SIRISINLAPIN Meta Art for Life

SIRISINLAPIN
Meta Art for Life

MetaART

สิริศิลปิน
ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง
อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงได้รับการถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และออกแบบ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบต่อไป พระปรีชาสามารถและลักษณะเด่นของผลงานด้านทัศนศิลป์ที่ทรงสร้างสรรค์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตามลำดับ เริ่มจากแรงบันดาลพระทัยที่ทรงได้เห็นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวาดรูป และทรงมีโอกาสสร้างสรรค์งานอย่างบริสุทธิ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ทุกภาพ มีเส้นสายลายศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ แสดงถึงพระปรีชาในศาสตร์หลายแขนง ทรงนำเรื่องราวของธรรมชาติมาประกอบกับสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ่งที่ทรงโปรดปราน สร้างสรรค์รวมกันอยู่ในผลงานศิลปะที่งดงามน่าอัศจรรย์เหมาะสมกลมกลืนในรูปแบบงานศิลปะกึ่งแฟนตาซี (Fantastic Art) ผสมผสานกับลักษณะของงานศิลปะแบบนาอีฟ (Naïve Art) หรืองานที่ไม่ใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใดๆ โดยทรงสร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึก ทรงใช้ “เสือ” เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของเจ้าป่าหรือพระราชา ซึ่งเปรียบเสมือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปกครองเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ เป็นราชาผู้ปกครองดินแดนด้วยพระเมตตา ห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา นอกจากนี้ ทรงใช้พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะต่อยอดสู่การช่วยเหลือราษฎรโดยนำผลงานมาจัดทำภาพพิมพ์เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” จำนวน ๙๐ ภาพ สำหรับนำมาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและได้ร่วมบริจาคเก็บสะสมภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT บน Coral Platform Collection : SIRISINLAPIN META Art for Life By HRH PRINCESS CHULABHORN KROM PHRA SRISAVANGAVADHANA พร้อมรับภาพพิมพ์ภาพเดียวกับที่จองในรูปแบบ NFT พร้อมกรอบประดับพระนามย่อ จภ. จำนวน ๑ ภาพ สมทบทุนเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด ๔๐๐ เตียง โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสร้างอาคารส่วนต่อขยายบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ และสืบสานแนวพระราชดำริในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นี้

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ๙ Auspicious Colors AR Art Collection

กลุ่มองค์กรนิติบุคคล

💞สานหัวใจแบ่งปัน สานสัมพันธ์ลูกค้าคนพิเศษสำหรับองค์กรคุณ ด้วยชุดของขวัญผลิตภัณฑ์การกุศล ๙ เฉดสีเสริมมงคล สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมลดหย่อนภาษีในนามนิติบุคคลได้ 2 เท่า

📁ขั้นตอนการบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลคชั่น ๙ เฉดสีมงคล จาก ๙ ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” แห่งองค์สิริศิลปิน สำหรับองค์กรนิติบุคคล

1. เลือกรายการผลิตภัณฑ์การกุศล SIRISINLAPIN ๙ AUSPICIOUS COLORS AR ART COLLECTION ผ่านทาง >> Product Catalog 
โดยบันทึกรหัสผลิตภัณฑ์การกุศลที่ระบุอยู่มุมบนซ้ายภาพเพื่อใช้แจ้งสั่งของที่ระลึก

2.  📥 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคสั่งผลิตภัณฑ์การกุศล >> แบบฟอร์มการบริจาคสั่งผลิตภัณฑ์การกุศล
เพื่อแจ้งรายการ จำนวนที่ต้องการ โดยกำหนดขั้นต่ำ 100 ชิ้นต่อรายการ (ในกรณีสั่งเสื้อสามารถคละขนาดได้) จำนวนเงินบริจาค และช่องทางในการบริจาค

3. ส่งแจ้งความประสงค์ในการบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศลสำหรับองค์กรนิติบุคคลทาง https://forms.gle/NaUS52iX56o8Rcto7

4. กรอกข้อมูลผู้ประสานงาน แนบแบบฟอร์มการสั่งผลิตภัณฑ์

5. กรอกข้อมูลองค์กร สำหรับใช้ในการออกใบเสร็จลดหย่อนภาษี 2 เท่า โดยระบุชื่อองค์กรนิติบุคคล เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วน  และที่อยู่สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศล (เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลไม่มีค่าจัดส่ง)

6. กดแจ้งยืนยันความประสงค์ในการบริจาค

7. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศล

8. ส่งแจ้งสลิปการโอนบริจาค**

**ภายหลังจากได้รับแจ้งยอดการบริจาคเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งผลิตภัณฑ์แก่องค์กรท่านภายใน 30-45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งยอดบริจาค

🏢 เปิดให้องค์กรนิติบุคคลร่วมบริจาคสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบุคคลทั่วไป

ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลคชันใหม่ล่าสุด ๙ (Nine) Auspicious Colors AR Art Collection ได้ที่

🏥ร้านผลิตภัณฑ์ในพระดำริ ๙๐๖ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์ หลักสี่
🏢 ร้านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถ.แจ้งวัฒนะ
📲 LINE Shop @bhadrafoundation