ต้อนรับปีมังกรทองด้วยรายการน้องใหมj FOOD FIT for FINE

Happy New Year 2024 🎉 Happy New You 🎥 ซีอาร์เอ จุฬาภรณ์แชนแนล แกะกล่องของขวัญต้อนรับปีมังกรทองด้วยรายการน้องใหม่🍽️ FOOD FIT for FINE 😀 ยกขบวนทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาร่วมแชร์รสชาติแห่งความสุข ด้วยวิถีชีวิตฟู้ดฟิตฟอร์ไฟน์ ชวนกินให้เป็น-ชวนออกให้ฟิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นของขวัญตลอดปี 2567 🎉🎁 ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขภาวะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังได้ ควบคู่กับการส่งเสริมการออกกำลังกาย คำแนะนำการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองสำหรับการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

🎞️เติมเต็มทุกความสุข รู้เท่าทันสุขภาพด้วยวิถีชีวิตฟูดฟิตฟอร์ไฟน์ เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน 📺 ติดตามรับชมรายการ FOOD FIT for FINE เริ่มออนแอร์ตอนแรก 12 มกราคม 2567 นี้ได้ทางช่อง YouTube CRA CHULABHORN Channel สถานีสื่อความรู้สร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อสังคมไทยโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์