คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี และกลุ่มเพื่อนคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงที่มีกำหนดจะเริ่มเปิดให้บริการ 9 มกราคม 2566 นี้

18 ธันวาคม 2565 : คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี และกลุ่มเพื่อนคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 750,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงที่มีกำหนดจะเริ่มเปิดให้บริการ 9 มกราคม 2566 นี้ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป