระราชพิธีสำคัญ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ ห้องสมุดรวบรวมหนังสือหายาก และสื่อมัลติมีเดียสาระทุกแง่มุม […]

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Notification Re : Extended Application for Admission to Bachelor of Nursing Science (International program) For 2023 Academic YearLink http://nurse.pccms.ac.th/?p=13137

ปิดฉากการแข่งขันลงแล้วอย่างสวยงาม สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-30 มกราคม 2566

ปิดฉากการแข่งขันลงแล้วอย่างสวยงาม สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอนำภาพบรรยากาศการแข่งขันมาให้ชมกัน ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน แข่งขันกีฬาจำนวน 35 ชนิด พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 7 ชนิด คือ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ กรีฑา เทควันโด เอแม็ท และครอสเวิร์ด ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีเป็นตัวแทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมโค้ชและผู้จัดการทีมที่เป็นบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 39 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้   ขอขอบคุณตัวแทนนักกีฬาและทีมโค้ช ผู้จัดการทีม รวมถึงบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49  “นนทรีย์เกมส์” ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะ

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 : วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2 จำนวน 114 คน ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2 พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการรับหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นับเป็นการสืบสานวัฒธรรมและประเพณีอันดีงาม แสดงถึงความพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล “เข็มสัญลักษณ์” พระนามย่อ “จุฬาภรณ์” ถือเป็นเกียรติยศที่ได้ย่างก้าวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลใต้ร่มพระบารมีของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “หมวกพยาบาล” เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล เสริมสร้างความสง่างาม ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนโยน บริสุทธิ์ สร้างความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ เชื่อมั่นในองค์ความรู้ […]

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์เพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 2 PSCM ปันน้ำใจเพื่อน้อง

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์เพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 2 PSCM ปันน้ำใจเพื่อน้อง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566 โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการบูรณะสนามเด็กเล่น ห้องพยาบาล และโรงเพาะเห็ด พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนวัดไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยเน้นหลักให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อฝึกฝนทักษะเฉพาะด้านที่ตนเองมีเพื่อช่วยเหลือสังคม

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

22 มกราคม 2566 : ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยในวันนี้ น้องๆ นักศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รวม 4 รายการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 35 ชนิด มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนสำคัญของชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจและพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีและ สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ กรีฑา […]

พิธีเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมงวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่จัน (ป่าตึง) เชียงราย หลั่นล้าอีโคโนมี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในในพิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนีบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่จัน (ป่าตึง) เชียงราย หลั่นล้าอีโคโนมี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย​สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง เป็นการจัดการศึกษาภายใต้โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ มีทักษะอาชีพในการปฏิบัติงานได้จริงและสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องการการดูแลต่อไป ​การดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง ครั้งนี้ เป็นการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ ๒ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ คน ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ เรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติในชั้นเรียน จำนวน ๒๐๐ […]

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมจัดงาน “ ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ” ร่วมสร้างสรรค์วันมหัศจรรย์ให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ววจ.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานต่างๆ จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “KIDS SCIENCE คิดส์สร้างโลก อย่างสร้างสรรค์” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ มากมายให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกสนานและเพลิดเพลินควบคู่กับการมอบสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในรูปแบบ “ คิดสนุกกับถนนสายวิทยาศาสตร์ SCIENCE AVENUE รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ” จัดสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เด็กๆได้ ร่วมค้นหาความรู้ทางด้านสุขภาพผ่านกิจกรรม 3 […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “ รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา 2565 ” นำนักศึกษาลงพื้นที่ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

7 มกราคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “ รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา 2565 ” โดยมีนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมร่วมกัน ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โครงการ “รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา” ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้เพื่อการดำเนินชีวิต ผสมผสานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน 2566 โดยมีสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจในการไปทัศนศึกษา อาทิ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ราชดำเนินกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนกระบวนการทางความคิดที่พระองค์ทรงใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบผ่านการศึกษาดูงานและเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับน้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ เพื่อทำการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Movement Analysis) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันมือ 1 ทีมชาติไทย และมืออันดับ 7 ของโลก ทำการวิเคราะห์ท่าทางชีวกลศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Movement Analysis) โดยมีการติดเครื่องหมายสะท้อนแสงที่ปุ่มกระดูกหรือข้อต่อและใช้กล้องบันทึกภาพการเคลื่อนไหว จากนั้นใช้โปรแกรมเฉพาะเพื่อวิเคราะห์ตัวแปรทางคิเนเมติกส์และคิเนติกส์ของการเคลื่อนไหว เช่น มุมองศาของข้อต่อ ความเร็วเชิงเส้น เชิงมุมของข้อต่อ และแรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งจากพื้น เป็นต้น เพื่อประเมินและวางแผนพัฒนาการฝึกซ้อมของนักกีฬาให้มีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ความพร้อมในการผลิต “นักฉุกเฉินการแพทย์ความช่วยเหลือแรกก่อนถึงมือแพทย์” รองรับความขาดแคลนในอนาคต

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (ต่อเนื่อง) โชว์ศักยภาพและความพร้อมในการผลิต “นักฉุกเฉินการแพทย์ ความช่วยเหลือแรกก่อนถึงมือแพทย์” รองรับอาชีพสาขาขาดแคลนอย่างแน่นอนในอนาคต ณ ห้องหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “การบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล” ถือเป็นงานบริการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบสุขภาพของประเทศ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการปฏิบัติการทางการแพทย์ขั้นสูงตั้งแต่เมื่ออยู่นอกโรงพยาบาล ทำให้มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่บริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2551 และเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีประกาศ “พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2564” โดยให้มีคณะกรรมการวิชาชีพทำหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ต้องได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาอื่นที่เทียบเท่าปริญญาด้านฉุกเฉินการแพทย์” ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดการศึกษาด้านฉุกเฉินการแพทย์ระดับปริญญามาแล้วประมาณ 13 ปี ตราบจนปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความสามารถในระดับนี้จำนวน 674 คน (ข้อมูลเดือนเมษายน พ.ศ. 2565) อัตราการผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ เพียงปีละ 180-200 คนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ทุกแห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

20 ธันวาคม 2565 เวลา 07.45 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การนี้ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมจิตร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป

1 2 23