ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖” ภายใต้แนวคิดพรหมลิขิตจักนำพาเราย้อนเวลามาพานพบกันอีกครั้ง

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖” ภายใต้แนวคิดพรหมลิขิตจักนำพาเราย้อนเวลามาพานพบกันอีกครั้ง ณ บริเวณลานองค์พระพุทธโสธร สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๗ (ศูนย์ราชการฯ) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายรัฐกิจ มานะทัต รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ รองคณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี นายบุรินทร์ ตระการวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คุณรัตนา จุลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมเปิดงานและร่วมลอยกระทงพร้อมกัน โดยปีนี้มีการจัดกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ และการจัดประกวดนางนพมาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมในวันลอยกระทงเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อันเป็นประเพณีไทยที่ดีงาม สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประชาชนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทยมาลอยกระทงภายในงานจำนวนมาก โดยภายในงานมีการออกร้านค้าและซุ้มเกมของนักศึกษาและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กว่า 70 ร้าน พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเวทีในการแสดง“รวมศิลป์จุตรภาคี” จากชมรมรักษ์นาฏยไทย การฟ้อนประทีป กระทงสาย ถวายธารา จากบุคลากร และการประกวดนางนพมาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