สานหัวใจทำความดี ถวายเป็นพระกุศล “องค์สิริศิลปิน”

“วิทยาศาสตร์เป็นส่วนที่ประคับประคองประเทศในระหว่างที่ประเทศเดือดร้อน ศิลปะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผสมผสานกันสองสาขา เพื่อนำมาสู่การช่วยเหลือราษฎรในยามที่ประชาชนลำบาก”

พระดำรัส สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมสานหัวใจร่วมทำความดี ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ผ่านบทเพลงในพระนิพนธ์ “ดวงแก้วในดวงใจ” พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