พิธีเปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการ CRA Hall

27 มีนาคม 2567 : ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีเปิด CRA Hall ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์กีฬาและนันทนาการ CRA Hall พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมกันนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมออกกำลังกายในกิจกรรม Aero Boxing และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาแชร์บอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมบุคลากรและทีมนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในโอกาสที่ CRA Hall พร้อมกลับมาเปิดให้บริการเป็นศูนย์กีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

อนึ่ง ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของบุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความผาสุขอย่างยั่งยืน จึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่ CRA HALL ชั้น 1 ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการสนามกีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับทุกคน โดยพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการ การเรียนการสอนรายวิชากีฬาและนันทนาการ รวมถึงจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วย โดยพื้นที่ภายในศูนย์ได้จัดให้เป็นพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬาต่าง ๆ ประกอบด้วย สนามกีฬาฟุตซอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามแบดมินตัน 3 สนาม และโต๊ะเทเบิลเทนนิส 4 ชุด โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 น. – 20.00 น. ทั้งนี้ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์แห่งนี้จะเป็นพื้นที่แหล่งรวมความสุข ทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับชาวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างแท้จริง