ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ค้นหาจากช่วงเวลา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเข็มที่ระลึก “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่ สมาชิกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลถวายรายงานสรุปผลการออกหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวเบิกผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. ๖๓ จังหวัด จังหวัดละ ๑ ราย จำนวนรวม ๖๓ ราย เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี […]

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 คน (4 รอบ)

รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร 15 ธ.ค. 64 – 15 ม.ค. 65 (จำนวน 30 คน)รอบที่ 2 Quota รับสมัคร 1 – 30 มี.ค. 65 (จำนวน 5 คน)รอบที่ 3 Admission รับสมัคร 2 – 10 พ.ค. 65 จำนวน 5 คนรอบที่ 4 Direct Admission (จำนวนตามความเหมาะสม) อ่านประกาศ >> https://bit.ly/3IyMzSmสมัครรอบ 1 >> https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โทร. 06-4586-2429 (ในวันและเวลาราชการ)

อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

3 ธันวาคม 2564 : ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณบดี ผู้แทนคณบดีจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ และสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และร่วมร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” อย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙ จัดกิจกรรม “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดกรวย วางพานพุ่ม อ่านคำอาศิรวาทราชสดุดี ในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณธิคุณ เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร ๑ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กิจกรรมมีขึ้น ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบไปด้วย โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลประจำปี ๒๕๖๔ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสา รจภ. รู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา รจภ. รู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2564  การนี้ จิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รวมพลังทำความดีถวายพ่อหลวง ด้วยการทำกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณโดยรอบสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ จากนั้น ทีมแพทย์และจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในชุมชนเขตหลักสี่ พื้นที่รอบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

โมเดอร์นาประกาศกลยุทธ์การรับมือกับไวรัส SARS-CoV2 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron, B.1.1.529) สายพันธุ์ล่าสุดที่ทางองค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มไวรัสสายพันธุ์ที่น่ากังวล (Variants of Concern, VOCs)

เมืองเคมบริดจ์, รัฐแมสซาชูเซตส์ (ตีพิมพ์โดย BUSINESS WIRE) —เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564— บริษัทโมเดอร์นาได้ประกาศความคืบหน้าเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ทางบริษัทโมเดอร์นาที่จะใช้ในการจัดการรับมือกับไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน (B.1.1.529) อันเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่เพิ่งอุบัติใหม่ ไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน มีการกลายพันธุ์เช่นเดียวกับที่พบในสายพันธุ์เดลต้าที่เชื่อว่ามีส่วนเพิ่มความสามารถในการติดต่อแพร่กระจายของเชื้อ นอกจากนี้ แล้วยังพบการกลายพันธุ์เช่นเดียวกับที่พบในสายพันธุ์เบต้าและเดลต้า ที่เชื่อว่ามีส่วนส่งเสริมความสามารถในการหลบหนีภูมิคุ้มกันของตัวเชื้อ เมื่อการกลายพันธุ์ทั้งสองประเภทนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการเร่งของอัตราการลดลงของระดับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ และภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการฉีดวัคซีน ในขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา สูตร mRNA-1273 ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับประชากรส่วนใหญ่นั้นเป็นขนาด 50 ไมโครกรัม ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของการกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทโมเดอร์นากําลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อทดสอบความสามารถของปริมาณวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันต่อการยับยั้งเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน และคาดว่าจะมีข้อมูลออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า บริษัทโมเดอร์นาได้พัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสายพันธุ์ที่น่ากังวลชนิดใหม่ๆ ที่อาจอุบัติขึ้นมา โดยมีแนวทางการรับมือสามระดับ กรณีหากพบว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตร mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม ไม่สามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันในระดับที่เพียงพอต่อการยับยั้งเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนได้ 1⃣ : กลยุทธ์ที่หนึ่ง บริษัทโมเดอร์นาอยู่ในระหว่างการดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตร mRNA-1273 ในขนาด 100 ไมโครกรัม ซึ่งเป็นการวิจัยในกลุ่มอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี โดยในขณะนี้ทางบริษัทโมเดอร์นาได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการฉีดวัคซีนในอาสาสมัครผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 306 คน เพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนเข็มกระตุ้นขนาด 100 ไมโครกรัม […]

90K/90Days CRA Charity Virtual Run ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล สะสมระยะทาง เป้าหมาย 90 วัน คนละ 90 โล สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมขับเคลื่อนการสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกล สร้างศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาล ๙ ธ ผู้ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ผ่านกิจกรรมการเดิน-วิ่งในโครงการ 90K/90Days CRA Charity Virtual Run ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศลสะสมระยะทาง เป้าหมาย ๙๐ วัน คนละ ๙๐ โล สร้างสรรค์สุขภาพดีเพื่อสังคมไทย สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ สร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๕ นี้ พร้อมทั้งสานต่อพระปณิธานในการต่อยอดการใช้ผลงานศิลปกรรมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่นำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนเสื้อวิ่งโปโลและหน้ากากผ้าที่ระลึก สำหรับผู้บริจาค ๙๐๐ บาทในโปรแกรม ๙ ล้นใจ โดยนำภาพวาดฝีพระหัตถ์จากผลงานวิทยานิพนธ์ชุด“หลากลาย หลายชีวิต” ชื่อภาพ “ความรักที่ไม่สามารถจินตนาการได้สำหรับคนไทย” […]

รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผู้รับวัคซีน จำนวน ๑๓,๕๗๗,๔๒๐ โดส

💉ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๖,๙๔๕,๗๐๗ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๓๙ % = ๒๗,๐๙๑ รายday 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) ๐.๖๔ % = ๔๔,๕๓๑ รายday 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) ๐.๓๑ % = ๒๑,๗๑๗ ราย😷อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่-ปวดศีรษะ ๐.๕๖ %-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๔๓ %-เหนื่อย เพลีย ๐.๔๑ %-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ๐.๓๗ %-อาการไข้ ๐.๓๖ % 💉💉ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ จำนวน ๖,๖๓๑,๗๑๓ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้day 0 (ขณะสังเกตอาการ) […]

รายงานการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๗๖๖,๐๕๐ โดส

รายงานการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๗๖๖,๐๕๐ โดส 💉เข็มที่ ๑ จำนวน ๔๖๖,๖๔๔ โดส ได้แก่• ผู้พิการ ๕๒,๖๙๖ ราย• ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ๑๕๐,๑๘๔ ราย• ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง ๑๖๓,๘๘๙ ราย• พระ/นักบวช ๒๙,๑๑๑ ราย. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ๗๐,๗๖๔ ราย 💉💉เข็มที่ ๒ จำนวน ๒๙๙,๔๐๖ โดส ได้แก่• ผู้พิการ ๓๗,๐๕๑ ราย• ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ๙๙,๑๘๙ ราย• ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง ๑๐๒,๒๑๗ ราย• พระ/นักบวช ๑๗,๑๒๓ ราย. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ๔๓,๘๒๖ […]

📢ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดศูนย์ฉีดวัคซีน บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9

📢ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ จะปิดให้บริการและจะย้ายไปให้บริการที่ 🏥 ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถ.แจ้งวัฒนะ📆 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปขออภัยในความไม่สะดวก ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

1 2 33