Story-พญ.ทิพย์ธันยา

Sight story

เรื่องเล่าผ่าน สายตา
ที่เคลียร์ชัดทุกมุมมอง

“พญ.ทิพย์ธันยา วัลยะเสวี”
กับการแก้ไขสายตาด้วยเทคนิคพิเศษ ReLEx SMILE

“มั่นใจ สะดวก คล่องตัว กับชีวิตที่ไร้กรอบ”

เรื่องเล่าผ่านสายตาคนไข้ของ นพ.ประธาน ปิยสุนทร
แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา อนุสาขากระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา

“เดิมเป็นคนที่สายตาสั้นมานานมาก ประกอบกับทำงานด้านรังสีแพทย์ทำให้ต้องใช้สายตาเยอะมากในแต่ละวัน ต้องเจอแสงและอ่านแผ่นวันละหลาย ๆ เคส ใช้สายตาในการอ่านผลในระยะเวลาที่ยาวนาน ต่อวัน จนมาเลือกแก้ไขปัญหาสายตาด้วยการทำ ReLEx SMILE หลังทำรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง สิ่งแรกเลย คือ ความมั่นใจในการใช้ชีวิต ไม่ต้องใส่แว่น มีความสะดวก ความคล่องตัวในการทำงานกับชีวิตที่ไร้กรอบ ขอบคุณทีมเทคโนโลยีจักษุ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี สำหรับการทำเลสิกแก้ไขปัญหาสายตาในครั้งนี้ เป็นช่วงเวลาที่สั้นมาก ใช้เวลาแค่วันเดียว แต่ประทับใจที่สุด”

สนใจโปรแกรมเลสิก

PRK
฿39,000
  • ราคานี้สำหรับตา 2 ข้าง
  • พร้อมตรวจประเมินภาพตา ในวันเดียวกัน
  • ราคานี้ยังไม่รวมค่ายา
FEMTO LASIK
฿59,000
  • ราคานี้สำหรับตา 2 ข้าง
  • พร้อมตรวจประเมินภาพตา ในวันเดียวกัน
  • ราคานี้ยังไม่รวมค่ายา
Relex Smile
฿83,000
  • ราคานี้สำหรับตา 2 ข้าง
  • พร้อมตรวจประเมินภาพตา ในวันเดียวกัน
  • ราคานี้ยังไม่รวมค่ายา