LASIK

Sight story

เรื่องเล่าผ่าน สายตา
ที่เคลียร์ชัดทุกมุมมอง

อิสระกับการใช้ชีวิตแบบไร้กรอบ

ทุกเรื่องราวผ่าน “สายตา” ที่เคลียร์ชัดทุกมุมมอง

ให้ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ช่วยแนะนำโปรแกรมเลสิกที่เหมาะสำหรับคุณ

สนใจโปรแกรมเลสิก

PRK
฿39,000
  • ราคานี้สำหรับตา 2 ข้าง
  • พร้อมตรวจประเมินภาพตา ในวันเดียวกัน
  • ราคานี้ยังไม่รวมค่ายา
FEMTO LASIK
฿59,000
  • ราคานี้สำหรับตา 2 ข้าง
  • พร้อมตรวจประเมินภาพตา ในวันเดียวกัน
  • ราคานี้ยังไม่รวมค่ายา
Relex Smile
฿75,000
  • ราคานี้สำหรับตา 2 ข้าง
  • พร้อมตรวจประเมินภาพตา ในวันเดียวกัน
  • ราคานี้ยังไม่รวมค่ายา