การแก้ไขสายตาด้วยนวัตกรรมการทำเลสิก “ReLEx SMILE”

👁️เปลี่ยนโลกการมองใหม่ที่สดใส อิสระกับการใช้ชีวิตแบบไร้กรอบ กับเทคโนโลยีผ่าตัดแก้ไขสายตา ReLEx SMILE

  • ผ่าตัดแบบแผลเล็กโดยใช้เลเซอร์
  • ลดปัญหาตาแห้งหลังผ่าตัด
  • หมดกังวลเรื่องการขยี้ตา หรือกระจกตาเคลื่อน
  • กับคุณภาพการมองเห็นที่ดีกว่า

📲ปรึกษานัดหมายโปรแกรมเลสิกที่เหมาะสมกับคุณ
ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา >> https://www.chulabhornchannel.com/lasik-2/
เทคโนโลยีจักษุวิทยา ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

#LASIK
#ReLExSMILE
#แก้ไขสายตา
#เทคโนโลยีจักษุวิทยา
#CRAChulabhornChannel
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต