การแก้ไขสายตาด้วยนวัตกรรมการทำเลสิก “PRK”

👁️เปลี่ยนโลกการมองใหม่ที่สดใส อิสระกับการใช้ชีวิตแบบไร้กรอบ กับเทคโนโลยีผ่าตัดแก้ไขสายตา ด้วยเทคนิค PRK หรือ Photo Refractive Keratectomy

  • ผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์
  • มีความแม่นยำสูง
  • ไม่เปิดกระจกตา ไร้กังวลเรื่องกระจกตาเคลื่อน
  • เหมาะกับผู้ที่กระจกตาบาง

📲ปรึกษานัดหมายโปรแกรมเลสิกที่เหมาะสมกับคุณ
ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา >> https://www.chulabhornchannel.com/lasik-2/
เทคโนโลยีจักษุวิทยา ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

#LASIK
#PRK
#แก้ไขสายตา
#เทคโนโลยีจักษุวิทยา
#CRAChulabhornChannel
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต