ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ค้นหาจากช่วงเวลา

9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

🚫9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)📍ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมบุคลากรให้ยึดมั่นในค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRA TEAM ซึ่ง “M” หมายถึง Morality, Ethics and Transparency คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และสมรรถนะหลักของบุคลากรที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและจริยธรรมในทุกระดับ เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งมั่นให้การบริหารงาน เพื่อการบริการแก่ประชาชน ทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสระบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดสระบัวทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธี

🎷คุณแอน ทองประสม มาชวนทุกคนออกกำลังกายร่วมเดิน-วิ่ง การกุศลสะสมระยะทางในกิจกรรม CRA Charity Virtual Run เป้าหมาย ๙๐ วัน คนละ ๙๐ โล พร้อมชวนร่วมบริจาค ๙๐๐ บาท (ลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า) รับเสื้อวิ่งโปโลและหน้ากากผ้าพร้อมสายคล้องคอลายภาพฝีพระหัตถ์”เสือ”ที่ระลึก

คุณแอน ทองประสม มาชวนทุกคนออกกำลังกายร่วมเดิน-วิ่ง การกุศลสะสมระยะทางในกิจกรรม CRA Charity Virtual Run เป้าหมาย ๙๐ วัน คนละ ๙๐ โล พร้อมชวนร่วมบริจาค ๙๐๐ บาท (ลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า) รับเสื้อวิ่งโปโลและหน้ากากผ้าพร้อมสายคล้องคอลายภาพฝีพระหัตถ์”เสือ”ที่ระลึก รายได้สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 📲 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง LINE Official @chulabhornhospital กดเมนู “CRA Virtual Run” เพื่อลงทะเบียนสมัคร ยิ่งวิ่งยิ่งได้ช่วย 🏃🏻🏃🏻‍♀️สร้างสุขภาพดีได้ทุกที่ทุกเวลา และยังได้ทำบุญสร้างสรรค์สุขภาพดีเพื่อสังคมไทย

อาการต่อเนื่องหลังหายจากโควิด

สำหรับผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว ในบางรายอาจมีอาการหลงเหลือที่เรียกว่า Long Covid ในช่วง 1-3 เดือนแรก ซึ่งอาจมีอาการที่เกิดขึ้นทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และระบบประสาท โดยแต่ละรายอาจมีอาการที่แตกต่างกัน ภาวะ Long Covid จะมีอาการอะไรที่สังเกตได้บ้าง หาคำตอบได้ใน “ความรู้สู้ภัยโควิด – EP4 Long COVID อาการต่อเนื่องหลังหายจากโควิด”

💊ยารักษาโรคโควิดมีอะไรบ้าง ?

แม้ว่าโควิด-19 จะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พึ่งถูกค้นพบในโลก แต่ปัจจุบันก็ได้มีการใช้ยาชนิดต่าง ๆ รวมถึงมีการคิดค้นและพัฒนาตัวยาสำหรับใช้รักษาโรคโควิด-19 อย่างไม่หยุดยั้ง มาทำความรู้จักกับตัวยาชนิดต่าง ๆ และวิธีการใช้กับผู้ป่วยโควิด-19แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ใน “ความรู้สู้ภัยโควิด – EP2 ยารักษาโรคโควิดมีอะไรบ้าง ?”

รายการท่องโรคกับหมอจุฬาภรณ์ ตอนพิเศษ “เครื่องฉายรังสีรุ่น ETHOS ที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง”

การฉายรังสี เป็นขั้นตอนการรักษาเพื่อให้เซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย หยุดการเติบโต หยุดการกระจายลุกลาม และฝ่อลงไป ดังนั้นเทคโนโลยีของเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัยจึงมีความสำคัญกับการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง คุณได๋ ไดอานา จะพาพวกเราไปรู้จัก เครื่องฉายรังสีรุ่น ETHOS ที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง กับ พญ.ฑิติวรรณ ประชานุกูล แพทย์รังสีรักษามะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โควิดคิดออกโดยจุฬาภรณ์ “Vaccine The Series” EP 9 ตอน วัคซีน COVID 19 กับโรคแพ้ภูมิตัวเอง

ผู้ป่วยกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเอง สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้โดยไม่มีข้อห้าม ยกเว้นคนไข้เคยมีประวัติแพ้สารประกอบของวัคซีนมาก่อน สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิก็สามารถฉีดวัคซีนได้เช่นกัน ติดตามรับชมคลิปความรู้เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ใน ”โควิด คิดออกโดยจุฬาภรณ์” Vaccine The Series ทาง YouTube: Chulabhorn Channel คิดไม่ออกเกี่ยวกับโควิด คิดถึง LINE บอท โควิด คิดออก โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ LINE @covidthinkoutbot แอดไลน์ https://lin.ee/bJXqzam บริการข้อมูลความรู้โควิดเพื่อประชาชนในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

1 2 8