รายการท่องโรคกับหมอจุฬาภรณ์ ตอนพิเศษ “เครื่องฉายรังสีรุ่น ETHOS ที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง”

การฉายรังสี เป็นขั้นตอนการรักษาเพื่อให้เซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย หยุดการเติบโต หยุดการกระจายลุกลาม และฝ่อลงไป ดังนั้นเทคโนโลยีของเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัยจึงมีความสำคัญกับการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง คุณได๋ ไดอานา จะพาพวกเราไปรู้จัก เครื่องฉายรังสีรุ่น ETHOS ที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง กับ พญ.ฑิติวรรณ ประชานุกูล แพทย์รังสีรักษามะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์