ข่าวและกิจกรรม

การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3

15 กันยายน 2565 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 105 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ พื้นที่กลุ่มเป้าหมายตามมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้จัดการอบรม เพื่อสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล และกลุ่มประชาชนที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลสูงอายุและมีความต้องการผลิตนักบริบาลผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  จังหวัดลําพูน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33  และ อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57   และ อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 58 คน เพื่อพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้การดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรวิชาชีพ สหวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุโดยตรง (On the job training) และการรายงานปัญหาผู้สูงอายุรายบุคคล รวมถึง […]

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2565

สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ✴ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2565 ❇สอบถามข้อมูลการสมัครสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง☎โทร: 0 2576 6000 ต่อ 8762 (ในวันและเวลาราชการ)📧 อีเมล: [email protected]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1

🏥 สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ✴ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2565 ❇สอบถามข้อมูลการสมัครหลักสูตรสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา☎โทร: 02 576 6000 ต่อ 8769 (ในวันและเวลาราชการ)📧 อีเมล: [email protected]

การแพทย์และสาธารณสุข

ดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพ พระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 ชุด โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีนครรังสิต และข้าราชการผู้แทนจังหวัดปทุมธานี เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน และร่วมแจกจ่ายถึงยังชีพพระราชทานแก่ราษฏรผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี คลองสองธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่ชั้นในของจังหวัดปทุมธานี จากปริมาณฝนตกหนัก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จำนวน 4 อำเภอ 14 […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3

15 กันยายน 2565 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 105 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ พื้นที่กลุ่มเป้าหมายตามมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้จัดการอบรม เพื่อสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล และกลุ่มประชาชนที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลสูงอายุและมีความต้องการผลิตนักบริบาลผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  จังหวัดลําพูน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33  และ อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57   และ อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 58 คน เพื่อพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้การดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรวิชาชีพ สหวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุโดยตรง (On the job training) และการรายงานปัญหาผู้สูงอายุรายบุคคล รวมถึง […]

หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 : หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม โดยคุณอินทิรา อิ่มจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านมเทียม จากบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) มาสาธิตการเย็บเต้านมเทียมในโครงการ Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 16  ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์    ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอรับเต้านมเทียม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2576-6168 เวลา 08.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 (ทำบุญตามกำลังศรัทธา)ชื่อบัญชี วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (กฐิน) ธนาคารออมสินสาขาแม่แตง เลขที่บัญชี 020 333 260 832

งานแถลงข่าวนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

20 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2552 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร และรองศาสตราจารย์วิรัญ ดวงรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการเปิดนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยบอกเล่าถึงความเป็นมา และถอดรหัสงานศิลป์อันทรงคุณค่าจากลวดลายสัญลักษณ์ของผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” แห่งองค์สิริศิลปิน ผ่านการบูรณาการสื่อความหมายผสมผสาน ๓ หลักปรัชญาแนวคิด ความจริง-ความดี-ความงาม ให้ศิลป์สร้างแรงบันดาลใจเพื่อทุกชีวิตดังพระดำรัสองค์สิริศิลปินความตอนหนึ่งว่า “ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคน” และคุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Venture Director, KASIKORN X (KX) บอกเล่าถึงความร่วมมือและการบริจาคสะสมภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบ NFT ผ่าน Coral Wall พร้อมด้วยเหล่าศิลปินดาราชื่อดัง อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ, […]

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มพระราชทาน มอบแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแพทย์หญิงฐิติมา ชินะโชติ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๒๐ ผืน โดยมีนายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรี ชนินมาทร์ ถนนกลาง ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง เข้ารับมอบผ้าห่มพระราชทาน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำหรับพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทำให้อากาศหนาวเย็นก่อนพื้นที่อื่นๆในจังหวัดราชบุรี ซึ่งโดยปกติฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยอำเภอสวนผึ้งนั้นอุณหภูมิเคยลดต่ำสุดถึง ๘ องศาเซลเซียส ดังนั้น เครื่องห่มกันหนาวยังเป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่รอคอยความช่วยเหลือ การนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี […]

พระกรณียกิจองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเข้าเฝ้าถวายเข็มวิทยฐานะทองคำ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เข้าเฝ้า

