โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ค้นหาจากช่วงเวลา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเข็มที่ระลึก “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่ สมาชิกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลถวายรายงานสรุปผลการออกหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวเบิกผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. ๖๓ จังหวัด จังหวัดละ ๑ ราย จำนวนรวม ๖๓ ราย เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสา รจภ. รู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา รจภ. รู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2564  การนี้ จิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รวมพลังทำความดีถวายพ่อหลวง ด้วยการทำกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณโดยรอบสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ จากนั้น ทีมแพทย์และจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในชุมชนเขตหลักสี่ พื้นที่รอบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

โมเดอร์นาประกาศกลยุทธ์การรับมือกับไวรัส SARS-CoV2 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron, B.1.1.529) สายพันธุ์ล่าสุดที่ทางองค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มไวรัสสายพันธุ์ที่น่ากังวล (Variants of Concern, VOCs)

เมืองเคมบริดจ์, รัฐแมสซาชูเซตส์ (ตีพิมพ์โดย BUSINESS WIRE) —เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564— บริษัทโมเดอร์นาได้ประกาศความคืบหน้าเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ทางบริษัทโมเดอร์นาที่จะใช้ในการจัดการรับมือกับไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน (B.1.1.529) อันเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่เพิ่งอุบัติใหม่ ไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน มีการกลายพันธุ์เช่นเดียวกับที่พบในสายพันธุ์เดลต้าที่เชื่อว่ามีส่วนเพิ่มความสามารถในการติดต่อแพร่กระจายของเชื้อ นอกจากนี้ แล้วยังพบการกลายพันธุ์เช่นเดียวกับที่พบในสายพันธุ์เบต้าและเดลต้า ที่เชื่อว่ามีส่วนส่งเสริมความสามารถในการหลบหนีภูมิคุ้มกันของตัวเชื้อ เมื่อการกลายพันธุ์ทั้งสองประเภทนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการเร่งของอัตราการลดลงของระดับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ และภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการฉีดวัคซีน ในขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา สูตร mRNA-1273 ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับประชากรส่วนใหญ่นั้นเป็นขนาด 50 ไมโครกรัม ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของการกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทโมเดอร์นากําลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อทดสอบความสามารถของปริมาณวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันต่อการยับยั้งเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน และคาดว่าจะมีข้อมูลออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า บริษัทโมเดอร์นาได้พัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสายพันธุ์ที่น่ากังวลชนิดใหม่ๆ ที่อาจอุบัติขึ้นมา โดยมีแนวทางการรับมือสามระดับ กรณีหากพบว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตร mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม ไม่สามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันในระดับที่เพียงพอต่อการยับยั้งเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนได้ 1⃣ : กลยุทธ์ที่หนึ่ง บริษัทโมเดอร์นาอยู่ในระหว่างการดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตร mRNA-1273 ในขนาด 100 ไมโครกรัม ซึ่งเป็นการวิจัยในกลุ่มอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี โดยในขณะนี้ทางบริษัทโมเดอร์นาได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการฉีดวัคซีนในอาสาสมัครผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 306 คน เพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนเข็มกระตุ้นขนาด 100 ไมโครกรัม […]

90K/90Days CRA Charity Virtual Run ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล สะสมระยะทาง เป้าหมาย 90 วัน คนละ 90 โล สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมขับเคลื่อนการสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกล สร้างศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาล ๙ ธ ผู้ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ผ่านกิจกรรมการเดิน-วิ่งในโครงการ 90K/90Days CRA Charity Virtual Run ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศลสะสมระยะทาง เป้าหมาย ๙๐ วัน คนละ ๙๐ โล สร้างสรรค์สุขภาพดีเพื่อสังคมไทย สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ สร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๕ นี้ พร้อมทั้งสานต่อพระปณิธานในการต่อยอดการใช้ผลงานศิลปกรรมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่นำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนเสื้อวิ่งโปโลและหน้ากากผ้าที่ระลึก สำหรับผู้บริจาค ๙๐๐ บาทในโปรแกรม ๙ ล้นใจ โดยนำภาพวาดฝีพระหัตถ์จากผลงานวิทยานิพนธ์ชุด“หลากลาย หลายชีวิต” ชื่อภาพ “ความรักที่ไม่สามารถจินตนาการได้สำหรับคนไทย” […]

รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผู้รับวัคซีน จำนวน ๑๓,๕๗๗,๔๒๐ โดส

