“ลิ้นนี้มีความหมาย” ต่อหัวใจผู้สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบ

โรคลิ้นหัวใจตีบเกิดจากการเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้ หากไม่ได้รับการรักษา ทั้งนี้ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุซึ่งมักมีความเสี่ยงในการผ่าตัดรักษามากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยมีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน โดยไม่ต้องผ่าตัด TAVR จึงเป็นทางเลือกการรักษาที่ช่วยให้ผู้สูงวัยกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง แต่ด้วยการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยเฉพาะค่าลิ้นหัวใจ 1 ลิ้น มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1 ล้านบาทต่อคน ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ลิ้นนี้มีความหมายต่อหัวใจผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจด้อยโอกาสทั่วประเทศ เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรงด้วยหัวใจแห่งการให้ของคุณ ช่วยกันตามกำลังหรือร่วมบริจาค 500 บาทสนับสนุนเสื้อการกุศล Happy Heart Connect สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ @chulabhorn.hospital เชื่อมต่อทุกการรักษาจากทั่วทุกภูมิภาคและสนับสนุนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดให้กับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจ…