บริการการศึกษา
ค้นหาจากช่วงเวลา

📢 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566.เปิดรับสมัคร 15 ท่าน!! โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ ดังนี้รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2565รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2566.โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครของหลักสูตรสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่https://pscm.cra.ac.th/[email protected] ต่อ 8465 หรือ 08-3929-9519ติดตามข่าวสารของหลักสูตรได้ทาง : https://www.facebook.com/DHPSCM.CRA #สุขภาพดิจิทัล#วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหิดล-จุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2565

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหิดล-จุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2565รอบที่ 3 Admission 1 รับตรงร่วมกัน (รับร่วมกับ กสพท.) จำนวน 15 คน*รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 12 พฤษภาคม 2565 *จำนวนการรับปรับเพิ่มจากเดิม 10 เป็น 15 คน โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในภายหลังที่เว็บไซต์ กสพท. https://www9.si.mahidol.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์โทร 02-576-5700 ต่อ 8245-8246Email: [email protected] :https://www.facebook.com/cra.veterinary/

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 เปิดรับจำนวน 3 ท่าน️ สมัครได้ที่ https://dermatology.cra.ac.th/Dermato…/form/student_signin สามารถติดตามข่าวสารของหลักสูตรตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ http://medical.pccms.ac.th/?page_id=11148 [email protected] 02-576-6000 ต่อ 8527

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตวแพทย์ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Link ประกาศ http://nurse.pccms.ac.th/?p=10315 สนใจสมัคร https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/ สอบถามเพิ่มเติม https://line.me/…/TIUs91T8Kd27GpQzQgwBRBrxQrwKkwBIuq8…

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ศิวัช ภูมิวัฒน์ แพทย์สังกัด โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ศิวัช ภูมิวัฒน์ แพทย์สังกัด โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับทุน Junior Grant เข้าร่วมงานประชุม ESPR (European Radiology of Pediatric Radiology) ดูงานวิจัยที่กรุง Marseilles ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 2-6 มิ.ย. 2565

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022” หัวข้อ Exercise in Cancer Rehabilitation บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันระดับโลก โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ขอเชิญชวน นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสนใจในการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะในผู้ป่วยมะเร็งด้วยการออกกำลังกายเพื่อการรักษาที่สนใจติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม จนถึง 15 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน จำกัดที่ 200 ราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: [email protected]

ปิดรับสมัคร !! เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

ปิดรับสมัคร !! เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรม HKH Open House แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และขออภัยที่ไม่สามารถรับเพิ่มเติมได้ ขอให้ติดตามในโอกาสถัดไป วันที่ 20 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และรายชื่อสำรอง วันที่ 23 เมษายน 2565 กิจกรรม HKH Open House ณ ห้องปฏิบัติการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถติดตามรายละเอียด หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: https://xn--www-2x5a.facebook.com/hkh.hst.pccms Instagram : @hkh.hst.pccms

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม HKH Open House แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม HKH Open House แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565 (รูปแบบ Onsite ณ สถานที่จริง) สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องได้รับวัคซีนตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ผู้เข้าร่วมจะต้องตรวจ ATK และส่งผลตรวจยืนยันให้ตามวันและเวลาที่ผู้จัดงานกำหนด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวนรับ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/u25JLQ1bU5gVoxv3A ประกาศรายชื่อผู้ที่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 เมษายน 2565 รับสมัครจํานวน 40 คน (ฟรีตลอดกิจกรรม) กิจกรรมแบ่งเป็น 4 รอบ รอบละ 10 คน (ใช้เวลาประมาณ 1 […]

ขอแสดงความยินดี รองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสได้รับเลือกจากสมาชิกเป็นเอกฉันท์ให้ทำหน้าที่เป็นประธาน The World Academy of Nursing Sciences (WANS) (Head office ณ ประเทศญี่ปุ่น) ปี ค.ศ. 2022-2026

ขอแสดงความยินดี รองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสได้รับเลือกจากสมาชิกเป็นเอกฉันท์ให้ทำหน้าที่เป็นประธาน The World Academy of Nursing Sciences (WANS) (Head office ณ ประเทศญี่ปุ่น) ปี ค.ศ. 2022-2026

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota จำนวน 12 คน รับสมัคร 1 – 30 มีนาคม 2565 อ่านประกาศ >> https://bit.ly/3MA8JWj สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 06-4586-2429 (ในวันและเวลาราชการ)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครได้ที่ https://dermatology.cra.ac.th/Dermato…/form/student_signin สามารถติดตามข่าวสารของหลักสูตรตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ http://medical.pccms.ac.th/?page_id=11148 [email protected] 02-576-6000 ต่อ 8527

1 2 3