โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

✴️โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน เป็นโรงพยาบาลสัตว์ตัวอย่างของการดูแลสัตว์ที่จะทำการศึกษา และยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทย์ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน เป็นโรงพยาบาลสำหรับสัตว์เล็ก ให้บริการโดยสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวบริบาล รวมทั้งดำเนินภารกิจออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพของสุนัขและแมวตามหมู่บ้านและอำเภอต่างๆ เพื่อส่งเสริมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน