กำหนดการ


✴️กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565-2565

1️⃣ ฝึกซ้อมย่อย
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
❇️ฝึกซ้อมย่อย เวลา 8.00-15.00 น. สถานที่: สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
❇️งานคืนสู่เหย้า เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป สถานที่: ห้อง Grand Ballroom โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

2️⃣ ฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
❇️ฝึกซ้อมใหญ่ เวลา 8.00-12.00 น.
สถานที่: สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
❇️ถ่ายภาพหมู่ เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่: สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

3️⃣ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
❇️ลงทะเบียนบัณฑิต เวลา 9.30-11.00 น.
สถานที่: สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์