โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรคลิ้นหัวใจตีบเกิดจากการเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้ หากไม่ได้รับการรักษา ทั้งนี้ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุซึ่งมักมีความเสี่ยงในการผ่าตัดรักษามากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยมีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน โดยไม่ต้องผ่าตัด TAVR จึงเป็นทางเลือกการรักษาที่ช่วยให้ผู้สูงวัยกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง แต่ด้วยการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยเฉพาะค่าลิ้นหัวใจ 1 ลิ้น มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1 ล้านบาทต่อคน ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เปิดรับผู้ป่วยเข้าโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด เพิ่มอีกจำนวน 150 ราย โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้จะได้รับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกผ่านสายสวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (1 ลิ้น = 1 ล้านบาท) *สำหรับการทำหัตถการเบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย เชื่อมต่อทุกการรักษาจากทั่วทุกภูมิภาค และสนับสนุนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด ให้กับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรงทั่วประเทศ ที่จำเป็นต้องใช้ลิ้นหัวใจแต่ไม่สามารถเสียค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าถึงการรักษาได้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง ผู้ป่วยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนโรคหัวใจ 06 4205 3970 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #HappyHeartConnect #เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง #TAVR #เปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน