ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

27 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 500 ผืน พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนในการรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน 82 ราย แบ่งเป็นระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 42 ราย ระบบทางเดินหายใจ 17 ราย ระบบทางเดินอาหาร 6 ราย ระบบหัวใจและหลอดเลือด 3 ราย และระบบประสาท 9 ราย โอกาสนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทาน มอบให้จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นายคำ บัวระภา อายุ 90 ปี ป่วยด้วยโรคชรา ช่วยตัวเองได้น้อย สื่อสารได้เป็นคำๆ เป็นผู้ป่วยติดเตียง
2.นายเจือ จันเจ๊ก อายุ 91 ปี เป็นคนไข้ติดบ้านเดินไม่ได้
3.นางน้อย จันเจ๊ก อายุ 89 ปี ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ช่วยตัวเองพอได้เล็กน้อย สื่อสารได้ดี
4.นายวิเชียร สินยี่ แขนขาขวาอ่อนแรง ช่วยตัวเองไม่ได้

     สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองเป็น 11 อำเภอ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา ป่า และที่ราบเป็นตอนๆสลับกันไป พื้นที่มีลักษณะลาดชันจากเหนือลงไปใต้ ตอนเหนือมีทิวเขาสูง ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบและมีเทือกเขาขขนาบกันไปทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า มีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายสำคัญโดยไหลจากจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ผ่านไปสู่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตามลำดับ สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในฤดูหนาว ทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกทั่วไป สถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดเพชรบูรณ์ในปี พ.ศ.2564 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 41.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 และอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 11.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564