การแพทย์และสาธารณสุข
ค้นหาจากช่วงเวลา

20-21 สิงหาคม 2563 : ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด จัดบริการออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบเจาะลึกถึงระดับ ดีเอ็นเอ ของเชื้อไวรัส (HPV DNA TEST) ให้บุคลากรและครอบครัว กองบัญชาการกองทัพไทย

20-21 สิงหาคม 2563 : ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด จัดบริการออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบเจาะลึกถึงระดับ ดีเอ็นเอ ของเชื้อไวรัส (HPV DNA TEST) ให้บุคลากรและครอบครัว กองบัญชาการกองทัพไทย ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

วัคซีน IPD วัคซีนทางเลือกสำหรับลูกรัก ที่ไม่ควร ตัดทิ้ง

วัคซีนไอพีดี โรคไอพีดี คือ โรคติดเชื้อชนิดรุนแรงจากเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส ซึ่งสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบรุนแรง จนอาจทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เชื้อนี้พบได้ทั่วไปในโพรงจมูกและลำคอของคนทั่วไป ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่ไม่มีอาการใดๆ (เป็นพาหะ) แต่แพร่กระจายสูงผู้อื่นได้ เพียงการ ไอ จาม สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง และทำให้เกิดโรคได้ทในทุกกลุ่มอายุ แต่อาการมักจะรุนแรงในเด็กเล็กซึ่งยังสร้างภูมิคุ้มกันได้น้อย รวมถึงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง วัคซีนไอพีดี ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อไอพีดี ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไอพีดีสำหรับเด็ก อยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดครอบคลุมเชื้อ 10 สายพันธุ์ และชนิดครอบคลุมเชื้อ 13 สายพันธุ์ โดยวัคซีนมีสายพันธุ์ที่ตรงกับสายพันธุ์ก่อโรคในเด็กประมาณ 48-92 เปอร์เซ็นต์ •  ควรฉีดในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เริ่มฉีดได้เมื่ออายุ 2 เดือน ขึ้นไป เข็มต่อไปเมื่ออายุ 4 เดือน 6 เดือน และ 12-15 เดือน รวมทั้งหมด 4 […]

3 กันยายน 2563 : ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อความเป็นสิริมงคล

3 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี รศ.ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากวัดหลักสี่ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อความเป็นสิริมงคล

3-6 กันยายน 2563 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรม “Health Care 2020 ” สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรม “Health Care 2020 ” สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ โดยครั้งนี้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test บริการตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบซี และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิมหาราชานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 3 -6 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป กิจกรรมในวันที่ 3 กันยายน 2563 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Health Care 2020 ” สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ พร้อมทั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมบนเวทีในวันที่ 5 กันยายน 2563 […]

16 สิงหาคม 2563 : MOGA ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดทำโครงการ “MOGA ร่วมจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

16 สิงหาคม 2563 : MOGA ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดทำโครงการ “MOGA ร่วมจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” โดยมีผู้ร่วมบริจาคผ่านกิจกรรมดังกล่าว เพื่อหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมเป็นเงินจำนวน 648,708.25 บาท ซึ่งได้นำไปจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 7 เครื่อง มอบให้กับคลินิกการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วยมะเร็งและญาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ที่บ้าน โดยมีแพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์และบริการทางการแพทย์ และคุณวริยา บุญช่วย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

10 กันยายน 2563 : อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อความเป็นสิริมงคล

10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รศ. นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ /รองอธิการบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ / คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อความเป็นสิริมงคล..

17 กันยายน2563 : พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร​ สังฆทาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการหอผู้ป่วยวิกฤตใหม่ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

17 กันยายน2563 เวลา 09.00 น ณ หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น ๖ อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พลอากาศตรีนายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร​ สังฆทาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการหอผู้ป่วยวิกฤตใหม่ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพร้อมทั้งได้กราบนิมนต์พระราชมงคลดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์อีก 8 รูป ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ประธา​น​สงฆ์ไปเจิมป้าย​ พรมน้ำพระ​พุทธมนต์​ หอผู้ป่วยวิกฤตใหม่จากนั้น พระราชมงคลดิลกพร้อมพระสงฆ์ ขึ้นไปยังชั้น 10 พร้อมประธานในพิธี เพื่อประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ยังห้องประทับ เพื่อเป็น สิริมงคล

2 ตุลาคม 2562 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากวัดเทวสุนทร เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อความเป็นสิริมงคล

2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คุณโศภิษฐ์ ปรัชญนันทน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการเงินการคลัง/รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายการเงินการคลัง ประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากวัดเทวสุนทร เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อความเป็นสิริมงคล

12 ตุลาคม 2563 : ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดหลักสี่

12 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดหลักสี่ เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1 32 33