ข่าวและกิจกรรม

การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

ดูทั้งหมด

โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 1

🎉โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 1 📣 15 พฤษภาคม 2566 : นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์สละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค และคณาจารย์ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 1 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 👩🏻‍🎓ทั้งนี้ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ […]

ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ จังหวัดอุบลราชธานี 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 2566 นี้

📢เตรียมพบกับ 🏅การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” 🏅ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 2566 นี้‼️ 🤾🏻‍♀️การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา รวม 63 สถาบัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างสถาบันการศึกษาโดยในปีนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา🏃🏼‍♂️จาก 15 ชนิดกีฬา 🏓ประกอบด้วย🏃🏻‍♀️กรีฑา⚽️ฟุตซอล🏸แบดมินตัน🤽🏻‍♂️วอลเลย์บอล🏊🏻ว่ายน้ำ🎱สนุกเกอร์-บิลเลียด🏓เทเบิลเทนนิส🔘เปตองโดยใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นสนามหลักในการแข่งขัน 🥰ร่วมส่งใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และติดตามภาพบรรยากาศได้ผ่านทาง🔹Viva Engage (Yammer)🔸Line CRA Community 📲ติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ได้ที่ >> https://staffsport.ubru.ac.th/ และ facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100091744773555

โครงการจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ล้างบ่อเต่าและล้างกรงสุนัข ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์

13 พฤษภาคม 2566 : “ โครงการจิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ” เสาร์นี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยน้องๆ จิตอาสานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 2 กลุ่ม เดินทางลงพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ล้างบ่อเต่าและล้างกรงสุนัข บรรยากาศทั้งสองกิจกรรมเป็นอย่างไร รับชมจากภาพได้เลยจ้า !!!! จิตอาสากลุ่มแรก ได้เดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อทำกิจกรรม “ จิตอาสา ล้างบ่อเต่า ” โดยร่วมส่งต่อความรักความหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลที่กำลังจะสูญพันธุ์ ผ่านการทำความสะอาดล้างบ่อเต่าและทำความสะอาดเต่าในโรงเรือน พร้อมรับฟังบรรยายให้ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเลและการอนุบาลเต่าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้น้องๆจิตอาสาได้สัมผัสกับวงจรชีวิตเต่าทะเลและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือสัตหีบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ซึ่งกองทัพเรือได้อนุรักษ์เต่าทะเลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 เป็นต้นมา มุ่งเน้นอนุบาลเต่าทะเลตั้งแต่ออกจากไข่ จนโตพอที่จะปล่อยลงสู่ทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ เป็นแหล่งวิจัยเต่าทะเลเพื่อเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ มีโรงพยาบาลเต่าทะเลเพื่อรักษาเต่าทะเลที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเป็นโรค รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมด้วย จิตอาสากลุ่มที่สอง ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำกิจกรรม […]

การแพทย์และสาธารณสุข

ดูทั้งหมด

MAY is Pelvic Pain Awareness โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดแคมเปญส่งสารรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ “ปวดท้องน้อย” พูดสิ พูดได้ สัญญาณเตือนที่ผู้หญิงต้องระวังโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

กรุงเทพฯ 23 พฤษภาคม 2566 :  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดแคมเปญร่วมส่งสารรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่สตรีไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิด “ปวดท้องน้อย” พูดสิ พูดได้ สัญญาณเตือนที่ต้องระวังโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการ “ปวดท้องน้อย” MAY is Pelvic Pain Awareness Month โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวช หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และแพทย์หญิงกตัญญุตา นาคปลัด แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขึ้นเวทีเสวนา พร้อมด้วยคุณต้นหอม-ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ พิธีกร-นักแสดงสาวสวยมากความสามารถมาร่วมรณรงค์ตอกย้ำสารของแคมเปญในฐานะผู้หญิงรักสุขภาพและมาร่วมแชร์ประสบการณ์บนเวที ดำเนินรายการโดย คุณได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้สตรีที่มีอาการปวดท้องน้อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 ท่านได้รับบริการประเมินอาการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วยวิธีอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างจากทีมบุคลากรของโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมรับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ชั้น 1 […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Digital Transformation) หัวข้อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล Digital Literacy

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Digital Transformation) หัวข้อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล Digital Literacy 📌 ลงทะเบียนฟรี 📌 สามารถเลือกห้วข้อการเข้าอบรมเองได้ 📌 รูปแบบ Online ไม่จำกัดจำนวน📌 Onsite จำนวน 20 ที่นั่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ MC244📌 Certificate ตามเวลาที่เข้าอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 🗓️ ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2566 ที่ลิงก์: https://forms.office.com/r/eeLA90E36R Section การอบรม Section 1: Digital literacy for Self – management ทักษะดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการตนเอง 🔸 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Contemporary Physical Therapy Management for Shoulder Problem and Application for Brest Cancer Patients

📣 ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Contemporary Physical Therapy Management for Shoulder Problem and Application for Brest Cancer Patients 🗓 กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 📍สถานที่ฝึกอบรมณ โรงแรม Miracle Grand Convention แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม👤 สมาชิกชมรมกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งประเทศไทย และสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ท่านละ ๔,๕๐๐ บาท👤 นักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ท่านละ ๕,๐๐๐ บาท รับสมัครจำนวนจำกัด ๔๐ ท่าน เท่านั้น!!🙋🏻‍♂️ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ 👉🏻 https://daa.cra.ac.th/?p=3132** เปิดลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ […]

ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

ร่วมส่งแรงใจ เชียร์นักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ จ.อุบลราชธานี

🏊🏻 ทีมนักกีฬาว่ายน้ำและ 🏓 ทีมเทเบิลเทนนิส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมมาก!!! สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ จ.อุบลราชธานี🏅 🥰 🥳ร่วมส่งแรงใจ เชียร์นักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านทาง 🔹Viva Engage (Yammer) 🔸Line CRA Community 📲ติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ได้ที่ >> https://bit.ly/3pWpbt1 และ facebook : https://bit.ly/3MFLXhv

ร่วมส่งแรงใจ เชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ จังหวัดอุบลราชธานี

🎉 ไม่ต้องเก่งเท่าทีมชาติ ขอให้เล่นสุดความสามารถก็พอแล้ว !!! สู้ๆ เค้านะ 🥳 ✨ ร่วมส่งแรงใจ เชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 🤽🏻‍♂️ ไปด้วยกันนะคะ !!! 🔸การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 2566 นี้้‼️ 🥰 🥳ร่วมส่งแรงใจ เชียร์นักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านทาง🔹Viva Engage (Yammer)🔸Line CRA Community 📲ติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ได้ที่เว็บไซต์ : https://staffsport.ubru.ac.th/facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100091744773555

บรรยากาศการฝึกซ้อมวอลเลย์บอล และสนุกเกอร์-บิลเลียด ของนักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมส่งแรงใจ เชียร์นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ จังหวัดอุบลราชธานี

✨ ถ้วยรางวัลรออยู่ตรงหน้า กลัวหรือกล้า อยู่ที่ทีมของเรา “ รจภ. สู้ๆ” ✨บรรยากาศการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล และ สนุกเกอร์-บิลเลียด ของนักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์… ร่วมส่งแรงใจ 🎱 เชียร์ทีมนักกีฬาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยนะคะ !!! 🔸การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 2566 นี้้‼️ 🥰 🥳ร่วมส่งแรงใจ เชียร์นักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านทาง 🔹Viva Engage (Yammer) 🔸Line CRA Community 📲ติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ได้ที่ เว็บไซต์ : https://staffsport.ubru.ac.th/ facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100091744773555

พระกรณียกิจองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออกปฎิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออกปฎิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพระราชทานบริการสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยทรงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกัน ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่ฟวถึง เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสัตว์ให้มีมาตรฐาน ทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยตรวจโรคทั่วไป รวมทั้งให้บริการแพทย์แผนไทย การรักษาฟื้นฟูด้านกายภาพบำบัด และบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ดังนี้ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด ๙๖ ราย แบ่งเป็น โรคทันตกรรม จำนวน ๕๘ ราย แพทย์แผนไทย จำนวน ๒๐ ราย ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออกปฎิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออกปฎิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพระราชทานบริการสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยทรงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกัน ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสัตว์ให้มีมาตรฐาน ทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน      สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยตรวจโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม รวมทั้งให้บริการแพทย์แผนไทย การรักษาฟื้นฟูด้านกายภาพบำบัด และบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด ๑๔๖ ราย แบ่งเป็น โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ จำนวน ๗๑ ราย ระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑๘ ราย ระบบประสาท จำนวน ๑๘ ราย ระบบหัวใจและหลอดเลือด […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง และเข้าเฝ้าถวายเข็มวิทยฐานะทองคำ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ […]

ระดมทุนและบริจาค

ดูทั้งหมด

คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องดื่มสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

2 พฤษภาคม 2566 : คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคทีโพล์ ผลิตภัณฑ์เชนไดร้ท์ และเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดซุปเปอร์ไฟต์ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณกฤติน์ และคุณพรทิพย์ ประสานทอง มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

24 เมษายน 2566 คุณกฤติน์ และคุณพรทิพย์ ประสานทอง มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯโดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณวัลภา สังฆโสภณ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 3  เมษายน 2566  คณะผู้บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น  ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ คุณวีระ สุธีโสภณ คุณสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ และคุณอำนาจ พรหมสูตร มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ศูนย์ข้อมูลวัคซีน

ดูทั้งหมด

ประกาศเอกสารการอนุมัติขยายอายุวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Covilo) แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา และตารางแสดงอายุวัคซีน Sinopharm ขนาดบรรจุ 1 และ 2 โดส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส (๑.๐ มิลลิลิตร) สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๒ เดือน (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทย เลขทะเบียนตำรับยา ๑C๗/๖๔ เลขรับที่ ๙๖๔๕/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO)ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เป็น ๑๘ เดือน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕)เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๘ ๒๐๙๒ […]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนในการมอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี     สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2565 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2565 และในช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

27 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 500 ผืน พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนในการรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน 82 ราย แบ่งเป็นระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 42 ราย ระบบทางเดินหายใจ 17 ราย ระบบทางเดินอาหาร 6 ราย ระบบหัวใจและหลอดเลือด 3 ราย และระบบประสาท 9 ราย โอกาสนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทาน มอบให้จำนวน 4 ราย ได้แก่1.นายคำ บัวระภา […]

องค์กรและเพื่อสังคม

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” หนึ่งเดียวในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

กรุงเทพฯ 3 มีนาคม 2566 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายบุรินทร์ ตระการวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) และพิธีมอบรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีพระประสงค์ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษา วิจัยและสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. และนายเทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ถึงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2562-2565 โดยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากการประเมิน ITA ในระดับ A มาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2565-2570 […]

โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน

โรคลิ้นหัวใจตีบเกิดจากการเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ และอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้หากไม่ได้รับการรักษา การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVR) ทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตได้ดีอีกครั้ง โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสเข้าถึงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติก (1 ลิ้น = 1 ล้านบาท) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายลิ้นหัวใจ *สำหรับการทำหัตถการ TAVR เบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย เป็นคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรง อายุ 70 ปีขึ้นไป หรือ กรณีอายุ 65-70 ปี และมีโรคร่วมที่เสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบแบบเปิดหน้าอก (ผ่านการพิจารณาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกสูง กรณีผู้ป่วยมีโรคมะเร็งร่วมด้วย ต้องไม่อยู่ในภาวะโรคมะเร็งระยะลุกลาม

เครือข่ายความร่วมมือ

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงถ้อยแถลงขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนบนเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

21 ธันวาคม 2565 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซี่งจัดขึ้นภายใต้ประเด็น “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ        ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมปาฐกาพิเศษ จากนั้น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” ร่วมกันร่วมกับการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จากนั้นในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในนามผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมเวทีแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ในมติ การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ( Calories Credit Challenge: CCC ) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน

15 ธันวาคม 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC เชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และร่วมเสวนา ในหัวข้อ“ สุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน” ( Health is Wealth ) โดยมี ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมเวทีเสวนา และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส ห้องราชา 1 ชั้น 11 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ ในการ “ […]

9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)รวมพลังนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)รวมพลังนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ทน ไม่เฉย ไม่ยอมให้ใครโกง ร่วมรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนไทยมีหัวใจคุณธรรม การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา แจ้งเบาะแสทุจริต ร้องเรียนได้ที่ >>> https://shorturl.asia/E3ksB