22 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เข้าเฝ้า ณ ห้องเพชรครามราชวิทยาลัย อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ เพื่อกราบทูลขอพระราชทานพระวินิจฉัยแนวทางการสรรหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์จากทั่วโลกในด้านการวิจัย รักษา หรือป้องกันโรคมะเร็งเป็นประจำทุกปี

สมเด็จฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 8 และ 9 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อพระราชทานบริการสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยทรงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกัน ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสัตว์ให้มีมาตรฐาน ทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 293 ราย แบ่งเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ จำนวน 134 รายระบบทางเดินอาหาร จำนวน 63 รายระบบประสาท จำนวน 32 รายระบบจักษุและตรวจโรคทั่วไป จำนวน 46 รายและระบบทางเดินหายใจ จำนวน 20 รายมีผู้ป่วยส่งต่อ จำนวน 17 ราย

ระดมทุนและบริจาค

ดูทั้งหมด

งานแถลงข่าวนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

20 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2552 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร และรองศาสตราจารย์วิรัญ ดวงรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการเปิดนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยบอกเล่าถึงความเป็นมา และถอดรหัสงานศิลป์อันทรงคุณค่าจากลวดลายสัญลักษณ์ของผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” แห่งองค์สิริศิลปิน ผ่านการบูรณาการสื่อความหมายผสมผสาน ๓ หลักปรัชญาแนวคิด ความจริง-ความดี-ความงาม ให้ศิลป์สร้างแรงบันดาลใจเพื่อทุกชีวิตดังพระดำรัสองค์สิริศิลปินความตอนหนึ่งว่า “ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคน” และคุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Venture Director, KASIKORN X (KX) บอกเล่าถึงความร่วมมือและการบริจาคสะสมภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบ NFT ผ่าน Coral Wall พร้อมด้วยเหล่าศิลปินดาราชื่อดัง อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ, […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเข้าเฝ้าถวายเข็มวิทยฐานะทองคำ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ […]

คุณวินิจ เลิศรัตนชัย นักศึกษาโครงการสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3 มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

19 กันยายน 2565 คุณวินิจ เลิศรัตนชัย นักศึกษาโครงการสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3 มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 300,000 บาท โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ชั้น 1 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ศูนย์ข้อมูลวัคซีน

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทยโดย บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด เลขทะเบียนตำรับยาที่ ๖๗๖๐/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส (๑.๐ มิลลิลิตร) สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๒ เดือน (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Spikevax รุ่นการผลิตที่ 084M21A ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทยโดย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เลขทะเบียนตำรับยาที่ 1C 6/64 (NBC)

ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนโมเดอร์นา Lot การผลิต 084M21A สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม 7 เดือน (22 สิงหาคม 2565) เป็น 9 เดือน (22 ตุลาคม 2565) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.5) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาที่จัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับกลุ่มองค์กรนิติบุคคล ประจำปี 2565 แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 08 404 5166• โรงพยาบาลมิชชั่น โทร. 0 2282 1100• โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โทร. 09 8146 9354• โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลป (อินเตอร์เมด) โทร. 06 1894 0581• โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทร. 0 2574 5000 ต่อ 8605• โรงพยาบาลเปาโล รังสิต จังหวัดปทุมธานี (รับฉีดเฉพาะโมเดอร์นา) โทร. 0 2577 8111 ต่อ 1431• โรงพยาบาลแพทย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โทร. 08 3561 4164• […]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ดูทั้งหมด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 2,074 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 2,074 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อออกตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจรักษาของหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 77 ราย แบ่งเป็น 1.ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ จำนวน 41ราย 2.ระบบทางเดินอาหาร จำนวน 6 ราย 3.ระบบผิวหนัง จำนวน 5 ราย 4.ระบบทางเดินหายใจ จำนวน 4 ราย 5.ด้านสุขภาพจิต จำนวน 3 ราย มีจำนวนผู้ป่วยส่งต่อ 5 ราย […]

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาล ณ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน 300 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคทั่วไป และนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา ให้การดูแลตรวจวัดสายตาพร้อมมอบแว่นแก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุทั้งสายตาสั้นและสายตายาวจำนวน 300 อัน โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 297 ราย  ทั้งนี้กลุ่มโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกในการตรวจสุขภาพครั้งนี้ คือ  1. ระบบจักษุ […]

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ณ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน 300 ชุด แก่ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ได้ระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์อาทิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคทั่วไป และนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา ให้การดูแลตรวจวัดสายตาพร้อมมอบแว่นแก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุทั้งสายตาสั้นและสายตายาวจำนวน 300 อัน โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 297 ราย กลุ่มโรคที่พบ 5 อันดับแรก 1. ระบบจักษุ จำนวน 281 ราย 2. […]

องค์กรและเพื่อสังคม

ดูทั้งหมด

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 (ทำบุญตามกำลังศรัทธา)ชื่อบัญชี วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (กฐิน) ธนาคารออมสินสาขาแม่แตง เลขที่บัญชี 020 333 260 832

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มพระราชทาน มอบแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแพทย์หญิงฐิติมา ชินะโชติ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๒๐ ผืน โดยมีนายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรี ชนินมาทร์ ถนนกลาง ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง เข้ารับมอบผ้าห่มพระราชทาน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำหรับพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทำให้อากาศหนาวเย็นก่อนพื้นที่อื่นๆในจังหวัดราชบุรี ซึ่งโดยปกติฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยอำเภอสวนผึ้งนั้นอุณหภูมิเคยลดต่ำสุดถึง ๘ องศาเซลเซียส ดังนั้น เครื่องห่มกันหนาวยังเป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่รอคอยความช่วยเหลือ การนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี […]

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชน ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชน ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย นางพิมพา สุทินศักดิ์ ผู้แทนรองปลัดกระทรวงคมนาคมผู้นำกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้แทนประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด นางอรนุช รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการฯ รฟม. ผู้แทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายอัลวิน จี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นางสาวสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ผู้แทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาการศึกษา สังคม และกีฬาที่ยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล นายอธิปัตย์ บำรุง […]

เครือข่ายความร่วมมือ

ดูทั้งหมด

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 (ทำบุญตามกำลังศรัทธา)ชื่อบัญชี วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (กฐิน) ธนาคารออมสินสาขาแม่แตง เลขที่บัญชี 020 333 260 832

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน รวม 52 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเชื่อมโยงฐานข้อมูลกำลังแรงงาน เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะ E-Workforce Ecosystem Platformสานต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม

14 กันยายน 2565  : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนรวม 52 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย ภายใต้ระบบ E-Workforce Ecosystem Platform หรือ( EWE )แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นภายในงาน “ คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน ” จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“การพัฒนากำลังแรงงานในอนาคต” จากนั้นเป็นประธานมอบรางวัลเมืองแห่งมืออาชีพ เมืองต้นแบบแห่งการพัฒนาบุคลากรด้วยคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และรางวัลผลงานการประกวดหนังสั้น จำนวน 4 […]

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ๙ สถาบัน ทำพิธีลงนาม องค์กรภาคีเครือข่าย ๑๐ สถาบัน เพื่อผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ ด้วยการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาตั้งเป้าผลิตจำนวนบัณฑิต ๑๕,๐๐๐ คน ใน ๑๐ ปี จากปัจจุบันเพียงปีละ ๒๐๐ คน

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ๘ สถาบันการศึกษา และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดพิธีลงนาม “องค์กรภาคีเครือข่าย ๑๐ สถาบัน เพื่อผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ ด้วยการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา” เพื่อผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ที่ตอบโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนารูปแบบการศึกษาให้ยืดหยุ่น ให้บุคคลที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลเพียงพอ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาโดยไม่ต้องลาศึกษาหรือเว้นจากการปฏิบัติงานประจำ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาต่างถิ่นที่อยู่ อันจะส่งผลให้มีนักฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลเพียงพอ และเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการผลิตบุคลากรสายวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ ซึ่งอาจพัฒนาเป็นเป็นต้นแบบในการผลิตบุคลากรสายวิชาชีพด้านสุขภาพสาขาอื่นได้ในอนาคต ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสักขีพยาน พร้อมตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาชั้นนำและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวม ๑๐ สถาบันร่วมลงนามเห็นชอบ  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ ชั้น ๒ ห้อง Magic 2 กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์คลินิก […]