ข่าวและกิจกรรม

การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

ดูทั้งหมด

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา ”ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

4 กุมภาพันธ์ 2566 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาได้พาน้องๆนักศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินทางไปทัศนศึกษาและร่วมทำกิจกรรมโครงการ “ รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา ” ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์  ถนนราชดำเนินกลาง พระนคร กรุงเทพมหานคร โครงการ “รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา” จัดขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนกระบวนการทางความคิดที่พระองค์ทรงใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบผ่านการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจของประเทศไทย     นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นนิทรรศการบอกเล่าถึงเรื่องราวยุครัตนโกสินทร์ผ่านสื่อผสมเทคโนโลยีทันสมัยหลายรูปแบบ อาทิ มัลติมีเดียแอนิเมชัน สื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช โดยแบ่งนิทรรศการเป็น 9 ห้อง จัดแสดงการ กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หุ่นจำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ภาพยนตร์แอนิเมชั่นตำนานพระแก้วมรกต มหรสพในมุมมอง 360 องศา พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล พระราชพิธีสำคัญ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ ห้องสมุดรวบรวมหนังสือหายาก และสื่อมัลติมีเดียสาระทุกแง่มุม […]

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Notification Re : Extended Application for Admission to Bachelor of Nursing Science (International program) For 2023 Academic YearLink http://nurse.pccms.ac.th/?p=13137

ปิดฉากการแข่งขันลงแล้วอย่างสวยงาม สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-30 มกราคม 2566

ปิดฉากการแข่งขันลงแล้วอย่างสวยงาม สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอนำภาพบรรยากาศการแข่งขันมาให้ชมกัน ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน แข่งขันกีฬาจำนวน 35 ชนิด พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 7 ชนิด คือ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ กรีฑา เทควันโด เอแม็ท และครอสเวิร์ด ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีเป็นตัวแทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมโค้ชและผู้จัดการทีมที่เป็นบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 39 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้   ขอขอบคุณตัวแทนนักกีฬาและทีมโค้ช ผู้จัดการทีม รวมถึงบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49  “นนทรีย์เกมส์” ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะ

การแพทย์และสาธารณสุข

ดูทั้งหมด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ โรคตาในผู้สูงอายุ ” เป็นวันที่ 2

6 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ โรคตาในผู้สูงอายุ ” บรรยายโดย นายแพทย์ปัณณ์ธนารัช กะสีวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางตาให้แก่กำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 130 นาย พร้อมทั้งออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีพลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพินิตประชานารถ ในศาลาว่าการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

25 มกราคม 2566 : ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง แจ้งวัฒนะซอย 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา ให้ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและทันที ลดความสูญเสียทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพราะความปลอดภัย คือ สิ่งสำคัญ

ภาพบรรยากาศการเปิดให้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

วันที่ 9 มกราคม 2566 ภาพบรรยากาศการเปิดให้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงเป็นวันแรก โดยเริ่มเปิดให้บริการในส่วนของพื้นที่ชั้น 1 ประกอบด้วย❇ ออร์โธปิดิกส์ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)❇ เวชศาสตร์ฟื้นฟู❇ ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา❇ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมกับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ สามารถนำใบนัดหมายของท่านมาติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ⚠ สำหรับการเปิดให้บริการของศูนย์การรักษาอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง จะประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

25 มกราคม 2566 : ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง แจ้งวัฒนะซอย 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา ให้ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและทันที ลดความสูญเสียทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพราะความปลอดภัย คือ สิ่งสำคัญ

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

22 มกราคม 2566 : ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยในวันนี้ น้องๆ นักศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รวม 4 รายการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 35 ชนิด มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนสำคัญของชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจและพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีและ สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ กรีฑา […]

ประกาศเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสาธารณะเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของบุคลากรรายหนึ่งในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมทางวิชาการ สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนสามท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วแล้วรายงานให้สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ หากพบว่ามีการกระทำผิดทางจริยธรรม รวมทั้งความผิดทางวินัย สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะได้มอบให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาลงโทษตามกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่ชักช้า ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พระกรณียกิจองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออกปฎิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออกปฎิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพระราชทานบริการสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยทรงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกัน ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่ฟวถึง เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสัตว์ให้มีมาตรฐาน ทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยตรวจโรคทั่วไป รวมทั้งให้บริการแพทย์แผนไทย การรักษาฟื้นฟูด้านกายภาพบำบัด และบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ดังนี้ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด ๙๖ ราย แบ่งเป็น โรคทันตกรรม จำนวน ๕๘ ราย แพทย์แผนไทย จำนวน ๒๐ ราย ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออกปฎิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออกปฎิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพระราชทานบริการสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยทรงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกัน ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสัตว์ให้มีมาตรฐาน ทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน      สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยตรวจโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม รวมทั้งให้บริการแพทย์แผนไทย การรักษาฟื้นฟูด้านกายภาพบำบัด และบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด ๑๔๖ ราย แบ่งเป็น โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ จำนวน ๗๑ ราย ระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑๘ ราย ระบบประสาท จำนวน ๑๘ ราย ระบบหัวใจและหลอดเลือด […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง และเข้าเฝ้าถวายเข็มวิทยฐานะทองคำ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ […]

