ขอขอบคุณ คุณรัตนาวดี เสนาดิสัย ในโอกาสมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 : คุณรัตนาวดี เสนาดิสัย มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป