การแพทย์และสาธารณสุข
ค้นหาจากช่วงเวลา

งานแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ Dr. Bill Davis, Representative of American ambassador to Thailand ได้ร่วมกันแถลงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม […]

เชิญชวนคนไทยมาร่วมดูแลส่งเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิด “อยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่”

เดือนมีนาคมของทุกปี เป็นเดือนที่องค์กรด้านสุขภาพทั่วโลกร่วมใจกันรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยสัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงินเข้ม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์เชิญชวนคนไทยมาร่วมดูแลส่งเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิด “อยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่” วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับฟังเสวนาให้ความรู้ จากทีมแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและตับ แพทย์เฉพาะทางสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง และแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดูแลรักษาโรคกับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดำเนินรายการโดย คุณชมพู่-ธัณย์สิตา กิจกรรมพิเศษภายในงาน++ •บริการให้คำปรึกษามะเร็งลำไส้ใหญ่โดยแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 30 ราย (ไม่มีค่าใช้จ่าย) •บริการแนะนำการป้องกันและอาหารลดเลี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง >> https://lin.ee/317Q96l

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รณรงค์วันไตโลกประจำปี 2567 KIDNEY Health for All สุขภาพไตดีสำหรับทุกคน“ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา”

กรุงเทพฯ 7 มีนาคม 2567 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรม “KIDNEY Health for All สุขภาพไตดีสำหรับทุกคน” ภายใต้คำขวัญรณรงค์เนื่องในวันไตโลกประจำปี 2567 “ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา” เพื่อมุ่งเน้นบริการวิชาการและวิชาชีพ สร้างการตระหนักรู้เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงบริการดูแลรักษาโรคไตในประเทศไทยที่ก้าวหน้า เท่าเทียม และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตที่เหมาะสมครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา ตลอดจนการรณรงค์ให้ความรู้ลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการตระหนักรู้ถึงการใช้ยาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพไต ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคไตวายเรื้อรังในปัจจุบันมีอุบัติการณ์และความชุกมากขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และมีแนวโน้มของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตรายใหม่ที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ การจัดกิจกรรม “Kidney Health for All สุขภาพไตดีสำหรับทุกคน” ของศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงมุ่งหวังให้ประชาชนทราบระดับความเสี่ยง หันมาดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันการเกิดโรคและชะลอการเสื่อมของไต พร้อมการได้รับคำปรึกษาแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาและประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้กับประชาชนทุกระดับชั้นให้สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ […]

ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมคณะฯ ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่องความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์

21 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะ เข้าพบ นายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายพรชัย หวังประเสริฐกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และนายสักกพันธุ์ จิตรจง เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง โดยร่วมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันต่อไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคารเอ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

🚨 ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วโครงการ Ultrasoundin Obstetrics and Gynaecology on Chula MOOCs

🚨 ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วโครงการ Ultrasoundin Obstetrics and Gynaecology on Chula MOOCs 📣✨เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบทเรียนออนไลน์แบบเปิด ด้วยบทเรียนทางด้านการแพทย์และการทำอัลตราซาวด์ออนไลน์ จะให้ประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่เข้าเรียน ทั้งนี้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสามารถทางทฤษฎีการทำอัลตราซาวด์เบื้องต้นได้ และสามารถเรียนได้ในพื้นที่ห่างไกล ร่วมทั้งเรียนซ้ำได้เมื่อต้องการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยและเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำและทันท่วงที โดยสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ต่อไปได้ 📍เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป📌 รับสมัครจำนวน 10,000 ท่านเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ✏️✏️การเรียนผ่านระบบการบริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิดหรือ Massive Opened Online Courses (MOOCs) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนได้อย่างอิสระสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดก็ได้ และไม่จำกัดช่วงเวลา ไม่จำนวนจำนวนครั้งในการเข้าเรียน 📌📌 หลังเรียนจบทุกบทเรียน ผู้เรียนที่ได้คะแนนสอบ Posttest มากกว่าร้อยละ 70 ทุกบทเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร ☎️ ติดต่อสอบถาม 02-7655613 (ในวันเวลาทำการ 08:00 – 16:00)📧 [email protected] 📍เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ […]

งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 231 คน                 การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการที่มีความเฉพาะกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาแก่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และต่อยอดในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาต่อไป

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สุขภาพแก่บุคลากร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ“วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ”

13 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สุขภาพแก่บุคลากร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ“วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ”บรรยายโดยนายแพทย์เกรียงไกร ถวิลไพร แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมพลังไทย 2 อาคาร 2 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://www.chulabhornchannel.com/news-activities/

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการรณรงค์ Stand up to CANCER Together ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2567

กรุงเทพฯ 2 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บูรณาการความร่วมมือเดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ประชาชนจัดบริการวิชาการโครงการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2567 Stand up to CANCER Together ภายใต้ธีม Close the Care Gap ลดวิกฤตปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน ร่วมรณรงค์ลดวิกฤตโรคมะเร็งในประเทศไทย สร้างการตระหนักแก่ประชาชน เพราะทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติการณ์โรคมะเร็งได้ พร้อมทั้งผลักดันและร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติของประเทศไทยเพื่อร่วมกันลดวิกฤต ปิดช่องว่างให้คนไทยสามารถเข้าถึงการป้องกันดูแลและรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์จากทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โดยงานจัดขึ้นที่ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ถนนแจ้งวัฒนะ […]

Close the care gap ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ⬆️ Stand up to CANCER Together ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน

🎗️โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก Close the care gap ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ⬆️ Stand up to CANCER Together ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน📅วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567⏰เวลา 09.00 – 15.00 น.🏥ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 เตียง 💢รับชม Live! เปิดกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมรับฟังเสวนา ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน เนื่องในวันมะเร็งโลก ในเวลา 10.00-12.00 น. ดำเนินรายการโดย ดีเจเอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ ✅ยืนหยัดลุกขึ้นป้องกันมะเร็ง กับการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเสวนาโดย นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา […]

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์จัดบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการตรวจและป้องกันมะเร็งปากมดลูกในงาน “ของขวัญปีใหม่จากใจ สปสช“

ด้วยเดือนมกราคมเป็นเดือนต้านภัยมะเร็งปากมดลูกสากล ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์จัดบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการตรวจและป้องกันมะเร็งปากมดลูกในงาน “ของขวัญปีใหม่จากใจ สปสช“ ร่วมกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดยชวนหญิงไทยอายุ 30-59 ปี ทุกคน “เลิกเขิน เลิกอาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง” ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีด้วย HPV DNA Self-sampling หรือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเก็บตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อหาเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวศูนย์ราชการฯ และประชาชนทั่วไป โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการจัดอันดับ 5 ของกลุ่มโรงพยาบาลรัฐ จากผลสำรวจของ 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company สุดยอดองค์กรแห่งปี พร้อมมุ่งมั่นสร้างการแพทย์เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยตามพระปณิธาน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการจัดอันดับติด 1 ใน 5 สุดยอดองค์กรแห่งปีกลุ่มโรงพยาบาลรัฐจากผลสำรวจของ 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ซึ่งเป็นโครงการงานวิจัยที่นิตยสาร BrandAge จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยศึกษาทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายต่อ 24 กลุ่มธุรกิจที่อยู่ท่ามกลางการดำเนินชีวิตของคนเมืองต่อปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทหรือองค์กรจนเป็นที่ยอมรับ โดยใช้หลักเกณฑ์การชี้วัดความชื่นชอบของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่นใน 6 ด้าน ได้แก่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารการจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริการ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 6.67 อยู่อันดับที่ 5 ในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐ (ที่มา: https://www.brandage.com/article/37557) ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้รับบริการในทุกมิติเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย การให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม การสื่อสาร เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและการแพทย์ที่เป็นเลิศในระดับสากลและเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยตามพระปณิธาน   โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 จากพระปณิธานอันแน่วแน่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอำนาจเจริญ และโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ โอกาสนี้ ทรงโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตลอดจนให้บริการทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทยด้วย การนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า ๖ คน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน และอัมพาต ผู้ป่วยโรคกระเพาะปัสสาวะตีบ ปัสสาวะไม่ได้ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเชื้อราในสมองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน หอบหืด […]

1 2 3 41