ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

13 มกราคม 2566 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ไว้ว่า “ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และผู้นำชุมชนร่วมกันเปิดงาน และมอบของขวัญวันเด็กให้กับผู้นำชุมชนต่าง ๆ รอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งหมด ๓๔ ชุมชน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของแต่ละชุมชนต่อไป ณ CRA HALL สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ” ใกล้รุ่ง ” โดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดหลักสี่ และการมอบของขวัญวันเด็กให้กับผู้แทนชุมชนต่าง ๆ รอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 พร้อมด้วยซุ้มกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฉายภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” แรงบันดาลใจจากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เรื่องราวการผจญภัยในโลกแฟนตาซีนครป่า เรียนรู้ศาสตร์พระราชา รอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพและส่งเสริมคุณธรรมผสาน 3 หลักแนวคิด คือ ความจริง ความดีและความงามให้เด็กๆได้รับชม ซุ้มกิจกรรมฮีโร่ตัวน้อย โดยงานบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ซุ้มเกมส์สนุกเสริมความว่องไวด้วยวิทย์ฯเคลื่อนไหว โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ซุ้มกีฬาและนันทนาการ โดยศูนย์กีฬาและนันทนาการ ซุ้มปาเป้ามหาสนุกและซุ้มโยนห่วงมหาสนุก โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้น้องๆได้สนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้จากกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอส่งความรักความปรารถนาดีให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่า และจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป