Health You Know by CRA – EP15 รู้หรือไม่ การรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการฉายรังสีไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

รู้หรือไม่? ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความก้าวหน้าและมีเทคโนโลยีการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ รวมถึงการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งด้วยเครื่องฉายรังสีรุ่น ETHOS ที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ใช้เวลาฉายรังสีเร็วขึ้น ช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉายรังสี พร้อมเทคโนโลยี AI ที่ช่วยให้แพทย์สามารถปรับแผนการรักษาตามขนาดของรอยโรคที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการฉายรังสีด้วย

พบคำตอบได้ใน “Health You Know” by CRA – EP15 รู้หรือไม่? การรักษาโรคมะเร็งด้วยการฉายรังสี ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด โดย พญ.ฑิติวรรณ ประชานุกูล แพทย์เฉพาะทางรังสีรักษามะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

อย่าลืมกดติดตามรายการ “Health You Know” by CRA ได้ทางช่อง Youtube และ Tiktok CRA Chulabhorn Channel เพื่อไม่พลาดข่าวสารความรู้สุขภาพแบบสั้น ๆ เข้าใจง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก

#HealthYouKnow
#CRAChulabhornChannel
#วันมะเร็งโลก
#โรคมะเร็ง
#ฉายรังสี
#รังสีรักษา
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต