ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแจ้งจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล และโรงพยาบาลทุกองค์กรที่จองและโอนเงินค่ามัดจำวัคซีนโมเดอร์นาเรียบร้อยแล้ว

📣ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแจ้งจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล และโรงพยาบาลทุกองค์กรที่จองและโอนเงินค่ามัดจำวัคซีนโมเดอร์นาเรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แจ้งการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กรท่านผ่านอีเมลผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสานงานขององค์กรที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว หรือท่านสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการชำระค่าวัคซีนส่วนที่เหลือ และแจ้งโอนเงินโดยแนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมยืนยันการโอนเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

🏢สำหรับองค์กรที่ชำระค่าวัคซีนส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว กรุณาประสานโรงพยาบาลเพื่อกำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 12 เมษายน จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

🔎🏥คลิกดูรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่จัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทาง >> https://www.chulabhornchannel.com/…/02/hospitalformo-sino/

📌หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 เมษายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดขอรับจัดสรร“วัคซีนโมเดอร์นา” รูปแบบกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล โมเดอร์นา 100 ไมโครกรัม โดสละ 1,110 บาท (รวมประกันคุ้มครองผลข้างเคียงแล้วแต่ยังไม่รวมค่าฉีดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลกำหนด) นัดฉีดเป็นกรุ๊ปรอบละ 15 คนต่อ 1 ขวด โดยขอรับจัดสรร ชำระค่าวัคซีนเต็มจำนวน และนัดหมายการฉีดได้เลย ผู้สนใจสามารถยื่นขอรับจัดสรรในรูปแบบองค์กร/นิติบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565