หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ค้นหาจากช่วงเวลา

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมทั้งมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 300 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี การนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ได้ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อมรับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยต่อไป จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายพา ระเริง อายุ 48 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงจากภาวะกระดูกไขสันหลังหัก หลังเข้ารับการผ่าตัดขาทั้งสองข้างขยับไม่ได้ มีแผลกดทับ และด้วยภาวะอ้วน ญาติจึงไม่สามารถพยุงตัวทำกายภาพได้ นางม่วย ผาด่าน […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก, วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ให้แก่บุคลากรของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ห้องอาหาร VIP 1-3 อาคาร 3 ชั้น 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ รวม 240 คน พร้อมกันนี้ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการตามพระดำริฯ ภายในงานด้วย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจสุขภาพ พร้อมเชิญกระเป๋ายาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจสุขภาพ พร้อมเชิญกระเป๋ายาและสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบและเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้กับตัวแทนนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะได้เยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง พร้อมเชิญกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย๑. นายชัยณรงค์ กาญจนภา อายุ ๗๓ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงมา ๕ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอศรีศาคร จังหวัดนราธิวาส

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนคอลอกาเว อำเภอศรีศาคร จังหวัดนราธิวาส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอศรีศาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายอำเภอศรีศาคร และนายอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยตัวแทนราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย เข้าร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดนราธิวาส ห้วงวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในอำเภอรือเสาะ 477.4 มิลลิเมตร อำเภอศรีสาคร 334.4 มิลลิเมตร พื้นที่อำเภอศรีศาครได้รับผลกระทบ จำนวน 6 ตำบล 35 […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหลวง ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทีมแพทย์ คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์และตัวแทนอาสาจุฬาภรณ์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหลวง ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีนายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายแพทย์กมล พรมลังกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน สำหรับการออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนในวันนี้ ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสำรวจความเข้าใจ และบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางผิวหนัง โดยเฉพาะโรคติดเชื้อราที่ผิวหนัง โดยอาจารย์แพทย์โรคผิวหนังและนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา จากนั้น ทีมแพทย์และอาสาจุฬาภรณ์ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทั้งตรวจวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจตาบอดสี ตรวจโรคผิวหนัง ตรวจวัดพัฒนาการของเด็ก ตรวจโรคกระดูกและข้อ ตรวจประเมินสุขภาพจิต และตรวจโรคทั่วไป ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการจากนั้นในช่วงบ่าย ทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมหารือเรื่องการพัฒนาโครงการเพื่อบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอำเภอบ้านหลวงในระยะยาว ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยบริหารงานส่วนท้องถิ่น เช่น นายอำเภอบ้านหลวง หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โรงพยาบาลบ้านหลวง […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อจากนั้น นายอำเภอเมืองยะลา และนายอำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมด้วยตัวแทนราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย เข้าร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่  22 – 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จนทำให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในพื้นที่ 7 อำเภอ 52 ตำบล 300 หมู่บ้าน 24 ชุมชน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อจากนั้น นายอำเภอเมืองยะลา และนายอำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมด้วยตัวแทนราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย เข้าร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จนทำให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในพื้นที่ 7 อำเภอ 52 ตำบล 300 หมู่บ้าน 24 ชุมชน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจสุขภาพ พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่เด็กและเยาวชน ณ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ณ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทาน กระเป๋านักเรียน ผ้าห่มกันหนาวและทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี การนี้ นางจิตราภา หิมะทองคำ ประธานกรรมการ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยต่อมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ จากนั้น ประธานในพิธีและคณะฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยในวันนี้มีเด็กเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ รวม 80 คน สำหรับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ขาดโอกาสในชุมชนแออัด มากว่า 42 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กไปพร้อมการพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็ง ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีบ้านรับเลี้ยงเด็ก […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอำนาจเจริญ และโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ โอกาสนี้ ทรงโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตลอดจนให้บริการทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทยด้วย การนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า ๖ คน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน และอัมพาต ผู้ป่วยโรคกระเพาะปัสสาวะตีบ ปัสสาวะไม่ได้ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเชื้อราในสมองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน หอบหืด […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม การนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน ๕๐๐ ผืน กระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ชุด พร้อมด้วยสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีความห่วงใยสุขภาพราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น พร้อมกันนี้ ได้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพแก่ราษฎร โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม ๒๓๐ ราย แบ่งเป็น ๑.ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ๑๐๘ ราย ๒.ระบบทางเดินอาหาร ๕๑ ราย ๓.ระบบทางเดินหายใจ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน พร้อมด้วยกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 200 ชุด และสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทาน และกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยพสกนิกรผู้ได้รับความเดือนร้อนจากภัยหนาวครั้งนี้ พร้อมกันนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนรวม 234 ราย แบ่งเป็น 1.ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 105 ราย 2.ระบบทางเดินหายใจ 39 ราย 3.ระบบทางเดินอาหาร […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานและแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) และวันครบรอบ 7 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอบ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน 200 ชุด แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ พร้อมกันนี้ได้จัดบริการตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ตรวจวัดค่าสายตาโดยนักทัศนมาศและมอบแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) และวันครบรอบ 7 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต และเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ จากนั้นร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณและรับมอบกระเป๋ายาพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนต่อไป จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการรวม 315 ราย กลุ่มโรคที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ระบบจักษุ 194 ราย 2.ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 89 ราย 3.ระบบประสาท […]

1 2 6