ผู้บริหารบริษัทไทยน้ำทิพย์ เข้าเยี่ยมสวัสดีใหม่ 2567 และหารือข้อราชการกับผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 30 มกราคม 2567 คุณธงชัย ศิริธร ที่ปรึกษาบริษัทไทยน้ำทิพย์ และคุณปุณฑริกา สุสัณฐิตาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัทไทยน้ำทิพย์ เข้าเยี่ยมสวัสดีใหม่ 2567 และหารือข้อราชการกับนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ รวมถึงเข้าพบรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