ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ค้นหาจากช่วงเวลา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง “ ชีวิต STRONG ต้องครองด้วยสติ ” โดยได้รับเมตตาจาก พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์ จัดกิจกรรมบรรยายธรรม ถวายพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เรื่อง ชีวิต STRONG ต้องครองด้วยสติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี เป็นพระธรรมวิทยากรบรรยาย โดยมี ดร.ฐากูร พานิช รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ด้านหน้ามูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การบรรยายธรรมครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งพันธกิจหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการร่วมสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งนำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความดีถวายพระกุศล พร้อมร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพผ่านนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน นิทรรศการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

✴️ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และประชาชนร่วมกิจกรรมทำความดีถวายพระกุศล พร้อมร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพผ่านนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน นิทรรศการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ถ่ายทอดผ่านผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “ดอกไม้และผีเสื้อ” 📆 วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗⏰ เวลา ๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.🏥 ณ ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง 🧡สานหัวใจแบ่งปันร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศล SIRISINLAPIN Art for Life ชุด “ดอกไม้และผีเสื้อ” สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส และสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 🤍สานต่อพระปณิธานร่วมกิจกรรมทำความดีถวายพระกุศล✅บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย✅บริจาคดวงตา✅บริจาคอวัยวะ 🌼 พิเศษ! กับ WORKSHOP […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็งในประเทศไทย (Feasibility of Implementing Cancer Drugs Fund in Thailand)

เมื่อวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หัวข้อ: ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนยามะเร็ง (Cancer Drugs Fund) ในประเทศไทย (Feasibility of Implementing Cancer Drugs Fund in Thailand) ซึ่งมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับกองทุนมะเร็งและกองทุนยาคือ Ms. Hsueh-Yung (Mary) จากประเทศไต้หวัน และ Mr. Robert Fernley จากสหราชอาณาจักร มาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะผู้บริหารเข้าร่วมการฟังบรรยายประสบการณ์จากโมเดลของต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล […]

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“อีสปอร์ต” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 มิถุนายน 2567

✨ ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“อีสปอร์ต” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔷 8 มิถุนายน 2567 🔷🥈 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน🏆 ดูข้อมูลสรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด ได้ที่ https://cmu.to/KW7lK🎉 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทัพนักกีฬาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” กันนะคะ!!

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“ว่ายน้ำ” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 มิถุนายน 2567

✨ ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“ว่ายน้ำ” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔷 8 มิถุนายน 2567 🔷🥈 เหรียญเงิน Woman 30-34 ปี / 50 Meter ท่าผีเสื้อ (Butterfly stroke)🥉 เหรียญทองแดง Woman 30-34 ปี / 50 Meter ท่ากบ (Breaststroke)🥉 เหรียญทองแดง Woman <29 ปี ทีมผลัดผสม 50 Meter🏆 ดูข้อมูลสรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด ได้ที่ https://cmu.to/KW7lK🎉 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทัพนักกีฬาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” กันนะคะ!!

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“กรีฑา” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 มิถุนายน 2567

✨ ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“กรีฑา” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔷 8 มิถุนายน 2567 🔷🥉เหรียญทองแดง 4xRace(คนละ 1.77 km รอบอ่างแก้ว) ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี🏆 ดูข้อมูลสรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด ได้ที่ https://cmu.to/KW7lK🎉 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทัพนักกีฬาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” กันนะคะ!!

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา“แบดมินตัน” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 มิถุนายน 2567

✨ ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา“แบดมินตัน” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔷 7 มิถุนายน 2567 🔷🏆 ดูข้อมูลสรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด ได้ที่ https://cmu.to/KW7lK🎉 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทัพนักกีฬาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” กันนะคะ!!

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“กรีฑา” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 มิถุนายน 2567

✨ ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“กรีฑา” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔷 7 มิถุนายน 2567 🔷🥈เหรียญเงิน วิ่ง 100 เมตร ชาย🥈เหรียญเงิน วิ่ง 3,000 เมตร หญิง🏆 ดูข้อมูลสรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด ได้ที่ https://cmu.to/KW7lK🎉 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทัพนักกีฬาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” กันนะคะ!!

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา“ฟุตซอล” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 มิถุนายน 2567

✨ ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา“ฟุตซอล” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔷 7 มิถุนายน 2567 🔷🏆 ดูข้อมูลสรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด ได้ที่ https://cmu.to/KW7lK🎉 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทัพนักกีฬาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” กันนะคะ!!

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา“เปตอง” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 มิถุนายน 2567

✨ ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา“เปตอง” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔷 7 มิถุนายน 2567 🔷🏆 ดูข้อมูลสรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด ได้ที่ https://cmu.to/KW7lK🎉 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทัพนักกีฬาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” กันนะคะ!!

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“แบดมินตัน” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 มิถุนายน 2567

✨ ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“แบดมินตัน” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔷 6 มิถุนายน 2567 🔷🎉 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทัพนักกีฬาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” กันนะคะ!!

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“กรีฑา” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 มิถุนายน 2567

✨ ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา“กรีฑา” ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔷 6 มิถุนายน 2567 🔷🏅เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร ชาย🏅เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร หญิง🥈เหรียญเงิน วิ่ง 1,500 เมตร หญิง🥉เหรียญทองแดง วิ่ง 400 เมตร ชาย🎉 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทัพนักกีฬาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” กันนะคะ!!

1 2 40