ข่าวและกิจกรรม

การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

ดูทั้งหมด

📢 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566.เปิดรับสมัคร 15 ท่าน!! โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ ดังนี้รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2565รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2566.โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครของหลักสูตรสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่https://pscm.cra.ac.th/[email protected] ต่อ 8465 หรือ 08-3929-9519ติดตามข่าวสารของหลักสูตรได้ทาง : https://www.facebook.com/DHPSCM.CRA #สุขภาพดิจิทัล#วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (นักศึกษาแพทย์ณัฐณิชา กิตติอุดม, นักศึกษาแพทย์ปพิชญา วงศ์ทองศรี, นักศึกษาแพทย์ณิชาภา จินดาดวงรัตน์, นักศึกษาแพทย์ณัฐกฤตา โชคสุขชลาลัย และนักศึกษาแพทย์ธามม์ ลิมวัฒนานนท์) นำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เรื่อง Assessment of Medical Awareness and Readiness for COVID-19 Pandemic among Thai Medical Students: A Cross-Sectional Survey ในงานประชุม An International Association for Health Professional Education (AMEE) 2022 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบ online session ติดตามรายละเอียดงานวิจัยได้ที่ : https://amee.org/conferences/amee-2022 #วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 [iBSc/MD รุ่นที่ 3] วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 [iBSc/MD รุ่นที่ 3] วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่สอบได้คะแนนสูงสุดจำนวน 9 คนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมปี 1 โดยเป็นวิชา Immunology ของ Harvard Medical School (HMX Immunology) ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนจัดให้ทุกคนเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานก่อนเรียนวิชา Infection and Defence #วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

การแพทย์และสาธารณสุข

ดูทั้งหมด

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการสร้างภาพวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET โดยสถาบัน EARL (Research For Life) สำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วย PET/CT Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และ PET/MRI Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการสร้างภาพวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET โดยสถาบัน EARL (Research For Life) สำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วย PET/CT Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และ PET/MRI Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดนี้ ทั้งนี้ การทำ EARL accreditation เป็นการรับรองคุณภาพของเครื่องมือ PET/CT and PET/MRI รวมถึงกระบวนการตรวจและกระบวนการสร้างภาพโดยสถาบัน EARL (Research For Life ) ตามมาตรฐานสำหรับการวินิจฉัย การทำวิจัย อ้างอิงตามหลักปฏิบัติ หลักเกณฑ์ของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งยุโรป (European Association of Nuclear Medicine :EANM) โดย EARL เป็นองค์กรลูกภายใต้สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ EANM โดยตรง นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนและรับรองโดยองค์กร European Organization for […]

ประมวลภาพบรรยากาศ งานโครงการ “IC DAY 2022” โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ (ICC) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประมวลภาพบรรยากาศ งานโครงการ “IC DAY 2022” โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ (ICC) ในวันที่ 28 กันยายน 2565 รูปแบบ hybrid (onsite & online) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและมอบรางวัล รางวัล “มือสะอาด พิชิตโรค” ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ประเภท Hand Wash (ก่อนทำหัตถการกับผู้ป่วย) นางสาวกิ่งกาญจน์ จ่าสมสี จากหอผู้ป่วยใน 8A ประเภท Hand Wash (หลังสัมผัสผู้ป่วย) นางสาวมัตติกานต์ พรมเลิศ จากหอผู้ป่วยใน 9A ประเภท Hand Rub (หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อม) นางสาวฐานิสร ลิขิตาภิวัฒน์ จากงานเภสัชกรรม ประเภท Hand Rub (หลังสัมผัสผู้ป่วย) […]

29 กันยายน วันหัวใจโลก

29 กันยายน วันหัวใจโลก ❤️ โดยสมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ได้กำหนดให้เป็นวันหัวใจโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือด หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายจึงควรดูแลสุขภาพให้มีหัวใจที่แข็งแรงเพื่อชีวิตที่ยืนยาว สำหรับวันหัวใจโลกในปี 2565 ถือเป็นโอกาสที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโด ใช้ใจเพื่อรักษาหัวใจทุกดวง ด้วยหลัก 3 ประการ1.ใช้ใจเพื่อมนุษยชาติ 👩‍❤️‍👨 (FOR HUMANITY) สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบาง2.ใช้ใจดูแลธรรมชาติ 🌳 (FOR NATURE) มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการทำให้โลกมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ ช่วยกันลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 เช่น งดเผาขยะ งดจุดธูป หมั่นเช็คสภาพรถ เพื่อลดควันดำ เป็นต้น3.ใช้ใจเพื่อตัวคุณ 🙆‍♂️(FOR YOU) ความเครียดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายมากขึ้นถึงสองเท่าเช่นเดียวกับการนอนหลับไม่เพียงพอ ไม่ออกกำลังกาย และไม่สามารถปรับสมดุลการใช้ชีวิตได้ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ควบคุมอารมณ์-ความเครียด ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

