สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มพระราชทาน มอบแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแพทย์หญิงฐิติมา ชินะโชติ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๒๐ ผืน โดยมีนายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรี ชนินมาทร์ ถนนกลาง ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง เข้ารับมอบผ้าห่มพระราชทาน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สำหรับพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทำให้อากาศหนาวเย็นก่อนพื้นที่อื่นๆในจังหวัดราชบุรี ซึ่งโดยปกติฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยอำเภอสวนผึ้งนั้นอุณหภูมิเคยลดต่ำสุดถึง ๘ องศาเซลเซียส ดังนั้น เครื่องห่มกันหนาวยังเป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่รอคอยความช่วยเหลือ

การนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อราษฎรผู้ประสบภัยหนาว โดยทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว กอปรกับทรงมีความห่วงใยต่อประชาชน โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ประสบความเดือดร้อนจากอากาศอันหนาวเย็น ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มพระราชทาน จำนวน ๒๒๐ ผืน มามอบแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองในวันนี้ โดยครูและส่วนงานราชการในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยสำรวจความเดือดร้อนของนักเรียน ทำให้การเชิญผ้าห่มพระราชทานมายังประชาชนได้สำเร็จตามพระประสงค์ การมาลงพื้นที่วันนี้ นอกจากจะสามารถบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งแล้ว ยังทำให้เข้าใจถึงความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง การนี้ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีอย่างหาที่สุดมิได้

พร้อมกันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 พร้อมด้วยบุคลากรจิตอาสาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ด้วยการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้เด็กๆ และการมอบผ้าพันคอทำมือ ซึ่งเป็นผลงานการถักทอผ้าพันคอจากทีมจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ร่วมกันจัดทำจากกิจกรรม “ส่งรักผ่านสายใย จากหัวใจ CRA”ส่งมอบจากหัวใจทีมจิตอาสาจุฬาภรณ์ มอบแด่คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี