การแก้ไขสายตาด้วยนวัตกรรมการทำเลสิก “FEMTO LASIK”

👁️เปลี่ยนโลกการมองใหม่ที่สดใส อิสระกับการใช้ชีวิตแบบไร้กรอบ กับเทคโนโลยีผ่าตัดแก้ไขสายตา ด้วยเทคนิค FEMTO LASIK เป็นเทคนิคที่พัฒนามาจากการผ่าตัด LASIK

  • ผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์
  • มีความแม่นยำสูง
  • ฝากระจกตาเรียบเสมอกัน
  • แผลเล็ก ปลอดภัย ภาวะแทรกซ้อนน้อย

📲ปรึกษานัดหมายโปรแกรมเลสิกที่เหมาะสมกับคุณ
ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา >> https://www.chulabhornchannel.com/lasik-2/
เทคโนโลยีจักษุวิทยา ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

#LASIK
#FEMTO
#แก้ไขสายตา
#เทคโนโลยีจักษุวิทยา
#CRAChulabhornChannel
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต