ขอขอบคุณ คุณธนชัย แสนใจธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทแซ็ปเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 : คุณธนชัย แสนใจธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทแซ็ปเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 181,390 บาท สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีนางทัชริน กิติญาณทรัพย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์