บันทึกเทปสกู๊ปโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผ่านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ร่วมกับงานคนไข้ในพระอนุเคราะห์ ฝ่ายโครงการตามพระดำริ และมูลนิธิยังมีเรา สำนักข่าว TOP NEWS  ผู้จัดโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ คนไข้ในพระอนุเคราะห์ นางสุนีย์  ปิยะวรรณรัตน์  (โรคมะเร็งลำไส้) และญาติคนไข้ เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าวประกอบโครงการปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง โดยมีคุณธราวุฒิ ฤทธิอักษร ผู้ประกาศข่าวและทีมงานเข้าร่วมดำเนินงาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  โดยสกู๊ปที่ถ่ายทำในวันนี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ข่าว TOP NEWSและ Face book TOP News ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นี้

โครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง  จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรอง การดูแลสุขภาพ และการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถลดความรุนแรง ลดระยะเวลาการรักษา และลดอัตราผู้เสียชีวิตลงได้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นทั้งหมด 5 จังหวัด 5 สนาม ได้แก่

  • สนามที่  1  จัดขึ้น ณ  จ.ชลบุรี  วันที่  24 เม.ย.  2565
  • สนามที่  2  จัดขึ้น ณ  จ.ลพบุรี  วันที่  29 พ.ค.  2565
  • สนามที่  3  จัดขึ้น ณ  จ.สงขลา  วันที่  26 มิ.ย. 2565
  • สนามที่  4  จัดขึ้น ณ  จ.อุดรธานี วันที่  31 ก.ค. 2565
  • สนามที่  5  จัดขึ้น ณ  กทม. วันที่  28 ส.ค. 2565

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน สมัครผ่านช่องทาง www.topnews.co.th/bike โทรสอบถาม 02-114-6777 โดยรายได้จากการบริจาคหลังหักค่าใช้จ่าย คณะผู้จัดงานมอบให้แก่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปภัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ทั่วประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สมดังพระปณิธานขององค์อุปถัมถ์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์