💉ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๖,๙๔๕,๗๐๗ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๓๙ % = ๒๗,๐๙๑ รายday 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) ๐.๖๔ % = ๔๔,๕๓๑ รายday 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) ๐.๓๑ % = ๒๑,๗๑๗ ราย😷อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่-ปวดศีรษะ ๐.๕๖ %-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๔๓ %-เหนื่อย เพลีย ๐.๔๑ %-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ๐.๓๗ %-อาการไข้ ๐.๓๖ % 💉💉ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ จำนวน ๖,๖๓๑,๗๑๓ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้day 0 (ขณะสังเกตอาการ) […]

รายงานการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๗๖๖,๐๕๐ โดส

รายงานการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๗๖๖,๐๕๐ โดส 💉เข็มที่ ๑ จำนวน ๔๖๖,๖๔๔ โดส ได้แก่• ผู้พิการ ๕๒,๖๙๖ ราย• ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ๑๕๐,๑๘๔ ราย• ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง ๑๖๓,๘๘๙ ราย• พระ/นักบวช ๒๙,๑๑๑ ราย. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ๗๐,๗๖๔ ราย 💉💉เข็มที่ ๒ จำนวน ๒๙๙,๔๐๖ โดส ได้แก่• ผู้พิการ ๓๗,๐๕๑ ราย• ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ๙๙,๑๘๙ ราย• ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง ๑๐๒,๒๑๗ ราย• พระ/นักบวช ๑๗,๑๒๓ ราย. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ๔๓,๘๒๖ […]

📢ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดศูนย์ฉีดวัคซีน บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9

📢ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ จะปิดให้บริการและจะย้ายไปให้บริการที่ 🏥 ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถ.แจ้งวัฒนะ📆 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปขออภัยในความไม่สะดวก ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) เข็มที่ 3 หรือ 4 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดต่างๆในประเทศไทย

📑แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) เข็มที่ 3 หรือ 4 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดต่างๆในประเทศไทย🟢ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายเป็นเข็มล่าสุด แนะนำฉีดเข็มกระตุ้นภูมิได้ด้วยวัคซีนทุกชนิด เว้นระยะห่าง 3-6 เดือน🔴ฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มล่าสุด แนะนำฉีดเข็มกระตุ้นภูมิด้วยวัคซีนชนิด mRNA เว้นระยะห่าง 6-8 เดือน🟣ฉีดวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์เป็นเข็มล่าสุด แนะนำฉีดเข็มกระตุ้นภูมิด้วยวัคซีนชนิดเชื้อตาย หรือ mRNA เว้นระยะห่าง 6-8 เดือน⚠️หมายเหตุ: คำแนะนำในภาวะที่ยังมีการระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) สามารถฉีดกระตุ้นภูมิได้ทุก 3-8 เดือน ตามชนิดวัคซีนเข็มล่าสุดที่ได้รับไป และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะโรคประจำถิ่น (Endemic) แนะนำให้เข้ารับวัคซีนป้องกันอย่างน้อย 1 เข็มต่อปี เช่นเดียวกับ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ต่อไป สำหรับวัคซีนโมเดอร์นาหรือวัคซีนอื่นๆรุ่นที่สองอาจจะมีเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปี 2565ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “PCCMS Nurse Road Show Online 2565”คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาTCAS65 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “อยากเป็นนักศึกษาพยาบาล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เริ่มต้นอย่างไร ให้ตรงใจ ตรงจุด” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป รับชมได้ทาง https://www.facebook.com/nurse.pccms

📢ประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงพยาบาลที่นำวัคซีนซิโนฟาร์มไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อสอบถามข้อมูลการจองเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มกับสถานพยาบาลดังกล่าวต่อไป

🏥กรุงเทพและปริมณฑล• ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ @CAT Convention Hall เปิดลงทะเบียนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่เคยฉีดที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น ทาง https://vaccinecovid19.cra.ac.th• โรงพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุเฌอสเซอรี่ โฮม• โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์• โรงพยาบาลธนบุรี• โรงพยาบาลบางปะกอก9• โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ• โรงพยาบาลเจษฎา• โรงพยาบาลมงกฎวัฒนะ• โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัลแคร์แอนด์แล็บ• โรงพยาบาลนครธน• โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย• โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย• โรงพยาบาลสินแพทย์• โรงพยาบาลปิยะเวท• โรงพยาบาลเอกชัย• โรงพยาบาลบางโพ• โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร• โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม🏥ภาคกลาง• โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี• โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์• โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ1 จังหวัดนครสวรรค์• โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์• โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก• โรงพยาบาล รวมแพทย์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก• โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จังหวัดชัยนาท• โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จังหวัดกำแพงเพชร• […]

