การแพทย์และสาธารณสุข
ค้นหาจากช่วงเวลา

3 กุมภาพันธ์ 2563 : นางสาวสลิตา สฤษดิชัยนันทา ได้บริจาคเงินเพื่ออุทิศแด่ คุณแม่​เพ็กลั้ง​ แซ่เบ๊ จำนวน 200,000 บาท เพื่อโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสลิตา สฤษดิชัยนันทา ได้บริจาคเงินเพื่ออุทิศแด่ คุณแม่​เพ็กลั้ง​ แซ่เบ๊ จำนวน 200,000 บาท เพื่อโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมาเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลของท่านในครั้งนี้ พร้อมทั้งขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงพบแต่ความสุข

4 กุมภาพันธ์ 2563 : ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลกภายใต้แนวคิด I Am and I Will…ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งได้

กรุงเทพฯ 4 กุมภาพันธ์ 2563 – องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งถือกำเนิดจากการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งจากพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งหวังจะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้พ้นจากทุกข์ภัยของโรคมะเร็ง และยกระดับการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการศึกษาค้นคว้าวิจัย สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้และการดูแลเชิงป้องกันให้กับประชาชนเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ จึงได้จัดโครงการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก โดยมีสารแห่งการรณรงค์ในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด I Am and I Will…ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งได้ โดยมีแพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์และบริการทางการแพทย์ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง เข้าร่วมเป็นประธานเปิดมหกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ ซึ่งภายในงานครั้งนี้ได้มีกิจกรรมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ 2020 Cancer Survivor วิทยาการสู้โรคมะเร็ง” จากทีมแพทย์มะเร็งสหสาขาของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ […]

5 กุมภาพันธ์ 2563 : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ลงพื้นที่สอนวิธีการล้างมือและวิธีสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง แก่บุคลากรและผู้รับบริการทุกท่าน ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพได้ตระหนักและเห็นความสำคัญเรื่องของการล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นำโดย แพทย์หญิงนงนิด เจริญงามเสมอ รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้ลงพื้นที่สอนวิธีการล้างมือถูกต้อง 6 ขั้นตอน และวิธีสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง แก่บุคลากรและผู้รับบริการทุกท่าน ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ อีกทั้งได้รับเกรียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการพัฒนาพื้นที่และกายภาพ มาร่วมสอนล้างมือในครั้งนี้

6 กุมภาพันธ์ 2563 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรณีสงสัยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

หน่วยEMS ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการIC ร่วมกันฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรณีสงสัยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019) โดยสมมุติสถานการณ์พบผู้ป่วยที่ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ และมีอาการเข้าเกณฑ์ที่ต้องเคลื่อนย้ายไป Admit ที่  ward 8A ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

14 กุมภาพันธ์ 2563 : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้ามอบเจลทำความสะอาดมือ บรรจุ 50 มิลลิกรัม จำนวน 5,000 ขวด ในโครงการ Green Health Project เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้ามอบเจลทำความสะอาดมือ บรรจุ 50 มิลลิกรัม จำนวน 5,000 ขวด ในโครงการ Green Health Project เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยมีศาตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบและให้การต้อนรับ ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ จะดำเนินการนำเจลล้างมือไปใช้ภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และนำไปแจกจ่ายตามชุมชนเมืองต่อไป

25 มีนาคม 2563 : สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ บริจาค ชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) พีพีอี หรือ Personal Protective Equipment ชนิด coverall เป็นอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ติดต่อโรค

25 มีนาคม 2563 : สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ โดย นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ พล.ต.ท. พิทักษ์ จารุสมบัติ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) นายสุเทพ รุ่งวิทยนันท์ นายประวิทย์ จุลวัฒนพงษ์ และนายสุวิทย์ คุณกิตติ ทั้งนี้ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการ และ นางดนุชา ยินดีพิธี รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นตัวแทนบริจาค ชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) พีพีอี หรือ Personal Protective Equipment ชนิด coverall เป็นอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ติดต่อโรค ซึ่งเป็นไปตามหลักองค์การอนามัยโลก จำนวน 100 ชุด และชุดกันเชื้อโรค ยี่ห้อ DUPONT จำนวน 25 […]

26 มีนาคม 2563 : คุณบรรจง หงส์วิเศษไชย บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE)

26 มีนาคม 2563 : คุณบรรจง หงส์วิเศษไชย บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) พีพีอี หรือ Personal Protective Equipment จำนวน 60 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฐิติมา ชินะโชติ รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

26 มีนาคม 2563 : พ.อ.(พิเศษ) สนอง เกษเพ็ชร์ และครอบครัว นำหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชิ้น มาบริจาคเพื่อเป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 : พ.อ.(พิเศษ) สนอง เกษเพ็ชร์ และครอบครัว นำหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชิ้น มาบริจาคเพื่อเป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ติดต่อของไวรัส COVID-19 โดยมีคุณธาราริน นิมมล หัวหน้างานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

7 เมษายน 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าบริจาคหุ่นยนต์ทางการแพทย์(Medical Robot) มูลค่า 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 7 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าบริจาคหุ่นยนต์ทางการแพทย์(Medical Robot) มูลค่า 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่เชื้อ (Cohort ward) ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถช่วยเหลือในการเสริฟยา เสริฟอาหาร และเป็นหน้าจอ Tele Conference ให้แพทย์ พยาบาล สามารถพูดคุยกับผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องเผชิญหน้า เพิ่มความปลอดภัยรวมถึงควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนพัฒนาโครงการใหม่ และ คุณรัตนา จุลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์ Regional Center of Robotics Technology, ศาสตราจารย์ […]

10 เมษายน 2563 : มูลนิธิเอสซีจี มอบนวัตกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองรับการให้บริการตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มมาตรการการรักษาแบบมีระยะห่างป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

10 เมษายน 2563 : จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทุกท่าน จึงมีมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้แยกอาคารการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งกำหนดให้อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารที่เปิดให้บริการสำหรับคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และให้ผู้ป่วยอื่นๆ เข้ารับบริการรักษาที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ การแยกอาคารดังกล่าวก็เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อโควิด-19 เข้าไปในอาคารที่ไว้รองรับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหากติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ มูลนิธิเอสซีจี ได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มอบนวัตกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 พร้อมห้องน้ำสำเร็จรูป มูลค่ารวม 4.2 ล้านบาทให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งติดตั้งพร้อมใช้งาน ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อรองรับการให้บริการตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยที่สงสัย/ยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ให้การรักษาแบบมีระยะห่างระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา โดยนวัตกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 พร้อมด้วยห้องน้ำสำเร็จรูป ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นี้ นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 3 ที่ทางมูลนิธิเอสซีจีได้ส่งมอบนวัตกรรมดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลเพื่อนำไปต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่กระจายในวงกว้าง โดยมีนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of […]

10 เมษายน 2563 : โรงพยาบาลทหารผ่านศึก มอบหน้ากากป้องกันใบหน้า face shield จำนวน 400 ชิ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

10 เมษายน 2563 : โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยพลเอก นายแพทย์ ชูศิลป์ คุณาไทย ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มอบหน้ากากป้องกันใบหน้า face shield จำนวน 400 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนงานต่างๆ ของศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์และศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

1 32 33 34 41