คุณประสพ- คุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค โครงการ “สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล”

6 พฤศจิกายน 2566 คุณประสพ- คุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และจารึกชื่อ ณ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://www.chulabhornchannel.com/news-activities/