📣โมเดอร์นา รายงานผลการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นานั้นสามารถรักษาระดับภูมิคุ้มกันแอนติบอดีต่อเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าเป็นกังวล (Variant of Concerns, VOCs) อันได้แก่ อัลฟา (Alpha), เบต้า (Beta), แกมมา (Gamma), เดลต้า (Delta), เอปซิลอน (Epsilon) และไอโอต้า (Iota) และเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าสนใจ (Variant of Interests, VOIs) ได้นานถึง 6 เดือน

เมืองเคมบริดจ์, รัฐแมสซาชูเซตส์ (ตีพิมพ์โดย BUSINESS WIRE)—เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564— รายงานว่า บริษัทโมเดอร์นา ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพผู้บุกเบิกแนวทางการรักษา และการพัฒนาวัคซีนโดยการใช้เทคโนโลยี messenger RNA (mRNA) ในวันนี้ได้มีการประกาศ ถึงการตีพิมพ์ข้อมูลผลงานวิจัยฉบับใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวัคซีนโมเดอร์นาที่มีต่อการคงระดับอยู่ของระดับภูมิคุ้มกันแอนติบอดีประเภทยับยั้งเชื้อต่อเชื้อไวรัสโควิดในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวล (VOCs) โดยต้นฉบับที่แสดงข้อมูลผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science ซึ่งจากรายงานพบว่า ในบุคคลส่วนใหญ่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา มีระดับภูมิคุ้มกันแอนติบอดีทั้งประเภทจับกับแอนติเจนของเชื้อโควิด (Binding Antibody) และภูมิคุ้มกันแอนติบอดีประเภทที่ทำหน้าที่ยับยั้งเชื้อโควิดสายพันธุ์ต่างๆ (Neutralizing Antibody) คงอยู่ได้นานเป็นเวลา 6 เดือน นับจากเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2นายสเตฟาน บ็องเซล ซีอีโอบริษัทโมเดอร์นา กล่าวว่า “ข้อมูลงานศึกษาวิจัยใหม่เหล่านี้ที่แสดงให้เห็นว่า ในคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาครบสองเข็ม มีระดับภูมิคุ้มกันแอนติบอดีที่คงอยู่ต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งภูมิคุ้มกันแอนติบอดีต่อเชื้อโควิดดังกล่าวยังรวมไปถึงเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าอีกด้วย โดยทางบริษัทโมเดอร์นาเองและพันธมิตรของทางบริษัทยังคงที่จะมุ่งมั่นต่อไปในการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในด้านต่างๆของวัคซีนโมเดอร์น่า และจะได้ทำการเปิดเผยแบ่งปันถึงข้อมูลร่วมกันหากมีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้น” “นอกจากนี้ ข้อมูลการวิจัยยังสนับสนุนถึงประสิทธิภาพที่ทนทานในระดับ 93% ของวัคซีนโมเดอร์นา ตลอดระยะเวลา 6 เดือน เราคาดว่าข้อมูลเหล่านี้และการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของวัคซีนเมื่อถูกนำมาใช้จริงจะเป็นการช่วยหน่วยงานที่กํากับดูแลด้านสุขภาพในการกำหนดแนวทางทั้งในด้านวิธีการและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น” การศึกษาฉบับนี้มีการใช้วิธีวิเคราะห์ที่หลากหลายและแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ครบสองเข็ม มีการผลิตขึ้นของภูมิคุ้มกันแอนติบอดีทั้งประเภทที่จับกับแอนติเจนของเชื้อโควิดและประเภทยับยั้งเชื้อโควิดทั้งต่อเชื้อโควิดสายพันธุ์บรรพบุรุษเอง […]

📣วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 จำนวน 28 คน

🗓นักศึกษาแพทย์ที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาเรียน 7 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา🇹🇭ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) MD จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์🇬🇧ปริญญา iBSc จากมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร🕒 เปิดรับสมัครถึง 19 ธันวาคม 2564☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2576-6600 ต่อ 8481, 8485 (ในวันและเวลาราชการ)🗞ติดตามข่าวสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทาง > https://www.facebook.com/PSCM.CRA

1 2 37