ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ค้นหาจากช่วงเวลา

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ใช้ใส่ยากลับบ้าน

20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณธัญญพัทธ์ พึ่งคำ ผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ จำนวน 600 ใบ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช้ใส่ยากลับบ้าน โดยมีคุณดาริน ลือนาม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป สำหรับการร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผ่านโครงการ CRA One More ธรรม คุณทำได้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเพียรและจิตเมตตาตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสามารถร่วมทำดีแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนถุงใส่ยาของตนเองกลับบ้าน รวมทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ติดต่อบริจาคถุงผ้าใหม่ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จันทร์ – […]

ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สื่อสารมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในกิจกรรม Town Hall Meeting ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด CRA 2024 Growing Together As One

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด CRA 2024 Growing Together As One โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสื่อสารมอบนโยบายแนวทางในการบริหารดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567 ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบอกเล่าถึงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เล่าถึงทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมตอบข้อซักถามที่เปิดให้บุคลากรได้ส่งคำถามเข้ามาผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ […]

โครงการมอบนโยบายการดำเนินงานและส่งเสริมค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

8 กุมภาพันธ์ 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบระกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงาน “โครงการมอบนโยบายการดำเนินงานและส่งเสริมค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567” ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิด CRA 2024 Growing together as one โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้มอบใบระกาศเกียรติคุณกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คุณจริยา ปัญญา รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของโครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่สมควรยกย่องให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรตามสายงาน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล สนับสนุนการแพทย์ สนับสนุนทั่วไป และอาจารย์ ซึ่งในการคัดเลือก มีหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการคัดเลือก คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA […]

ผู้บริหารบริษัทไทยน้ำทิพย์ เข้าเยี่ยมสวัสดีใหม่ 2567 และหารือข้อราชการกับผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 30 มกราคม 2567 คุณธงชัย ศิริธร ที่ปรึกษาบริษัทไทยน้ำทิพย์ และคุณปุณฑริกา สุสัณฐิตาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัทไทยน้ำทิพย์ เข้าเยี่ยมสวัสดีใหม่ 2567 และหารือข้อราชการกับนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ รวมถึงเข้าพบรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.พร้อมสมุดบันทึก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส.พร้อมสมุดบันทึก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนายรัฐกิจ มานะทัต รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกฎหมาย เป็นผู้เชิญบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดบันทึก ปีพุทธศักราช 2567

ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล และ/หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล และ/หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล และ/หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกท่าน โดยให้สื่อสารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้รับทราบถึงนโยบายการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้ ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองและพวกพ้อง ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล และ/หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และ/หรือประโยชน์อื่นใดเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี และการให้ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้ยึดมั่นปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนรวมทั้งประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม ร่วมกันเสริมสร้างสังคมคุณธรรม และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นองค์กรที่มีแต่บุคลากรที่ประพฤติและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส จึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ […]

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 พร้อมสมุดบันทึก แก่ผู้บริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 พร้อมสมุดบันทึก แก่ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดโดยมีนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดบันทึกไดอารี่ ปีพุทธศักราช 2567

ผู้บริหารการประปานครหลวง พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมสวัสดีใหม่ 2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางสาวสุวรา ทวิชศรี รองผู้ว่าการประปานครหลวง นายมงคล เกริกกิตติกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมสวัสดีใหม่ 2567 และหารือข้อราชการกับนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

ประธานบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) พร้อมคณะฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ และสนับสนุนการบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

24 มกราคม 2567 คุณปัญญา นิรันดร์กุล ประธานบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) และ ประธานมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล พร้อมด้วยคุณพาณิชย์ สดสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Group CEO และคุณคณิต วัฒนประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน ) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ และสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคุณรัตนา จุลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์พร้อมด้วยคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้โอวาทแก่นักกีฬาฯ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” โดยมีนายแพทย์อี๊ด ลอประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมโค้ชผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม เข้าร่วมพิธี ณ Co-working space ชั้น 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การให้โอวาทในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมนักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะฯ ที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งปีนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ส่งนักกีฬา พร้อมด้วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขัน รวม 33 คน ใน 6 […]

คุณสุจินดา พานทอง อารีพล – คุณวัชรพล อารีพล และคุณวิชญาฎา อารีพล ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช้ใส่ยากลับบ้าน

24 มกราคม 2567 คุณสุจินดา พานทอง อารีพล – คุณวัชรพล อารีพล และคุณวิชญาฎา อารีพล ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ จำนวน 500 ใบ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช้ใส่ยากลับบ้าน โดยมีนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป ✨สำหรับการร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผ่านโครงการ CRA One More ธรรม คุณทำได้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเพียรและจิตเมตตาตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสามารถร่วมทำดีแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนถุงใส่ยาของตนเองกลับบ้าน รวมทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ♻️ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 👉ติดต่อบริจาคถุงผ้าใหม่ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์📆จันทร์ – ศุกร์ เวลา […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

21 มกราคม 2567 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ณ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน สนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ในวันนี้เป็นกิจกรรม การลงพื้นที่ชุมชนและการเก็บข้อมูลเชิงสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอบ้านหลวง ได้แก่ ตำบลบ้านพี้ ตำบลบ้านฟ้า ตำบลป่าคาหลวง และตำบลสวด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยอาสาจุฬาภรณ์รุ่นที่ 3 และบุคลากรจากโรงพยาบาลบ้านหลวง ร่วมกันสำรวจข้อมูลเชิงสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ มีการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในบ้าน การสำรวจลูกน้ำยุงลาย การสำรวจการคัดแยกขยะ และการสำรวจการคัดกรองโรคมะเร็ง สำหรับการลงพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ร่วมกับตัวแทนอาสาจุฬาภรณ์ โดยจะนำข้อมูลการสำรวจมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลและร่วมวางแผนการพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพต่อไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินงาน “โครงการอาสาจุฬาภรณ์” ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา […]

1 2 33