ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนในการมอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


    สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2565 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2565 และในช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 12 อำเภอ 104 จำนวน 517 หมู่บ้าน 34 ชุมชนราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 26,848 ครัวเรือน 90,645 คน