ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รางวัลทุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการเรียนในสายวิทยาศาสตร์แก่บุตรธิดาพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รางวัลทุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการเรียนในสายวิทยาศาสตร์แก่บุตรธิดาพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ CRA Hall โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้


    ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้ง 12 ท่าน ด้วยท่านมีความสามารถ และมีทักษะที่ดีในการทำงานตามค่านิยมหลักขององค์กร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะเป็นการสร้างรูปแบบการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของบุตรธิดาของพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้รับรางวัลทุนผลการเรียนดีฯ ประจำปี 2565 นี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้ จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการตั้งใจเรียนเพื่อเติบโตเป็นผู้พัฒนาประเทศชาติต่อไป”


    พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและรางวัลทุนเรียนดีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในครั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นฯ เข้ารับรางวัลจำนวน 12 ท่าน บุตรธิดาของพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้ารับรางวัลทุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการเรียนในสายวิทยาศาสตร์ รวมจำนวน 73 ทุน ทั้งนี้ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานและครอบครัว โดยมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจะมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป