การแพทย์และสาธารณสุข
ค้นหาจากช่วงเวลา

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ โรคตาในผู้สูงอายุ ” เป็นวันที่ 2

6 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ โรคตาในผู้สูงอายุ ” บรรยายโดย นายแพทย์ปัณณ์ธนารัช กะสีวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางตาให้แก่กำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 130 นาย พร้อมทั้งออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีพลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพินิตประชานารถ ในศาลาว่าการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

25 มกราคม 2566 : ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง แจ้งวัฒนะซอย 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา ให้ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและทันที ลดความสูญเสียทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพราะความปลอดภัย คือ สิ่งสำคัญ

ภาพบรรยากาศการเปิดให้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

วันที่ 9 มกราคม 2566 ภาพบรรยากาศการเปิดให้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงเป็นวันแรก โดยเริ่มเปิดให้บริการในส่วนของพื้นที่ชั้น 1 ประกอบด้วย❇ ออร์โธปิดิกส์ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)❇ เวชศาสตร์ฟื้นฟู❇ ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา❇ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมกับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ สามารถนำใบนัดหมายของท่านมาติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ⚠ สำหรับการเปิดให้บริการของศูนย์การรักษาอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง จะประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้มอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้หายป่วยโดยเร็ว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้มอบให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้หายป่วยโดยเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่กองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง โดยนางทัศอันน์ เครือขวัญ รองหัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรการแผนกตำรวจวัง พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นผู้เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน การนี้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

27 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 500 ผืน พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนในการรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน 82 ราย แบ่งเป็นระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 42 ราย ระบบทางเดินหายใจ 17 ราย ระบบทางเดินอาหาร 6 ราย ระบบหัวใจและหลอดเลือด 3 ราย และระบบประสาท 9 ราย โอกาสนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทาน มอบให้จำนวน 4 ราย ได้แก่1.นายคำ บัวระภา […]

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ความพร้อมในการผลิต “นักฉุกเฉินการแพทย์ความช่วยเหลือแรกก่อนถึงมือแพทย์” รองรับความขาดแคลนในอนาคต

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (ต่อเนื่อง) โชว์ศักยภาพและความพร้อมในการผลิต “นักฉุกเฉินการแพทย์ ความช่วยเหลือแรกก่อนถึงมือแพทย์” รองรับอาชีพสาขาขาดแคลนอย่างแน่นอนในอนาคต ณ ห้องหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “การบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล” ถือเป็นงานบริการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบสุขภาพของประเทศ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการปฏิบัติการทางการแพทย์ขั้นสูงตั้งแต่เมื่ออยู่นอกโรงพยาบาล ทำให้มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นการบริการการแพทย์ฉุกเฉินจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่บริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2551 และเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีประกาศ “พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2564” โดยให้มีคณะกรรมการวิชาชีพทำหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ต้องได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาอื่นที่เทียบเท่าปริญญาด้านฉุกเฉินการแพทย์” ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดการศึกษาด้านฉุกเฉินการแพทย์ระดับปริญญามาแล้วประมาณ 13 ปี ตราบจนปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความสามารถในระดับนี้จำนวน 674 คน (ข้อมูลเดือนเมษายน พ.ศ. 2565) อัตราการผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ เพียงปีละ 180-200 คนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลปากช่องนานา บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลปากช่องนานา ระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมให้ความรู้ถึงการป้องกันโรคและการดูแลตนเอง แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 28 ราย แบ่งเป็น 1.ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ จำนวน 16 ราย 2.ระบบทางเดินอาหาร จำนวน 6 ราย 3.ระบบทางเดินหายใจ จำนวน 4 ราย 4.ระบบประสาท จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยส่งต่อ จำนวน 4 ราย

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายบริการแผนกฉุกเฉิน ER ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

📣โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายบริการแผนกฉุกเฉิน ERตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป แผนกฉุกเฉิน ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ จะย้ายไปเปิดให้บริการทางการแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ 🚑 ผู้รับบริการที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการได้ที่อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ประตู2) อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ตามที่สำนักพระราชวัง มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ความทราบทั่วกันแล้วนั้น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร คณาจารย์และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว พิธีจัดขึ้น ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ทุกแห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

20 ธันวาคม 2565 เวลา 07.45 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การนี้ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมจิตร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธันย์ชนก จอมศักดิ์ นักรังสีการแพทย์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ได้รับรางวัล Best oral presentation ในหัวข้อ Assessment of Performing and Development of Al-based Automatically Volumetric Measurement Associated With Semi-quantitative Analysis Using Metabolic 18F-FDG Imaging ในงาน 22nd Asia-Oceania Congress on Medical Physics, 2022 (AOCMP 2022)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธันย์ชนก จอมศักดิ์ นักรังสีการแพทย์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ได้รับรางวัล Best oral presentation ในหัวข้อ Assessment of Performing and Development of Al-based Automatically Volumetric Measurement Associated With Semi-quantitative Analysis Using Metabolic 18F-FDG Imaging ในงาน 22nd Asia-Oceania Congress on Medical Physics, 2022 (AOCMP 2022) งานประชุมนักฟิสิกส์ทั่วโลก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 22 จัดขึ้นที่ประเทศไต้หวัน ทั้งนี้ นักรังสีการแพทย์ท่านนี้เป็น ผลผลิตรุ่นที่ 1 จากโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทย เลขทะเบียนตำรับยา ๑C๗/๖๔ เลขรับที่ ๙๖๔๕/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO)ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เป็น ๑๘ เดือน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕)เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๘ ๒๐๙๒ […]

1 2 3 33