หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ค้นหาจากช่วงเวลา

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย และให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนด้านการให้บริการสาธารณสุขในท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างทั่วถึง     สำหรับ การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ชนบท ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในเบื้องต้น โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 144 คน ปัญหาสุขภาพที่พบมากคือ ระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งระบบผิวหนัง โดยมีผู้ป่วยที่ส่งต่อ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาอย่างละเอียด และต่อเนื่อง จำนวน 17 คน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีแห่งการจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมมอบแว่นสายตาและกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 200 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 14 ปีของการจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตหลักสี่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การนี้ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพและถวายความเคารพหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมกล่าวถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตหลักสี่ รับมอบกระเป๋ายาพระราชทานหน้าพระรูป พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ต่อไป จากนั้น รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้น้อมถวายกระเป๋ายาพระราชทานแด่ พระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ ตามลำดับ โดยมีผู้เข้ารับบริการในวันนี้ รวม […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชัยนาท เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องวันมหิดลและถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมทั้งมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่วัดหนองเดิ่น ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายนของทุกปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและเจ้าฟ้าทหารเรือผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบังเกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี การนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพและถวายความเคารพหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้น ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมรับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทต่อไป การนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้น้อมถวายกระเป๋ายาพระราชทานแด่ พระครูพัฒนชัยศีลคุณ เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน และพระครูสุนทรชัยโสภิต เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ตามลำดับ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง จำนวน ๓ ราย […]

ฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์เยี่ยมบ้านคนไข้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ดอนเมือง

16 สิงหาคม 2566 เพื่อสืบสานพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระเมตตาและมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนชาวไทยทั่วทุกถิ่นฐาน ฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกหน่วยแพทย์เยี่ยมบ้านคนไข้ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ชุมชนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมอบสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตให้กับผู้ป่วยในแต่ละรายอย่างเหมาะสม ซึ่งนับเป็นการสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน ตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานและแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ จำนวน ๒๐๐ ชุด พร้อมกันนี้ได้จัดบริการตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ตรวจวัดค่าสายตาโดยนักทัศนมาศและมอบแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ อาคารโดมเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง การนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะฯ ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อมรับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ จากนั้น ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง จำนวน ๔ ราย ประกอบด้วย ๑.นางดอกไม้ สังข์ประเสริฐ อายุ ๘๗ ปี ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ๒.นางสุนันท์ นามเทพ อายุ ๗๓ ปี ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม ๓. นางทองหยิบ โพธิ์งาม อายุ ๘๓ ปี ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด์และโรคหัวใจ […]

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานและแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ชุด มอบกระเป๋านักเรียนให้กับโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน ๖๖๔ ใบ และตรวจค่าสายตาโดยนักทัศนมาศ พร้อมมอบแว่นสายตาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ ในพื้นที่ ร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมรับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ได้รับมอบกระเป๋านักเรียนเพื่อนำไปมอบแก่โรงเรียนต่าง ๆ จำนวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสระบัวทอง โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ โรงเรียนวัดจำปา โรงเรียนวัดกกม่วง โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโข้งซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้น ทางคณะฯ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง จำนวน […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุรัตน์ เครือชะเอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน 200 ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา 66 ปี วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุรัตน์ เครือชะอะเอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ การนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ ในพื้นที่ ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ พร้อมรับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้เยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงจำนวน 3 ราย 1.นางสวาด มาตลาด อายุ 72 ปี วินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนในการมอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี     สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2565 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2565 และในช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

27 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 500 ผืน พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนในการรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน 82 ราย แบ่งเป็นระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 42 ราย ระบบทางเดินหายใจ 17 ราย ระบบทางเดินอาหาร 6 ราย ระบบหัวใจและหลอดเลือด 3 ราย และระบบประสาท 9 ราย โอกาสนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทาน มอบให้จำนวน 4 ราย ได้แก่1.นายคำ บัวระภา […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลปากช่องนานา บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลปากช่องนานา ระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมให้ความรู้ถึงการป้องกันโรคและการดูแลตนเอง แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 28 ราย แบ่งเป็น 1.ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ จำนวน 16 ราย 2.ระบบทางเดินอาหาร จำนวน 6 ราย 3.ระบบทางเดินหายใจ จำนวน 4 ราย 4.ระบบประสาท จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยส่งต่อ จำนวน 4 ราย

1 2 5