ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อจากนั้น นายอำเภอเมืองยะลา และนายอำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมด้วยตัวแทนราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย เข้าร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่  22 – 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จนทำให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในพื้นที่ 7 อำเภอ 52 ตำบล 300 หมู่บ้าน 24 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,185 ครัวเรือน 80,710 คน และเสียชีวิต 4 ราย บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันได้รับการแก้ไขและสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วทุกที่นั้น ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีต่อราษฎรผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ อีกทั้งเป็นการเยียวยาด้านจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ฯ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้