ชนิดของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

การหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการป้องกันตนเองตามมาตรการ New Normal รวมถึงการฉีดวัคซีนก็เป็นวิธีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีอีกทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีวัคซีนหลายชนิดให้ผู้เข้ารับวัคซีนได้เลือกฉีดป้องกันได้ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละกลุ่มคน มารู้จักกับวัคซีนป้องกันโควิด-19แต่ละชนิดและวิธีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิได้ใน “ความรู้สู้ภัยโควิด – EP3 ชนิดของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19”