ระดมทุนและบริจาค

ดูทั้งหมด

คุณสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ “ สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล”

31 มกราคม 2566 คุณสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ “ สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณคัมภิรา ปัจเจก มอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ “ สานหัวใจ สร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล”

25 มกราคม 2566 คุณคัมภิรา ปัจเจก มอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ “ สานหัวใจ สร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยนายแพทย์ปรัชญ์ โฆสรัสวดี แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคุณพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี และกลุ่มเพื่อนคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงที่มีกำหนดจะเริ่มเปิดให้บริการ 9 มกราคม 2566 นี้

18 ธันวาคม 2565 : คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี และกลุ่มเพื่อนคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 750,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงที่มีกำหนดจะเริ่มเปิดให้บริการ 9 มกราคม 2566 นี้ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ศูนย์ข้อมูลวัคซีน

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทยโดย บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด เลขทะเบียนตำรับยา ๑C๗/๖๔ เลขรับที่ ๙๖๔๕/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO)ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เป็น ๑๘ เดือน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕)เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๘ ๒๐๙๒ […]

ฉลองครบรอบปีที่ 13 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565

ฉลองครบรอบปีที่ 13 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้รับบริการที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ดูแลสุขภาพตลอดมา ขอเชิญผู้รับบริการและผู้บริจาคตลอดเดือนตุลาคมทุกท่านรับวัคซีนโควิด-19 ชนิดโมเดอร์นาหรือซิโนฟาร์ม 1 เข็ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2565 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สถานที่ ณ ชั้น 3 โซน A อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เงื่อนไขการรับสิทธิ์ สำหรับผู้รับบริการที่เคยมีประวัติการรักษากับรพ.จุฬาภรณ์ เท่านั้น สำหรับผู้บริจาค เพียงแสดงใบเสร็จการบริจาคทุกโครงการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ตลอดเดือนตุลาคม ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จต่อ 1 สิทธิ์) จองนัดหมายวันเข้ารับวัคซีนได้ทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th Map>>https://goo.gl/maps/jojmEw91f8pA1JE56 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนในการมอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี     สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2565 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2565 และในช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

27 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 500 ผืน พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนในการรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน 82 ราย แบ่งเป็นระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 42 ราย ระบบทางเดินหายใจ 17 ราย ระบบทางเดินอาหาร 6 ราย ระบบหัวใจและหลอดเลือด 3 ราย และระบบประสาท 9 ราย โอกาสนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทาน มอบให้จำนวน 4 ราย ได้แก่1.นายคำ บัวระภา […]

องค์กรและเพื่อสังคม

ดูทั้งหมด

โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน

โรคลิ้นหัวใจตีบเกิดจากการเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ และอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้หากไม่ได้รับการรักษา การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVR) ทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตได้ดีอีกครั้ง โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสเข้าถึงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติก (1 ลิ้น = 1 ล้านบาท) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายลิ้นหัวใจ *สำหรับการทำหัตถการ TAVR เบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย เป็นคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรง อายุ 70 ปีขึ้นไป หรือ กรณีอายุ 65-70 ปี และมีโรคร่วมที่เสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบแบบเปิดหน้าอก (ผ่านการพิจารณาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกสูง กรณีผู้ป่วยมีโรคมะเร็งร่วมด้วย ต้องไม่อยู่ในภาวะระยะลุกลาม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงถ้อยแถลงขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนบนเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

21 ธันวาคม 2565 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซี่งจัดขึ้นภายใต้ประเด็น “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ        ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมปาฐกาพิเศษ จากนั้น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” ร่วมกันร่วมกับการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จากนั้นในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในนามผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมเวทีแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ในมติ การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ( Calories Credit Challenge: CCC ) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน

15 ธันวาคม 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC เชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และร่วมเสวนา ในหัวข้อ“ สุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน” ( Health is Wealth ) โดยมี ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมเวทีเสวนา และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส ห้องราชา 1 ชั้น 11 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ ในการ “ […]

เครือข่ายความร่วมมือ

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงถ้อยแถลงขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนบนเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

21 ธันวาคม 2565 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซี่งจัดขึ้นภายใต้ประเด็น “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ        ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมปาฐกาพิเศษ จากนั้น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” ร่วมกันร่วมกับการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จากนั้นในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในนามผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมเวทีแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ในมติ การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ( Calories Credit Challenge: CCC ) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน

15 ธันวาคม 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC เชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และร่วมเสวนา ในหัวข้อ“ สุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน” ( Health is Wealth ) โดยมี ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมเวทีเสวนา และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส ห้องราชา 1 ชั้น 11 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ ในการ “ […]

9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)รวมพลังนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)รวมพลังนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ทน ไม่เฉย ไม่ยอมให้ใครโกง ร่วมรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนไทยมีหัวใจคุณธรรม การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา แจ้งเบาะแสทุจริต ร้องเรียนได้ที่ >>> https://shorturl.asia/E3ksB