Cover

00

Days

00

Hrs

00

Min

00

Sec

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการ
สูจิบัตร
ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมพิธี
ผลงานบัณฑิต
รายนามบัณฑิต

ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา
2564-2565

PHOTO GALLERY

ผลงานบัณฑิต

ดร.กรกมล  อัครเสรีนนท์

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติชื่อ Organic & Biomolecular Chemistry ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับสากลมีค่า IF ในระดับ 3.876

นางสาวกรกนก น้ําค้าง

มีผลงานวิจัยผลฉับพลันการออกกําลังกายแบบหนักสลับเบาร่วมกับการรับประทานชาเขียวต่อการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในผู้ที่มีภาวะอ้วนรุนแรง

นายศุภวิชญ์  ยอดพนาไพร

ได้รับรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการประเภทการเสนอนำดีเด่น จากการเสนอผลงานวิจัยชื่อ PrtN IS A TRANSCRIPTION REGULATOR OF PYOCIN S4 GENE IN Pseudomonas aeruginosa

ติดต่อเรา

CONTACT

0 2576 6000

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210