Health You Know by CRA – EP3.2 ดูแลตัวเองให้ปลอดภัย จากดอกไม้ไฟและคนตีกัน วันลอยกระทง

ลอยกระทงวันนี้ นอกจากต้องระมัดระวังการพลัดตกน้ำ ยังมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับประทัด ดอกไม้ไฟ และเหตุเลาะวิวาทที่อาจโดนลูกหลงไม่รู้ตัว – การดูแลแผลพุพองจากประทัด ดอกไม้ไฟ – พบเห็นคนตีกัน ควรทำอย่างไร ?

พบคำตอบ ได้ในรายการ “Health You Know” by CRA – EP4 ดูแลตัวเองให้ปลอดภัย จากดอกไม้ไฟและเหตุวิวาท วันลอยกระทง โดย คุณทศพร คะเซ็นเชื้อ นักฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ติดตามความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแบบสั้นๆ เข้าใจง่ายๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก ได้ในรายการ “Health You Know” by CRA แล้วคุณจะรู้ว่าความรู้และการดูแลสุขภาพสำคัญมากแค่ไหน

#HealthYouKnow
#ลอยกระทง
#ประทัด
#อุบัติเหตุ
#แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์