ประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

📣 ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอความร่วมมือผู้ที่มีนัดหมายการฉีดวัคซีนที่มีอาการดังต่อไปนี้
🔻เป็นหวัด
🔻เจ็บคอ
🔻ไอ
🔻ท้องเสีย
🔻มีไข้ ( 7 วันก่อนวันนัดหมาย)
🔻สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะได้รับเชื้อโควิด-19
🕒กรุณาเลื่อนนัดหมายการฉีดวัคซีนของท่านออกไป 7-10 วัน เพื่อควบคุมและลดโอกาสเสี่ยงจากการเกิดอาการข้างเคียง และการแพร่เชื้อ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
⚠️กรุณามาติดต่อเข้ารับวัคซีนตามวันและช่วงเวลาที่ได้นัดหมายไว้ เพื่อควบคุมและลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ
👫 ร่วมด้วยช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของ “โอมิครอน” รับผิดชอบตัวเอง ครอบครัว และผู้อื่น เราจะรอดไปด้วยกัน