รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา สำหรับบุคคลธรรมดาที่จองผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ +++ รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา สำหรับบุคคลธรรมดาที่จองผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เริ่มเปิดจองตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://moderna.cra.ac.th
แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอิสานภาคใต้ภาคตะวันตก

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : ฟรี
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 300 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี08.00-15.00 น.
วันศุกร์08.00-16.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลมิชชั่น

สถานที่ฉีด : แผนก Wellness ชั้น 1 อาคารราฟวอลเดล
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 300 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 80 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์13.00-15.00 น.
วันอังคาร13.00-15.00 น.
วันพุธ13.00-15.00 น.
วันพฤหัสบดี13.00-15.00 น.
วันศุกร์13.00-15.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

สถานที่ฉีด : อาคาร 2 รพ.สวนเบญจกิติฯ
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 130 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 50 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์
วันอังคาร08.00-14.30 น.
วันพุธ08.00-14.30 น.
วันพฤหัสบดี08.00-14.30 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

 โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลป (อินเตอร์เมด)

สถานที่ฉีด : ชั้น 1
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 250 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 100 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์07.00-15.00 น.
วันอังคาร07.00-15.00 น.
วันพุธ07.00-15.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

สถานที่ฉีด :
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน :
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ :

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

สถานที่ฉีด : OPD Med ชั้น 1
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 550 ต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 6 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-14.00 น.
วันอังคาร08.00-14.00 น.
วันพุธ08.00-14.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00-14.00 น.
วันศุกร์08.00-14.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน

สถานที่ฉีด : แผนกวัคซีน ชั้น 4
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 400 ต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 40 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์09.00-14.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี09.00-14.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ซ.ศูนย์วิจัย

สถานที่ฉีด : หน่วยบริการฉีดวัคซีน Covid-19 ชั้น 7 ตึก R
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 500 ต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 45 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์13.00-14.00 น.
วันอังคาร13.00-14.00 น.
วันพุธ13.00-14.00 น.
วันพฤหัสบดี13.00-14.00 น.
วันศุกร์13.00-14.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

สถานที่ฉีด : ศูนย์ฉีดวัคซิน ชั้น 4 อาคาร3
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 400 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 60 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-16.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ08.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์08.00-16.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม จังหวัดสระบุรี

สถานที่ฉีด : อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 200 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 30 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-16.00 น.
วันอังคาร08.00-16.00 น.
วันพุธ08.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00-16.00 น.
วันศุกร์08.00-16.00 น.
วันเสาร์08.00-12.00 น.
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลศรีสุโข จังหวัดพิจิตร

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาลศรีสุโข จังหวัดพิจิตร
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 200 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 30 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์07.00-14.00 น.
วันอังคาร07.00-14.00 น.
วันพุธ07.00-14.00 น.
วันพฤหัสบดี07.00-14.00 น.
วันศุกร์07.00-14.00 น.
วันเสาร์07.00-14.00 น.
วันอาทิตย์07.00-14.00 น.

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ จังหวัดชลบุรี

สถานที่ฉีด : อาคารโรงพยาบาลชั้น 1
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 200 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 100 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์09.00-16.00 น.
วันอังคาร09.00-16.00 น.
วันพุธ09.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี09.00-16.00 น.
วันศุกร์09.00-16.00 น.
วันเสาร์09.00-16.00 น.
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ฉีด : ห้องอาชีวะ รพ.กบินทร์บุรี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 160 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 80 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์09.00-15.30 น.
วันอังคาร
วันพุธ09.00-15.30 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์09.00-15.30 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาลลานนา 3
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 250 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 100 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-15.00 น.
วันอังคาร08.00-15.00 น.
วันพุธ08.00-15.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00-15.00 น.
วันศุกร์08.00-15.00 น.
วันเสาร์08.00-15.00 น.
วันอาทิตย์08.00-15.00 น.

โรงพยาบาลเอ็ม ที อินเตอร์เมด
จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาลเอ็ม ที อินเตอร์เมด
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 300 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 30 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-16.00 น.
วันอังคาร08.00-16.00 น.
วันพุธ08.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00-16.00 น.
วันศุกร์08.00-16.00 น.
วันเสาร์08.00-16.00 น.
วันอาทิตย์08.00-16.00 น.

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ฉีด : ชั้น 1 อาคารพรีเมียร์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 250 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 40 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-15.00 น.
วันอังคาร08.00-15.00 น.
วันพุธ08.00-15.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00-15.00 น.
วันศุกร์08.00-15.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 150 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 200 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-16.00 น.
วันอังคาร08.00-16.00 น.
วันพุธ08.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00-16.00 น.
วันศุกร์08.00-16.00 น.
วันเสาร์08.00-16.00 น.
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

สถานที่ฉีด : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 350 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 10 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์09.00 – 11.00 น.
วันอังคาร09.00 – 11.00 น.
วันพุธ09.00 – 11.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์09.00 – 11.00 น.
วันอาทิตย์09.00 – 11.00 น.

โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาลห้างฉัตร
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 100 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 90 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.30 – 11.30 น.
วันอังคาร08.30 – 11.30 น.
วันพุธ08.30 – 11.30 น.
วันพฤหัสบดี08.30 – 11.30 น.
วันศุกร์08.30 – 11.30 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง

สถานที่ฉีด : ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.งาว
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 40 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 100 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์09.00-12.00 น.
วันอังคาร09.00-12.00 น.
วันพุธ09.00-12.00 น.
วันพฤหัสบดี09.00-12.00 น.
วันศุกร์09.00-12.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลพะเยา ราม จังหวัดพะเยา

สถานที่ฉีด : จุดฉีดลานจอดรถด้านหลัง รพ.
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 350 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 400 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-16.00 น.
วันอังคาร08.00-16.00 น.
วันพุธ08.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00-16.00 น.
วันศุกร์08.00-16.00 น. (200 ท่าน/ชม.)
วันเสาร์08.00-16.00 น. (200 ท่าน/ชม.)
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน จังหวัดแพร่

สถานที่ฉีด : ชั้น 1 อาคารหมอบริกส์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 200 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 16 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์09.00-15.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จังหวัดลำพูน

สถานที่ฉีด : ศูนย์ฉีดวัคซีน ชั้น 2
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 250 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 100 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.30-15.30 น.
วันอังคาร08.30-15.30 น.
วันพุธ08.30-15.30 น.
วันพฤหัสบดี08.30-15.30 น.
วันศุกร์08.30-15.30 น.
วันเสาร์08.30-15.30 น.
วันอาทิตย์08.30-15.30 น.

โรงพยาบาล เซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล
จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาล เซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล หรือ หน่วยบริการภาคสนาม
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 300 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 30 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์08.00 – 15.30 น.
วันเสาร์08.00 – 15.30 น.
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาลหนองบุญมาก
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 100 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 200 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี08.30-12.30 น.
วันศุกร์08.30-12.30 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ฉีด : ห้องประชุม โรงพยาบาลด่านขุนทด
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : — บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 60 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-16.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ฉีด : จุดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด 19 รพ.โนนสูง
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 20 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 90 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00 – 16.00 น.
วันอังคาร08.00 – 16.00 น.
วันพุธ08.00 – 16.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00 – 16.00 น.
วันศุกร์08.00 – 16.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ฉีด : ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสีคิ้ว
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 100 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 20 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-12.00 น.
วันอังคาร08.00-12.00 น.
วันพุธ08.00-12.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00-12.00 น.
วันศุกร์08.00-12.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาลห้วยแถลง
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 100 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 100 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.
วันศุกร์08.00 – 12.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : — บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 100 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-16.00 น.
วันอังคาร08.00-16.00 น.
วันพุธ08.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00-16.00 น.
วันศุกร์08.00-16.00 น.
วันเสาร์08.00-16.00 น.
วันอาทิตย์08.00-16.00 น.

โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ฉีด : อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 40 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 50 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.30-15.30 น.
วันอังคาร08.30-15.30 น.
วันพุธ08.30-15.30 น.
วันพฤหัสบดี08.30-15.30 น.
วันศุกร์08.30-15.30 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 390 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 25 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์13.00-16.00 น.
วันอังคาร13.00-16.00 น.
วันพุธ13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี13.00-16.00 น.
วันศุกร์13.00-16.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์
จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ฉีด : ชั้น 2 อาคาร 3 (ตึกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์)
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 150 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 50 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ08.00-15.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์08.00-15.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย
จังหวัดหนองคาย

สถานที่ฉีด : ศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก ชั้น3
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 500 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 100 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์09.00-16.00 น.
วันอังคาร09.00-16.00 น.
วันพุธ09.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี09.00-16.00 น.
วันศุกร์09.00-16.00 น.
วันเสาร์09.00-16.00 น.
วันอาทิตย์09.00-16.00 น.

โรงพยาบาลรักษ์สกล จังหวัดสกลนคร

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาลรักษ์สกล
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 300 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 40 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์08.00 – 16.00 น.

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ฉีด : ห้องประชุมพลโทนายแพทย์ปัญญา อยู่ประเสริฐ ชั้น 4
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 390 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 100 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-17.00 น.
วันอังคาร08.00-17.00 น.
วันพุธ08.00-17.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00-17.00 น.
วันศุกร์08.00-17.00 น.
วันเสาร์08.00-17.00 น.
วันอาทิตย์08.00-17.00 น.

โรงพยาบาลเอกอุดร จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ฉีด : โรงพยาบาลเอกอุดร
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 250 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 40 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.30-15.30 น.
วันอังคาร08.30-15.30 น.
วันพุธ08.30-15.30 น.
วันพฤหัสบดี08.30-15.30 น.
วันศุกร์08.30-15.30 น.
วันเสาร์08.30-15.30 น.
วันอาทิตย์08.30-15.30 น.

โรงพยาบาลขอนแก่นราม จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ฉีด : ศูนย์ฉีดวัคซีน
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 300 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 50 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.30-15.30 น.
วันอังคาร08.30-15.30 น.
วันพุธ08.30-15.30 น.
วันพฤหัสบดี08.30-15.30 น.
วันศุกร์08.30-15.30 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

สถานที่ฉีด : ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 400 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 100 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์08.00-14.00 น.
วันอังคาร08.00-14.00 น.
วันพุธ08.00-14.00 น.
วันพฤหัสบดี08.00-14.00 น.
วันศุกร์08.00-14.00 น.
วันเสาร์08.00-14.00 น.
วันอาทิตย์

โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ฉีด : รพ.รวมแพทย์ทุ่งสง
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน : 150 บาทต่อเข็ม
เปิดให้จองนัดหมายการฉีดชั่วโมงละ : 20 ท่าน

วันที่เปิดให้จองนัดหมายเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์09.00-15.00 น.
วันอังคาร09.00-15.00 น.
วันพุธ09.00-15.00 น.