ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ค้นหาจากช่วงเวลา

24 กันยายน “วันมหิดล”

24 กันยายน “วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยนั้นเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้า

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ งานวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบ 20 ปี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีและเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ในการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ครบรอบ 20 ปี โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  และนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปีงบประมาณ 2565”

ประมวลภาพ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปีงบประมาณ 2565” จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการรับ – ส่งต่อผู้ป่วย (Prehospital and Referral Care Committee : PRC) และศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการอุบัติเหตุหมู่ และฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมีวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำ ในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2565 ทาง Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team และทาง Onsite ณ CRA Hall สามารถรับชมภาพบรรยากาศ ได้ที่ https://chulabhornroyalacademy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pitchayaporn_kun_cra_ac_th/Ei-LcqDEQ0hEgko-h1TcBwsB2MOvWAeifPRs4Kk5IxJ6Sw?e=FR0ejx

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวทีมนักวิจัย KEETA จากสหสถาบัน ร่วมพัฒนาอาหารอวกาศส่งประกวด NASA

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดแถลงข่าว เปิดตัวทีมนักวิจัย KEETA จากประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันเฟสแรก “โครงการพัฒนาระบบผลิตอาหารอัตโนมัติและครบวงจรสำหรับนักบินอวกาศ Deep Space Food Challenge” เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) และองค์การอวกาศแคนาดา (Canadian Space Agency) โดยมีโจทย์สุดท้าทายคือ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันสร้างระบบที่สามารถผลิตอาหารได้ในระยะยาว โดยไม่ต้องพึ่งการขนส่งไปเติมเพิ่ม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจเดินทางไป-กลับดาวอังคารของนักบินอวกาศ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากสหสถาบันให้การสนับสนุน ประกอบด้วย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เตรียมพื้นที่ในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ไว้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศร่วมกันในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคต ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุน “โครงการพัฒนาระบบผลิตอาหารอัตโนมัติและครบวงจรสำหรับนักบินอวกาศ” ให้กับ ทีม KEETA (กีฏะ) ซึ่งมี อาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนักวิจัยจากสหสถาบันร่วมกันพัฒนาโครงการนี้จนผ่านเข้าไปสู่เฟสที่ 2 ได้สำเร็จ โดยเป็น 1 ใน […]

ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา การฝึกอบรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านสิ่งแวดล้อม

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา การฝึกอบรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ […]

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชนงานบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ได้บูรณาการการบริการวิชาการต่อสังคมร่วมกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 โดยในวันที่ 27 กันยายน 2565 นักศึกษาได้ร่วมกับผู้นำชุมชนการเคหะทุ่งสองห้อง ชุมชน 303 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตให้กับประชาชนในชุมชน ภายใต้โครงการ “เคหะทุ่งสองห้องร่วมใจ หายไกลความเครียด” โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การคัดกรองความเครียด การให้ความรู้และแนวทางการจัดการความเครียด การฝึกให้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อผ่อนคลายความเครียด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก โดยทุกคนได้ฝึกทำกิจกรรมต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีแนวทางในการจัดการความเครียดของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจบูรณาการความร่วมมือ ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์

26 กันยายน 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นาวาอากาศเอก ปพาฬ ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ดร. เพิ่มศักดิ์  ศิริพละ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พลตรี พีรพงศ์  โพธิ์เหมือน รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมย์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการบูรณาการความร่วมมือ ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งพระปณิธานอันมุ่งมั่นของ ศาสตราจารย์ ดร. […]

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้ามอบจดหมายขอบคุณ ในโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพและบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหม

26 กันยายน 2565 คณะทำงานโครงการสุขภาพดี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำโดยพลเอก รักเกียรติ พันธุ์ชาติ หัวหน้าคณะทำงานฯ พลอากาศโท นายแพทย์พิทักษ์  วีระวัฒกานนท์ รองหัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะทำงานฯ เข้ามอบจดหมายขอบคุณจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ให้บริการตรวจสุขภาพและบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นาวาอากาศเอก ปพาฬ ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ             ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ  2564 – 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยการตรวจสุขภาพหัวใจในกลุ่มเสี่ยงด้วยการวิ่งสายพาน การตรวจช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจเต้านมด้วยรังสีและคลื่นเสียงเสียงความถี่สูง […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เนื่องในโอกาสวันมหิดล

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน 300 ชุด เนื่องในโอกาสวันมหิดล แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี การนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการฯได้ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้แทนนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอุทัยธานี2. โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส เทศบาลเมืองอุทัยธานี3. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต เทศบาลเมืองอุทัยธานี4. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม เทศบาลเมืองอุทัยธานี5. โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี เทศบาลเมืองอุทัยธานี6. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด เทศบาลเมืองอุทัยธานี โอกาสนี้ […]

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี : PC Nurse Camp

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี : PC Nurse Camp นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาพยาบาล ให้มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพที่มีความรู้รอบ มีจิตบริการ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภายใต้การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล คือ WISH : รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข โดยในวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ได้จัดกิจกรรมโครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี : PC Nurse Camp สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาพยาบาล คือ WISH : รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข 2. […]

คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ​​​​​​​​​​​​​​ วันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์)  พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุขและการพยาบาล

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 (ทำบุญตามกำลังศรัทธา)ชื่อบัญชี วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (กฐิน) ธนาคารออมสินสาขาแม่แตง เลขที่บัญชี 020 333 260 832

1 2 18