24 กันยายน “วันมหิดล”

24 กันยายน “วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยนั้นเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้า

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ งานวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบ 20 ปี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีและเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ในการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ครบรอบ 20 ปี โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  และนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปีงบประมาณ 2565”

ประมวลภาพ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปีงบประมาณ 2565” จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการรับ – ส่งต่อผู้ป่วย (Prehospital and Referral Care Committee : PRC) และศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการอุบัติเหตุหมู่ และฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมีวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำ ในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2565 ทาง Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team และทาง Onsite ณ CRA Hall สามารถรับชมภาพบรรยากาศ ได้ที่ https://chulabhornroyalacademy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pitchayaporn_kun_cra_ac_th/Ei-LcqDEQ0hEgko-h1TcBwsB2MOvWAeifPRs4Kk5IxJ6Sw?e=FR0ejx

พระกรณียกิจองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเข้าเฝ้าถวายเข็มวิทยฐานะทองคำ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เข้าเฝ้า

22 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เข้าเฝ้า ณ ห้องเพชรครามราชวิทยาลัย อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ เพื่อกราบทูลขอพระราชทานพระวินิจฉัยแนวทางการสรรหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์จากทั่วโลกในด้านการวิจัย รักษา หรือป้องกันโรคมะเร็งเป็นประจำทุกปี

สมเด็จฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 8 และ 9 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อพระราชทานบริการสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยทรงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกัน ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสัตว์ให้มีมาตรฐาน ทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 293 ราย แบ่งเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ จำนวน 134 รายระบบทางเดินอาหาร จำนวน 63 รายระบบประสาท จำนวน 32 รายระบบจักษุและตรวจโรคทั่วไป จำนวน 46 รายและระบบทางเดินหายใจ จำนวน 20 รายมีผู้ป่วยส่งต่อ จำนวน 17 ราย

ระดมทุนและบริจาค

ดูทั้งหมด

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมศิลปินดารา ชวนเสพงานศิลป์ร่วมทำบุญกับผลิตภัณฑ์การกุศล ๙ เฉดสีมงคล จาก ๙ ผลงาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ.จุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมศิลปินดารา ชวนเสพงานศิลป์ร่วมทำบุญกับผลิตภัณฑ์การกุศล ๙ เฉดสีมงคล จาก ๙ ผลงาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ.จุฬาภรณ์ ให้ศิลป์สร้างแรงบันดาลใจเพื่อทุกชีวิตดังพระดำรัสองค์สิริศิลปินความตอนหนึ่งว่า “ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคน”ขอเชิญชวนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพในนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” จำนวน ๙๐ ภาพ ที่นำมาจัดแสดงและสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนฯในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT บน Coral Wall พร้อมทั้งนำผลงานศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรมในฝีพระหัตถ์ขององค์ “สิริศิลปิน” กว่า ๑๐๐ ผลงานมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการโดยถ่ายทอดลวดลายสีสันความงดงามของผลงานศิลปะในฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่า ผสมผสานกับการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ประหนึ่งมีชีวิตผ่านการเชื่อมมิติศิลปะในโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งยุคหลากหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน การจัดแสดงแบ่งออกเป็น ๕ โซน ได้แก่🔸โซน “สิริศิลปิน” The Artist of Auspicious Grace หมายถึง ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะ งดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี […]

งานแถลงข่าวนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

20 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2552 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร และรองศาสตราจารย์วิรัญ ดวงรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการเปิดนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยบอกเล่าถึงความเป็นมา และถอดรหัสงานศิลป์อันทรงคุณค่าจากลวดลายสัญลักษณ์ของผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” แห่งองค์สิริศิลปิน ผ่านการบูรณาการสื่อความหมายผสมผสาน ๓ หลักปรัชญาแนวคิด ความจริง-ความดี-ความงาม ให้ศิลป์สร้างแรงบันดาลใจเพื่อทุกชีวิตดังพระดำรัสองค์สิริศิลปินความตอนหนึ่งว่า “ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคน” และคุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Venture Director, KASIKORN X (KX) บอกเล่าถึงความร่วมมือและการบริจาคสะสมภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบ NFT ผ่าน Coral Wall พร้อมด้วยเหล่าศิลปินดาราชื่อดัง อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ, […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเข้าเฝ้าถวายเข็มวิทยฐานะทองคำ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ […]

ศูนย์ข้อมูลวัคซีน

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทยโดย บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด เลขทะเบียนตำรับยาที่ ๖๗๖๐/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส (๑.๐ มิลลิลิตร) สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๒ เดือน (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Spikevax รุ่นการผลิตที่ 084M21A ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทยโดย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เลขทะเบียนตำรับยาที่ 1C 6/64 (NBC)

ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนโมเดอร์นา Lot การผลิต 084M21A สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม 7 เดือน (22 สิงหาคม 2565) เป็น 9 เดือน (22 ตุลาคม 2565) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.5) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาที่จัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับกลุ่มองค์กรนิติบุคคล ประจำปี 2565 แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 08 404 5166• โรงพยาบาลมิชชั่น โทร. 0 2282 1100• โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โทร. 09 8146 9354• โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลป (อินเตอร์เมด) โทร. 06 1894 0581• โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทร. 0 2574 5000 ต่อ 8605• โรงพยาบาลเปาโล รังสิต จังหวัดปทุมธานี (รับฉีดเฉพาะโมเดอร์นา) โทร. 0 2577 8111 ต่อ 1431• โรงพยาบาลแพทย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โทร. 08 3561 4164• […]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เนื่องในโอกาสวันมหิดล

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน 300 ชุด เนื่องในโอกาสวันมหิดล แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี การนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการฯได้ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้แทนนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอุทัยธานี2. โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส เทศบาลเมืองอุทัยธานี3. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต เทศบาลเมืองอุทัยธานี4. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม เทศบาลเมืองอุทัยธานี5. โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี เทศบาลเมืองอุทัยธานี6. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด เทศบาลเมืองอุทัยธานี โอกาสนี้ […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 2,074 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 2,074 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อออกตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจรักษาของหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 77 ราย แบ่งเป็น 1.ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ จำนวน 41ราย 2.ระบบทางเดินอาหาร จำนวน 6 ราย 3.ระบบผิวหนัง จำนวน 5 ราย 4.ระบบทางเดินหายใจ จำนวน 4 ราย 5.ด้านสุขภาพจิต จำนวน 3 ราย มีจำนวนผู้ป่วยส่งต่อ 5 ราย […]

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาล ณ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน 300 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคทั่วไป และนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา ให้การดูแลตรวจวัดสายตาพร้อมมอบแว่นแก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุทั้งสายตาสั้นและสายตายาวจำนวน 300 อัน โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 297 ราย  ทั้งนี้กลุ่มโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกในการตรวจสุขภาพครั้งนี้ คือ  1. ระบบจักษุ […]

องค์กรและเพื่อสังคม

ดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เนื่องในโอกาสวันมหิดล

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน 300 ชุด เนื่องในโอกาสวันมหิดล แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี การนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการฯได้ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้แทนนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอุทัยธานี2. โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส เทศบาลเมืองอุทัยธานี3. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต เทศบาลเมืองอุทัยธานี4. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม เทศบาลเมืองอุทัยธานี5. โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี เทศบาลเมืองอุทัยธานี6. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด เทศบาลเมืองอุทัยธานี โอกาสนี้ […]

ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรม “ แนวทางการประเมินและให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะถดถอยเฉพาะด้าน” ให้แก่บุคลากรที่ให้บริการผู้สูงอายุ ระดับ หมอ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย จัดฝึกอบรม “ แนวทางการประเมินและให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะถดถอยเฉพาะด้าน” ให้แก่บุคลากรที่ให้บริการผู้สูงอายุ ระดับ หมอ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12 แห่ง ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ทันตภิบาล และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 40 คน เข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พญ.ประนอม คำเที่ยง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรม “ แนวทางการประเมินและให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะถดถอยเฉพาะด้าน” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับหมอ2 ต่อยอดการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะด้าน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยริเริ่มโครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ และโครงการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอ 3 คนทั้งนี้ เน้นการใช้เครื่องมือที่จะช่วยประเมินเชิงลึก (Comprehensive Screening) เพื่อนำข้อมูลจากการประเมิน ไปวิเคราะห์ขยายผลต่อการพัฒนาบริการเบื้องต้น […]

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 (ทำบุญตามกำลังศรัทธา)ชื่อบัญชี วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (กฐิน) ธนาคารออมสินสาขาแม่แตง เลขที่บัญชี 020 333 260 832

เครือข่ายความร่วมมือ

ดูทั้งหมด

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยมีศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมย์และวัตถุประสงค์ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านโอมิกส์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ตลอดการดำเนินโครงการ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านโอมิกส์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือประชาชนให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา การฝึกอบรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านสิ่งแวดล้อม

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา การฝึกอบรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจบูรณาการความร่วมมือ ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์

26 กันยายน 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นาวาอากาศเอก ปพาฬ ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ดร. เพิ่มศักดิ์  ศิริพละ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พลตรี พีรพงศ์  โพธิ์เหมือน รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมย์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการบูรณาการความร่วมมือ ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งพระปณิธานอันมุ่งมั่นของ ศาสตราจารย์ ดร. […]