หอศิลป์พิมานทิพย์

หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สถานที่รวบรวมนิทรรศการผลงานศิลปกรรม และจิตรกรรมในฝีพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะที่ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรไทย โดยทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และทรงได้รับการทูลเกล้า ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” อันมีความหมายว่า ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง นอกจากนี้ ภายในยังได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี “กู่เจิง” ห้องจัดแสดงเลโก้ที่ทรงใช้เวลาว่างจากพระกรณียกิจ ด้วยทรงฝึกสมาธิต่อตัวเลโก้ทุกชิ้นด้วยพระองค์เอง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปกรรม ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปขอ

พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

❇️ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชันษา ๖๕ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พร้อมร่วมตั้งปณิธานทำความดีถวายเป็นพระกุศล และรับชมนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://wellwishing.cra.ac.th ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