ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอศรีศาคร จังหวัดนราธิวาส


วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนคอลอกาเว อำเภอศรีศาคร จังหวัดนราธิวาส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอศรีศาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายอำเภอศรีศาคร และนายอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยตัวแทนราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย เข้าร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดนราธิวาส ห้วงวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในอำเภอรือเสาะ 477.4 มิลลิเมตร อำเภอศรีสาคร 334.4 มิลลิเมตร พื้นที่อำเภอศรีศาครได้รับผลกระทบ จำนวน 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน และอำเภอรือเสาะ จำนวน 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้รับการแก้ไขและสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วนั้น ทั้งนี้ ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีต่อราษฎรผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ อีกทั้งเป็นการเยียวยาด้านจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้