ประชาสัมพันธ์

ข่าวฝาก

ดูทั้งหมด

“จีโนมิกส์” การแพทย์แห่งอนาคต

จากความสำเร็จของการศึกษาด้านพันธุกรรมมนุษย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ประกอบกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ “เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่” ส่งผลให้เกิด “การแพทย์จีโนมิกส์” ที่ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัย และวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลได้อย่างเหมาะสม – แม่นยำขึ้น ซึ่งในหลายๆประเทศได้เริ่มต้นแล้ว กับการนำการแพทย์จีโนมิกส์ มาประยุกต์ใช้ เช่น รักษาโรคมะเร็ง โรคหายาก และโรคติดเชื้อ สำหรับ “ประเทศไทย” ได้ก้าวมาสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เมื่อมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบ “แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ.2563-2567” สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมคนไทย 50,000  ราย มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธาณสุข บนเป้าหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบบริการ การแพทย์ของประเทศ – ให้เกิดมาตรฐานใหม่ ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมกันนี้ ครม. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. เป็นหน่วยงานกลางขับเคลื่อนแผน อีกทั้งอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. สงเสริมใหมีการลงทุน ให้เกิดอุตสาหกรรมการแพทย บริการ และธุรกิจเกี่ยวของ ภารกิจท้าทายนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ […]

สืบสานงานศิลป์ ตามรอย ๑๐ คำสอนพ่อ ทำความดีน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเยาวชนและประชาชน ร่วมสืบสานงานศิลป์ ตามรอยคำสอนในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน กับนิทรรศการออนไลน์ ๑๐ คำสอนพ่อ ทำความดีน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติฯ “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” แรงบันดาลใจจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สู่การถ่ายทอดเรื่องราวที่จะนำพาผู้ชมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาจากพระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่าไปกับเสือหลากลาย พร้อมผองผีเสื้อ และเหล่านกฮูก คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่จะออกมาโลดแล่นถ่ายทอดเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตท่ามกลางบริบทแวดล้อมต่างๆ พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กๆและเยาวชน 🎞ติดตามชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ น. ในช่องทางดังนี้🖥 YouTube : CHULABHORN Channel🖥 IGTV : @sirisinlapin🖥 Facebook Pimarntip Art Gallery🖥 Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และตารางออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ (ฉบับย่อ […]

บริการการศึกษา

ดูทั้งหมด

📢 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566.เปิดรับสมัคร 15 ท่าน!! โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ ดังนี้รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2565รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2566.โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครของหลักสูตรสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่https://pscm.cra.ac.th/[email protected] ต่อ 8465 หรือ 08-3929-9519ติดตามข่าวสารของหลักสูตรได้ทาง : https://www.facebook.com/DHPSCM.CRA #สุขภาพดิจิทัล#วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหิดล-จุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2565

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหิดล-จุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2565รอบที่ 3 Admission 1 รับตรงร่วมกัน (รับร่วมกับ กสพท.) จำนวน 15 คน*รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 12 พฤษภาคม 2565 *จำนวนการรับปรับเพิ่มจากเดิม 10 เป็น 15 คน โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในภายหลังที่เว็บไซต์ กสพท. https://www9.si.mahidol.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์โทร 02-576-5700 ต่อ 8245-8246Email: [email protected] :https://www.facebook.com/cra.veterinary/

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 เปิดรับจำนวน 3 ท่าน️ สมัครได้ที่ https://dermatology.cra.ac.th/Dermato…/form/student_signin สามารถติดตามข่าวสารของหลักสูตรตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ http://medical.pccms.ac.th/?page_id=11148 [email protected] 02-576-6000 ต่อ 8527

บริการทางการแพทย์

ดูทั้งหมด

ขอเชิญบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมงานประชุมใน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Health Technology Assessment”

ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ บริษัทโรช (ประเทศไทย)ขอเชิญบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมงานประชุมใน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Health Technology Assessment” ในหัวข้อ การประเมินเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพในมุมมองใหม่ : บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในการรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ (Modernization of Thai Health Technology Assessment (HTA): identifying the alternative approach in Thai Health Technology Assessment to improve cancer patient outcome) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ webinar สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมฯ ได้โดยสแกนผ่านทาง QR code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัฒนาเครือข่ายวิจัยและโครงการพิเศษศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ […]

สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 สำนักอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรค ขยายเวลาการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก สำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 16 มิ.ย. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 สำนักอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรค ขยายเวลาการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก สำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 16 มิ.ย. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคารจอดรถอาคารบี ชั้น1 C302 – 902 รับ Walk-in วันละ 900 คนต่อวัน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาและปากกาส่วนตัว มาลงทะเบียนและรับบัตรคิว

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic ขอแจ้งงดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic ขอแจ้งงดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ยกเว้น ผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ อาการโรคทางระบบทางเดินหายใจ สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติ หากท่านประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์เพื่อทำประวัติผู้ป่วย คัดกรองความเสี่ยง และจองคิวนัดหมายวัน-เวลาเพื่อเข้ารับการตรวจผ่านเว็บ https://ari.cra.ac.th เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม แอดไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ https://lin.ee/ov8tVUI เลือกเมนู “บริการตรวจโควิด”